2.54.00.00 versiyonu ile beraber malzeme ve hizmet kartları içinde birden fazla ek vergi tanımlamasının seçilebilmesi ve fişlerde de buna bağlı olarak birden çok ek vergi hesaplamasının yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu geliştirme ile ilgili ayrıntılara bu makalemizden erişebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılan geliştirmeler aşağıdaki gibidir:

1 - Ek Vergi Kartları:

Ek vergi kartlarının içerisine çoklu Ek Vergi ve Sıra No alanları eklenmiştir. Bu alanlar için veritabanında LG_FFF_ADDTAX tablosuna MULTIPLEADDTAX ve MULTIPLEORDERNO alanları eklenmiştir. Program içerisinde en fazla 20 adet ek vergi kartında Çoklu Ek Vergi kutucuğu işaretlenebilmekte olup bu sınır aşıldığında "En fazla 20 adet ek vergi tanımı çoklu ek vergi olarak işaretlenebilir" uyarı mesajı alınacaktır.

Daha önceden tanımlanmış ek vergi kartlarındaki çoklu ek vergi kutucuğunun işareti kaldırılırken o ek vergi kartının en büyük sıra no değerine sahip olup olmadığı kontrol edilmektedir. En büyük değer ise kutucuğun işaretinin kaldırılmasına izin verilmektedir. Eğer değilse "Öncelikle son sıradaki çoklu verginin işareti kaldırılmalıdır" uyarı mesajı verilerek işlem engellenecektir.

Ayrıca çoklu ek vergi işaretinin kaldırılması ve bu ek vergi tanımlamalarının çıkarılması durumunda bu ek vergi tanımlamalarının fiş ve faturalarda kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmektedir. Kullanılmış ise "Çoklu vergi olarak fişlerde kullanılıyor" uyarı mesajı verilmektedir.

Çoklu ek vergi olarak işaretlenen ek vergi kartlarında “KDV Matrahını Etkiler”, “Tutara Dahil”, “Maliyeti Etkilemez” değerlerinin aynı olması gerekir. Bu değerlerden biri değiştirilecek olunursa, “Diğer çoklu ek vergi kayıtları da güncellenecektir" şeklinde uyarı verilir. Kaydetme işleminde, bu değerler çoklu ek vergi olarak işaretlenen bütün ek vergi kartlarında güncellenir.

 2 - Malzeme ve Hizmet Kartları:

Malzeme ve hizmet kartlarına Çoklu Ek Vergi kutucuğu, veritabanında ise ITEMS ve SRVCARD tablolarına MULTIADDTAX kolonu eklenmiştir. Bu kutucuk işaretli olduğunda veritabanında ilgili kolonda 1 değeri yer alacaktır.

  

Malzeme ve hizmet kartlarında birden fazla ek vergi kullanılması isteniyor ise Çoklu Ek Vergi kutucuğu işaretlenmelidir. Çoklu ek vergi kutucuğu işaretlendikten sonra Ek Vergi Kodu alanına tıklandığında açılan ekranda maksimum 20 adet ek vergi seçimi yapılabilen bir ekran açılmaktadır.

Açılan Çoklu Ek Vergi Girişi ekranında malzeme veya hizmet kartına seçilmek istenen  ek vergi tanımlamaları, Ek Vergi Kodu alanında üç noktaya basılarak ulaşılan ekrandan seçilmelidir. Bu açılan ek vergi tanımları ekranında sadece sıra numarası alanı dolu olan ek vergi kartları gösterilmektedir.

 

Ek vergi kartları seçilip Kaydet butonuna basıldığında seçilen ilk ek vergi kartı Ek Vergi Kodu alanında görüntülenmektedir.

3 - Sipariş-İrsaliye ve Faturalar:

Malzeme ve hizmet kartlarında çoklu ek vergi girişi yapılmış ise, ek vergiler fiş satırına sırayla uygulanır. Malzeme, Sabit Kıymet, Karma Koli, Hizmet tipindeki satırlar için çoklu ek vergi uygulanabilmekte olup Karma Kolinin ek vergi bilgileri karma koli satırlarında tutulmaktadır. Satırda hesaplanmış olan ek vergi bilgilerinin listelenmesi için F9-sağ mouse menüye "Uygulanmış Ek Vergiler" seçeneği kullanılır. Bu seçenek sadece çoklu ek vergi kutucuğu işaretlenmiş kart satırlarında görünmektedir.

 Uygulanmış Ek Vergiler ekranı Sıra No, Ek Vergi Kodu, Ek Vergi Açıklaması, Ek Vergi Matrahı ve Ek Vergi Tutarı alanlarından oluşmaktadır. Ek Vergi Matrahı ve Ek Vergi Tutarı alanlarına istenildiği takdirde müdahale edilebilmektedir. Böylelikle bu ekrandan ek vergi kartındaki tanımlamadan bağımsız olarak matrah ve tutar bilgileri değiştirilerek fiş toplamlarında yer alan ek vergi tutarı da güncellenebilmektedir.

  4 - Sipariş, İrsaliye ve Fatura Form Tasarımları:

Form tasarımlarına aşağıdaki alanlar eklenmiştir:

  • Çoklu Ek Vergi Tutarı.
  • Çoklu Ek Vergi Matrahı.
  • Çoklu Ek Vergi Açıklaması.
  • Çoklu Ek Vergi Açıklaması (Matrah).

Veri alanı tasarıma eklendiğinde hangi ek vergi kartının bilgisi raporlanmak isteniyor ise, standart alan içerisindeki "Numarası" bölümüne ek vergi kartının sıra numarası değeri yazılmalıdır.