2.53.00.00 versiyonu ile beraber siparişlerin sevkinde miktar kontrolünün uygulamasında tolerans uygulanabilmesi amacıyla geliştirme yapılmıştır. Bu geliştirmenin detayları için bu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Sipariş sevkinde miktar kontrolü uygulaması ile beraber, kullanıcı kontrolünde siparişlerin sevkinde sipariş miktarından daha fazla bir sevk işlemi yapılmasının önüne geçilebilir. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametrelerinde yer alan "Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü" parametresinin "Evet" olarak seçili olması gerekmektedir. 

Örnek verecek olur isek 100 adetlik bir sipariş aldığımızda ve bu siparişi sevkettiğimizde irsaliye satırında sevk miktarı 100'den daha fazla girilememektedir.

2.53.00.00 versiyonu ile beraber miktar kontrolü yapılırken malzeme bazında tolerans uygulanabilmesi amacıyla malzeme kartları içerisine "Sipariş Sevk Tolerans (+) Oranı" alanı eklenmiştir.Bu alana yüzdesel bir değer girilmelidir. Tolerans kontrolünün nasıl yapıldığına dair bir örnek verecek olursak eğer;

Malzeme kartı içirisindeki "Sipariş Sevk Tolerans (+) Oranı" alanına 10 değeri girildiği zaman, sipariş sevkedildiğinde sipariş miktarının en fazla %10'u kadar değişiklik yapılabilmektedir. Yani irsaliye içerisinde miktarın en fazla 110 olarak değiştirilmesine izin verilmektedir. Bu örnekten yola çıktığımızda irsaliyede miktarı 111 ve üstü bir değer girdiğimizde "Sevkedilen miktar sipariş miktarını aşmıştır" mesajı alınacak ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmeyecektir.