Hızla değişen teknoloji ile fabrikaların üretim ihtiyaçları daha da dijitalleşmektedir. Bu çerçevede firmaların ihtiyaçlarını karşılamak, hızlı ve verimli çözümler üretebilmek amacıyla Tiger 3.0 Enterprise üretim içeriğini sürekli geliştirmekteyiz.

Değerli iş ortaklarımız ve müşterilerimizden gelen üretimle ilgili talep ve önerileri değerlendirdik ve bu talepleri bölümlere ayırarak geliştirmeye başladık. Üretim ile ilgili ilk bölüm geliştirmemizde sağlananlar şunlardır:

 • Malzeme liste ekranına özellik ağacı eklenerek akıllı ve hızlı bir menü sistemi oluşturulması sağlandı.
 • Varyant istisna ve varyant tanımlama ekran görüntüsüne liste şeklinde görünüm eklenerek pratik varyant tanımlama yapılması sağlandı.
 • Önceden istasyon seçimi, operasyon tanımı, rota tanımlama ve reçete oluşturma şeklinde 4 aşamadan oluşan ürün reçetesi tanımlama işlemi reçete içerisinden istasyon seçimi yapılarak kolay ve hızlı reçete tanımlama yapılması sağlandı.
 • Tiger 3 Enterprise ürünümüze Fason üretim seçeneği eklendi. Bu sayede fason üretim modülü Tiger üretim ekranları ile çok kolay takip edilip maliyetleri hesaplanması sağlandı.
 • Hızlı üretim seçeneklerine fason seçeneği de eklenerek hem Tiger 3 de hem de Tiger 3 Enterprise ürünümüzde hızlı fason üretim yapılması sağlandı.
 • Operasyon kartı içerisinde malzeme ve malzeme varyantı tanımlanması sağlanarak ürün ve varyantı bazında operasyon tanımlaması sağlandı. Bu geliştirme ile her malzeme için ayrı bir operasyon açılması yerine tek operasyon içerisinde farklı malzemelere göre süreler oluşturularak kullanışlı ve etkin işlem süreleri hesaplanması sağlandı.
 • Üretim emirlerine yeni iş emirleri eklenmesi sağlandı.
 • Hatalı üretim yapılan veya yeniden üretilmesi gereken bir üretim emri için rework iş emirleri oluşturulabilmesi sağlandı.
 • İş emirlerine takım boz seçeneği eklenerek üretim sonucu ayrıştırılması gereken iş emirlerinin süre, maliyet ve miktar bazında takibi sağlandı.
 • Üretim emirlerine seri/lot rezervasyonu eklenerek, hangi girdilerin seri/lotlarının hangi üretim emirlerinde kullanılacağı belirlenmiş oldu.
 • Ürün konfigürasyonu eklendi. Ürün konfigürasyonu ile müşteri istek ve talebine göre sihirbaz ekranı ile kolay reçete tanımlaması ve takibi yapılması sağlandı.


MALZEME YÖNETİMİNDE YAPILAN YENİLİKLER

Özellik ağacı:

Malzeme liste ekranında ortak özelliklere sahip malzemeleri filtrelemek veya kıyaslayabilmek için özellik ağacı eklenmiştir.

Malzeme özellik ağacı F9 menüde Özellik Ağacını Göster seçeneği ile ekrana gelir. Bu seçenek ile tanımlanmış özellik kodları ve bu kodlara ait özellik değerleri gelir.

Malzeme özellik ağacında; Sipariş, Talep, İrsaliye ve Reçete satırları gibi malzeme seçiminin yapıldığı alanlarda seçilen malzeme değiştirilmek istendiğinde bu malzemeye ait özellik kod ve değerleri seçili gelir ve bu seçimlere göre alternatif malzemeler görüntülenir.

Varyant İstisna ve Otomatik Varyant Ataması Penceresi

Varyant istisna ve Otomatik Varyant Ataması Penceresi görüntüleme şekilleri liste ve matris olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Görüntüleme şeklinin seçimi İzle-Seçenekler içerisinden yapılır.

Görüntüleme şekli liste olarak seçildiğinde varyant istisna tanımı ve otomatik varyant atama penceresinde özellik ağacı açılır. Bu alanda seçilen özellik değerlerine göre istisna tanımlamaları ve varyant atamaları yapılabilir.


