Satınalma ve satış faturaları için yapılan fiş numaralama işleminde, numaralanacak olan faturaların hangi bilgiye göre sıralanacağının kontrolünün kullanıcıda olması amacıyla fiş numaralama ekranına "Sıralama Kriteri" kolonu eklenmiştir. 2.46.00.00 versiyonda genel bu özellik ile ilgili ayrıntılara bu makaleden erişebilirsiniz.

"Sıralama Kriteri" kolonunun seçenekleri "Fiş Tarihi", "Fiş No" ve "Fiş Giriş Referans No"'dur.

Fiş Tarihine Göre seçeneği ile numaralama yapıldığında; numaralanacak olan faturalar işlem tarihlerine göre sıralanarak numaralandırılırlar.

Fiş No seçeneği ile numaralama yapıldığında; numaralanacak olan faturalar fiş no değerine göre sıralanarak numaralandırılırlar.

Fiş Giriş Referans No seçeneği ile numaralama yapıldığında ise numaralanacak olan faturalar, veritabanında tutuldukları INVOICE tablosundaki referans numaralarına (LOGICALREF) göre sıralamaya tabi tutularak numaralandırılırlar.