Ticari Sistem Yönetimi/Satış ve Dağıtım Parametreleri ile Satınalma Parametreleri bölümünde yer alan İade Faturaları Siparişi Etkileyecek:Evet/Hayır parametresi hakkında detaylı bilgiye bu makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

İade Faturaları Siparişi Etkileyecek parametresinin amacı sipariş fişi faturaya aktarıldıktan sonra iade alındığında, iade miktarının sipariş fişlerine dönmesini veya dönmemesini sağlamaktır.

Parametre “Evet” iken;

Sipariş bağlantılı satınalma/satış faturası iade alındığında/edildiğinde, iade faturası satırlarında kullanılan iade tipine göre iade miktarlarının siparişlere bekleyen miktar olarak eklenmektedir.

İade faturasında iade tipi “Giriş/Çıkış Maliyeti” olduğunda iade edilen miktarlar sipariş fişlerine  dönmektedir. Diğer iade tiplerinde (Güncel maliyet ve İade maliyet) sipariş miktarları etkilenmeyecektir. Sipariş fişi içerisinde satır üzerinde F9  - “Sevk Bilgileri” seçeneği çalıştırıldığında; Sevkedilen miktarın altında iade edilen miktar ayrı bir satır olarak gelmekte ve sevkedilen miktarı iade miktarı kadar azaltmaktadır.

Parametre “Hayır” iken;

Sipariş bağlantılı satış/satınalma faturası iade alındığında/edildiğinde iade edilen miktar, sipariş fişlerine bekleyen miktar olarak eklenmemektedir. Sipariş fişi içerisinde satır üzerinde F9  - “Sevk Bilgileri” seçeneği çalıştırıldığında; Sevkedilen miktarın altında iade edilen miktar yine ayrı bir satır olarak gelmekte fakat sevkedilen miktarı iade miktarı kadar azaltmamaktadır.