 ÜRETİM GELİŞTİRMELERİ 2.43 Sürümüyle Gelen Yeni

Fason Hızlı Üretim

Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise ürünlerimizde kullanılan Hızlı Üretim seçeneklerine Fason seçeneği de eklenmiştir.

Malzeme kartı içerisine Mamul Alt Malzemeleri (Fason) tabı eklenmiştir. Bu sekme içerisinden fabrika bölüm ve ambar seçimi, cari hesaplar bazlı reçete girdi satırları tanımlanır.

Bu alanda seçilecek olan cari hesaplar sadece fason carilerdir. Cari hesabın fason carisi olabilmesi için ise Cari Hesap kartı içerisinde parametreler alanından "Fason Üretim" onay kutucuğunun işaretlenmesi gerekir. Bu kutucuk işareti ile cari hesap kartı içerisinde "Fason Bilgileri" sekmesi açılır. 2.43 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler

Fason bilgileri sekmesinde fasondan gelen malzemelerin hangi fabrika ve fabrika bölümünde takip edileceği Fabrika ve Fabrika Bölümü seçeneği ile, fasona gönderilecek olan girdi malzemelerin hangi ambarda takip edileceğini Hammadde Ambar (Fason) seçeneği ile ve fasondan gelen malzemenin hangi ambarda tutulacağını gösteren Mamul/Yarı Mamul Ambarı (Fason) seçeneği ile belirlenir.

Miktar bağımlı ve miktar bağımsız fason süreleri ilgili caride yapılan fason üretim süresini belirler. Ambar fişi oluşturulsun onay kutucuğu ise fason üretim verildiğinde reçete girdilerindeki ürünlerin fason hammadde ambarına transferi için ambar fişi oluşturulabilmesi amacıyla kullanılır.

Fason Stok Takibi Ticari Sistem Yönetimi-Malzeme Yönetimi Parametrelerine "Fason Stok Durumları İzlenecek" parametresi eklenmiştir. Fason stok durumları izlenecek parametresi ile Malzeme kartı liste ekranında "Fason Stok" sütunu açılır. Fason üretim emri sonucunda oluşan ambar fişleri stok durumu bu alanda takip edilir.
Malzeme kartı üzerinde F9 menüye "Cari Hesap Bazlı Stok Toplamları" raporu eklenmiştir. Bu rapor ile ilgili malzemenin cari hesaplar bazında toplam stoku görülür.

Cari hesaba gönderilen malzemelerin cari hesaplarda toplam malzemeler olarak görülebilmesi için, Finans-Ana Kayıtlar-Cari Hesaplar F9 menüsüne "Malzeme Bazında Fason Toplamları" raporu eklenmiştir. Bu rapor ile cari hesabın malzemeler bazında toplam stoku görülür.

ÜRETİM TANIMLARINDA YAPILAN YENİLİKLER

Versiyon güncellemesi ile LG_XXX_ROUTING tablosuna "FASON" ve "ROTASIZ" kodlu satırlar, LG_XXX_OPERTION tablosuna "FASON" ve "ROTASIZ" kodlu satırlar ve LG_XXX_WORKSTAT tablosuna "FASON" kodlu satırlar eklenmiştir. Bu eklenen alanlardan LG_XXX_OPERTION tablosuna eklenen "ROTASIZ" satırı program içerisinde görülürken, diğerleri sadece databasede görülür. Ürün reçetesi oluşturma işlemi önceki versiyonlar da operasyon kartına iş istasyonu seçme, işlem süreleri tanımlama, rota oluşturma, rota içerisinde operasyonlar seçme ve rotayı reçeteye bağlama işlemlerinden oluşuyordu. Yapılan yeni geliştirmeler ile bu kayıt işlemlerinin yanı sıra reçete içerisinde istasyon seçimi yapılarak hızlı ve pratik reçete oluşturulması sağlandı.

Ürün Reçeteleri:

Reçete dizaynı

Ürün reçete ekranı 3 sekmeye ayrıldı.

 • Birinci sekmede "Reçete Satırları" reçete girdi satırlarını tanımlanır.
 • İkinci sekmede "Reçete Detayları"; Ürün hattı kodu, Miktar bağımlı ve bağımsız süreler ve örtüşme tipi ile değerleri, Değişkenler, Genel Gider Formülleri ve İş İstasyonu seçeneği eklenmiştir.

