1.86.XX.XX versiyonu ile alış/satış fiyat kartlarına "cari hesap ticari işlem grubu", "cari hesap özel kodları", "cari hesap yetki kodları" filtre olarak eklenmiştir.

Fiyat kartında belirtilen filtreye göre faturaya fiyat getirilir.

Birden fazla koşulu sağlayan durumlarda öncelik bilgisine göre fiyat kartı gelir.