İrsaliyeler içerisinden ilgili irsaliye ile bağlantılı olan fişlerin listelenmesi için F9 menüye "İrsaliye Bağlantıları" seçeneği kullanılır. 2.46.00.00 versiyonda eklenmiştir.İrsaliye satırı üzerindeyken açılan "İrsaliye Bağlantıları" ekranında o satırın ilişkili olduğu talep fişleri, sipariş fişleri ve faturalar listelenir. Ekranın başlık kısmında irsaliye numarasının listelendiği Fiş No alanı, irsaliyenin fiş tarihinin listelendiği Fiş Tarihi alanı, ayrıca irsaliye satırındaki malzemeye ait kod, açıklama ve miktar bilgisinin listelendiği KoduAçıklaması ve Miktar alanları bulunur.

Alt kısımda ise irsaliye satırının bağlantılı olduğu fişler listelenmektedir. Bu bölümde bağlantılı fişlere ait şu bilgiler listelenir:

Fiş No: İrsaliye satırı ile bağlantılı olan fişlerin numara bilgisidir.

Fiş Tipi: İrsaliye satırı ile bağlantılı olan fişlerin fatura, sipariş ya da talep fişi olup olmadığının listelendiği alandır.

Fiş Tarihi: İrsaliye satırı ile bağlantılı olan fişlerin tarih bilgisidir.

Miktar: İrsaliye satırı ile bağlantılı olan fişlerin satırındaki ilgili malzemeye ait olan miktar bilgisidir.

Birim: İrsaliye satırı ile bağlantılı olan fişlerin satırındaki ilgili malzemeye ait olan birim bilgisidir.

Teslim Tarihi: İrsaliye satırı ile bağlantılı olan sipariş fişlerinin satırdaki teslim tarihi bilgisidir