16 Mayıs 2011 tarihinde çıkartılan 2.07.00.00 sürümünde, bu tarih aralığında geçerli olan LEM kullanıcılarının ürünlerinde görerek kullanabilecekleri "Parametre Yönetim Ekranı" bulunmaktadır. Ticari sistem Yönetimi/Tanımlar menü seçenekleri arasındaki "Parametre Yönetim Ekranı", firmalar arası parametrelerin kopyalanması veya ortak parametre olarak belirlenmesini sağlar.

Tanım

Ticari sistem Yönetimi Parametreler içerisine Parametre Yönetim Ekranı eklenmiştir. Parametre Yönetim Ekranı ile bir firmadaki çalışma parametrelerini ortak parametre olarak alma veya başka firmadaki çalışma parametrelerini ilgili firmaya kopyalama gibi işlemlerin yapılması sağlanır. Parametre yönetim ekranı seçeneği LOGO yetkisine sahip kullanıcı ile programa girildiğinde Ticari Sistem Parametreleri altında yer alır.

Parametre Yönetim Ekranı içerisinde yapılan işlemler Firma parametreleri ile ilgili olduğundan Ticari Sistem Yönetimi altında bulunur.

Çalışma Parametreleri her firma için ortak kullanılıyorsa ve her seferinde parametre değişikliği her firmaya ayrı ayrı uygulanıyorsa Parametre Yönetim Ekran ile bir firmanın çalışma parametreleri ortak parametre seçilerek diğer firmaların ortak parametre kullanması sağlanabilir.

Ortak Parametre Belirleme

Bir firmadaki çalışma parametrelerinin ortak olarak kullanılabilmesi için Parametre Yönetim Ekranı'nda ortak parametreler alanında "Firmadan Kopyala" işlemi kullanılır.

SELECT * FROM "SAFE"..L_FIRMPARAMS FPARAM
WITH(NOLOCK)
WHERE
FIRMNR =-1
L_FIRMPARAMS tablosu firma bazlı parametreler tutulurken Ortak Parametreler için Firmadan Kopyala işlemi yapıldığında Firma numarası=-1 olarak kaydedilir.

Ortak Parametre Kullanımı

Ortak parametre olarak belirlenmiş çalışma parametrelerinin seçilen bir firmada kullanılması sağlanabilir.

Bir firmada "Ortak Parametre Kullanımı" seçildiğinde L_CAPIFIRM tablosunda ilgili firma için USECOMMONPARAM kolonun 1 değeri yazılır. Çalışma parametrelerinde herhangi bir parametreye girildiği zaman bu kolondaki değeri 1 se L_FIRMPARAMS tablosundaki FIRMNR=-1 değerlerine bakılır. USECOMMONPARAM kolonunda 0 değeri varsa L_FIRMPARAMS tablosundaki FIRMNR=XX kendi firma numarası değerlerine bakılır. (XX = İlgili Firma numarası)

Bir firmanın çalışma parametreleri ortak parametrelerden kullandıktan sonra değişiklikler yapılıp ortak parametrelerden kaldırıldığında eski firma seçili çalışma parametrelerine geri döner. Ortak parametreler seçiliyken yapılan tüm değişiklikler kaybolur.

Firma Parametre Kopyalama

Firma parametre kopyalama, kullanılan bir firmanın çalışma parametrelerini yeni açılan yada hatalı olduğu düşünülen firmaya kopyalamak için kullanılır. Kopyalanacak firmanın üzerindeyken sağ tarafta Firma numarası yazıldığında, yazılan firmadaki çalışma parametreleri ilgili firmaya kopyalanır.

Firma kopyalama yapıldığında L_CAPIFIRM tablosunda eski çalışma parametreleri silinir. Tekrar dönüş yapılamaz.