Malzeme grup koduna göre form basımı parametreleri 1.85.XX.XX sürümüyle birlikte yeniden düzenlenmiştir. Sipariş, irsaliye ve fatura satırları için mevcut var olan "Ayrı ayrı basılacak-Koda göre birleştirilecek-Grup koduna göre birleştirilecek" parametresine ek olarak grup koduna göre birleştirme seçeneği detaylandırılmıştır.

Malzeme grup koduna göre parametrelerinin çalışma şekilleri şunlardır:

  • Birleştirmesin: Malzeme grup koduna göre listeleme yapılıp fiş satırları gruplanmadan ayrı ayrı basılır.
  • Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulsun Malzeme grup koduna göre listeleme yapılırken aynı olan grup kodlu satırları birleştirip, ortama birim fiyat bulunarak forma basılır.
  • Birleştirsin ve Fiyatı Boş Göstersin: Malzeme grup koduna göre listeleme yapılırken aynı olan grup kodlu satırlar birleştirilip birim fiyat alanı boş geçilerek form basımı yapılır.

Bu özellikteki parametrelere göre çalışmanın yapılabilmesi için "Sipariş-İrsaliye-Fatura Satırları: Grup Koduna Göre Birleştirilecek" parametresinin seçilmesi gerekir.

Parametrelerin çalışma şekli örneği:

Örn: TM.0010 – GRP_Kod1
TM.0011 – GRP_Kod2
TM.0012 – GRP_Kod1
TM.0013 – GRP_Kod2

Bu özelliklerdeki malzemeleri kullanarak bir fatura girişi yapılır.

Fatura örneğinde görüleceği gibi grup kodları ortak olan farklı malzemeler farklı miktar ve birim fiyatlarla kaydedilir.

Parametreler grup koduna göre birleştirilecek/birleştirmesin olarak seçilmiş durumdaki iken fatura çıktısı; satırların, grup kodlarına göre miktar ve birim fiyatın ayrı ayrı listelenmesi şeklinde olur.

Parametrenin "Grup koduna göre birleştirilecek/Birleştirsin ve ortalama fiyat bulsun" seçilmiş olması durumunda oluşacak fatura çıktısı; 

Form incelendiğinde malzeme grup koduna göre gruplama yapıldığı, miktar toplamının alındığı, ortalama birim fiyatın bulunduğu görülür.

Parametrenin "Grup koduna göre birleştirilecek/Birleştirsin ve fiyatı boş göstersin" olması durumunda ise fatura çıktısı;

Form incelendiğinde malzeme grup koduna göre gruplama yapıldığı, miktar toplamının alındığı, birim fiyatın sıfır olduğu görülür.

Fatura için geçerli olan parametreler sipariş ve irsaliye form basımları içinde geçerlidir. Sipariş ve irsaliye içinde ayrı ayrı parametreler tanımlanmıştır.