1.86.XX.XX versiyonu sonrasında terminal bazında kayıt numara şablonu kullanıma açılmıştır. Terminal bazında numara şablonu özelliği ile her terminal için farklı şablonlar tanımlayarak kullanılması sağlanır.

Kayıt numaraları her teminal için oluşturulan numara şablonuna göre oluşur.

Kayıt numaralama işlemlerinde terminal kontrolü yapılmaz. Numaralama seçilen şablona göre terminal gözetmeksizin yapılır.