2.47.00.00 sürümüyle beraber iade alınan seri ya da lot takipli ürünün seri/lot numaralarının tekrar satışının engellenebilmesi sağlanmıştır.

Seri\Lot takipli bir malzemenin iade alınması ile beraber tekrar satışının engellenebilmesi için satış iade fişlerinde açılan Seri/Lot Stok Yeri Bilgileri ekranına "Sevkedilebilir" kolonu kullanılır. Kolon seçenekleri "Sevkedilebilir" ve "Sevkedilemez"dir.

Bu kolona öndeğer olarak Sevkedilebilir bilgisi gelmektedir. Kullanıcı, iade edilmiş ürünün seri ya da lot numaralarına göre tekrar satışının engellenmesi amacıyla bu kolondaki değeri "Sevkedilemez" olarak seçilebilir.

Sevkedilemez seçeneği ile kaydedilen seri numaraları, daha sonraki çıkış fişlerinde ilgili seri/lot numarası giriş hareketleri ekranına yansımaz.

Lot takipli ürünlerde ise iade edilen miktar "Sevkedilemez" olarak seçildiğinde, malzeme kartı\İzleme ve Sıralama sekmesindeki "Lot Büyüklükleri Bölünebilir" kutucuğu işaretli ise ilgili lot numarasının kalan miktarı iade miktarı düşürülerek güncellenir. Örnek verecek olursak eğer; Lot numarasında kalan miktar 100 iken 80 adetlik bir iade alımı olduğunda bir sonraki çıkış fişindeki Lot No Giriş Hareketleri ekranında kalan miktar 20 olarak güncellenmiş görünecek ve o kadar miktarın çıkışı yapılabilir.