1-  İşyeri bazlı çalışan firmalar için hem şubeli hem de şubesiz e-defter verilmesi engellenmiştir:

İşyeri bazlı çalışan firmaların aynı vergi numarasına sahip işyerleri içerisinde şube no alanına hem sıfır hem de sıfırdan büyük bir numara girilmesi engellenmiştir.Bu şekilde bir şube no girişinin yapılması durumunda işyeri tanımı kaydedilirken "Aynı firmaya hem şubeli hem de şubesiz e-defter verilemez! Lütfen şube numaralarınızı kontrol ediniz" uyarı mesajı ekrana gelecek ve işyerinin kaydedilmesi engellenecektir

     2- Mali Dönemin ilk ve son ayında dosya oluşturulurken açılış ve kapanış fiş kontrolünün yapılması:

Mali dönemin ilk ve son ayları için dosya oluşturulurken açılış ve kapanış fişlerinin olup olmadığının kontrolünün yapılması ve olmadığı durumlarda kullanıcının "Bu aylarda açılış/kapanış fişi bulunamadı.e-defter dosyası oluşturmak istediğinize emin misiniz?" mesajıyla uyarılması sağlanmıştır.Kullanıcı "Tamam" butonu ile işlemi sonlandırabilir ya da "Vazgeç" butonu ile bu fişler olmadan dosya oluşturmaya devam edebilir.


     3- Firma ve işyeri tanımı içerisinden girilen e-defter geçiş tarihindeki gün değerinin kontrolü:

E-defter geçiş tarihi tanımlanırken girilen gün değeri, ilgili ayın ilk günü değil ise "e-Defter geçiş tarihi ilgili ayın 1. günü başlamalıdır.!" uyarı mesajının alınması sağlanmıştır.

     

     4- Dosya imzalama işlemi sonrasında imzasız dosyaların farklı bir klasörde takip edilmesi:

Dosyalar imzalandıktan sonra nosign özellikteki dosyaların yeni oluşturulacak olan nosign isimli klasör altına taşınması sağlanmıştır.Bu düzenleme ile imzalı ve imzasız dosyaların farklı klasörlerde saklanması ve kullanım kolaylığı amaçlanmıştır.

     5- e-Defter klasör yapısında değişikliğe gidilmiştir:

Gelirler idaresi Başkanlığı'nın standartlarına göre  klasör yapısı yeniden düzenlenmiş olup yeni dizin yapısı şu şekilde oluşacaktır: Edefter Dizini - XML - Vergi Numarası - Hesap Dönemi - Ay olarak oluşacak şekilde güncellenmiştir. Eski dizin yapısı ile defter oluşturulmuş dönemlere ait dizine f9 menüde buluan "Klasörde Göster" ve "Defter Dosyasını Aç" gibi seçeneklerle yine ulaşılabilecektir.

Örnek yeni dizin yapısı:

Ocak 2018 için "e-Defter Dizini\ xml \ Vergi No \ 01.01.2018-31.12.2018(Hesap Dönemi) \01" şeklinde oluşacaktır.

     6- Şubeli e-Defter kullanımı olan firmalarda bir önceki dönemdeki tüm dosyaların Onaylı Berat'larının indirilip indirilmediğinin kontrolü:

İşyeri bazlı çalışan firmalarda şube bazlı e-defter oluşturuluyor ise ilgili dönemde tüm şubelerin dosyaları gönderilmemiş ve onaylı beratları indirildi statüsünde görünmüyor ise bir sonraki dönemde herhangi bir şube için dosya oluşturma işleminin yapılamaması sağlanmıştır.

     7-Özel Dönem Kullanıldığında Berat içerisinde Hesap dönemi hatalı görünüyordu, düzeltildi:

Örnek olarak  hesap dönemi 15.11.2017 - 31.12.2017 olarak görünün bir firmanın berat dökümlerinde hesap dönemi 15.11.2017 - 14.11.2018 olarak görünüyordu.Hesap dönemi tarihlerinin doğru bir şekilde listelenmesi sağlandı.

     8- Berat dosyalarındaki vergi detayı başlığı altında bulunan Borç-Alacak toplamlarının tüm ayı kapsayacak şekilde listelenmesinin sağlanması:

Şubeli veya kıst defter oluşturulması sonucu oluşan berat dosyalarında, vergi detayı altında bulunan Borç-Alacak alanları sadece o dosyaya ait toplamları listeliyordu.Döneme ait herhangi bir berat dosyası görüntülenirken ilgili aya ait toplam tutarların listelenmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda parçalı defter oluşturan firmaların bütün ayı kapsayacak dosyaları oluşturmadan berat dosyası oluşturulması engellenmiştir.

     9- SHA-512 Özet algoritma uyumu gerektiren yeni zaman damgası uygulama geliştirmeleri yapılmıştır:

SHA-512 Özet algoritma uyumu gerektiren yeni zaman damgası uygulama geliştirmeleri yapılmıştır.Bu kapsamda firma tanımı içerisindeki Bağlantı Ayarları-Zaman Damgası Sunucu Bilgileri başlığı altında bulunan "Özel Algoritması" bölümüne "SHA-512" seçeneği eklenmiştir. 

KamuSm Notu :" 29 Ocak 2018 tarihinde "SHA-512 Özet Algoritma Uyumu Gerektiren Yeni Zaman Damgası" başlığıyla  http://www.kamusm.gov.tr/duyurular/#yenizd adresinden yayımladığımız duyuruda SHA-512 özet algoritmasına geçiş yapılacağı belirtilmişti. Kurumların gerekli çalışmaları henüz tamamlayamamış olmasından ötürü bahse konu geçiş 31 Aralık 2018 tarihine ertelenmiştir."