 • Üçüncü sekmede "Kaynak Detayları" konfigüratör sonucu oluşan reçete revizyonlarının takibi için, Kaynak Türü (Talep fişi veya satış siparişi", Kaynak Fiş No ve Kaynak Cari Hesap bilgileri yer alır. Ok tuşları ile diğer revizyonlar arasında geçiş yapabilir, ilgili revizyona ait bir fiş var ise Kaynak Fişi İncele seçeneği ile bu fiş incelenebilir.

Rotasız Reçete Oluşturma

Ürün reçetelerine "ROTASIZ" seçeneği eklenmiştir. Rotasız seçeneğinin amacı rota ve operasyon tanımlamadan reçeteyi istasyona bağlamak içindir. Bu seçenek ile iki farklı türde reçete tanımlanabilir;

1-Rotasız onay kutucuğu işaretlenip Reçete Detayları sayfasında "Süreleri Üretim de Kullan" kutucuk işaretlendiğinde "İş İstasyonunu Üretimde Kullan" onay kutucuğu aktif hale gelir. Bu alandan istasyon seçip, istasyondaki üretim sürelerini Reçete Detayları sekmesinde bulunan miktar bağımlı ve miktar bağımsız süreler girilerek reçete oluşturulabilir.

Reçete içerisinde istasyon seçip oluşturulan ürün reçeteleri operasyon bilgileri "ROTASIZ" operasyon kartı içerisinde satıra kaydedilir. Operasyon satırında;

 • İş İstasyonu Kodu alanına reçete de seçilen istasyon kodu getirilir.
 • Koşul alanına, (P14= ".....")&(P16= "...") formülü atanarak operasyona giren reçete kodu ve operasyona giren revizyon kodu tanımlanır.
 • İşlem süresi alanına reçete detaylarında tanımlanan miktar bağımlı süre tanımlanır.
 • Operasyon sonrası bekleme süresine reçete detaylarında tanımlanan miktar bağımsız süre tanımlanır.

2-Rotasız onay kutucuğu işaretlenip reçete tanımlanır. "ROTASIZ" operasyon kartı içerisinde satıra iş istasyonu veya iş istasyonu grubu seçilip koşul alanında Ana Ürün Kodu, Operasyona Giren Ana Ürün Kodu, Reçete Kodu, Operasyona Giren Reçete Kodu, Revizyon Kodu, Operasyona Giren Revizyon Kodu, Ana Ürün varyantlı ise fonksiyonlar kısmında _TTLAMNTCLC(,,) fonksiyonu ile varyantlar tanımlatılarak ya da diğer alan ve fonksiyonlar ile operasyon süresi hesaplanır.

Reçete Satırlarına Eklenen Sütunlar

Ürün reçeteleri girdi satırına varyant kodu ve açıklaması alanı eklenmiştir. Bu alanlar ile reçete girdi satırlarında varyant formülü ve koşulunun yanı sıra varyant kodu seçimi yapılarak da reçete tanımlaması yapılır. Bu alan aynı zamanda ürün konfigüratöründe de kullanılır. Konfigüratörde seçilen varyant özelliğine göre ilgili konfigüratör revizyonu içerisinde girdideki varyantlı ürün satırında varyant kodu alanı doldurulur.

Ürün reçeteleri girdi satırına eklenen Opsiyonel seçeneği ile ürünler konfigüratör sonucu oluşan konfigüratör ağacı üzerinden reçete içerisine girmeden kaldırılması sağlanır.

Fason Reçete

Ürün reçeteleri ikiye ayrılmıştır.

 1. Üretim Reçetesi
 2. Fason Reçetesi

LG_XXX_BOMASTER tablosunda bulunan BOMTYPE alanında Üretim Reçetesi için "1", Fason Reçetesi için "2" değeri oluşur.

Fason reçete kartında fason reçete tanımlanacak ana ürün kodu, fason reçete kodu ve revizyon kodu tanımlanır. Rota kodu alanı LG_XXX_ROUTING tablosuna eklenen "FASON" rotasından gelir ve bu alan değiştirilmeyecek şekilde pasif gelir.

Fason reçete kartı içerisine Fason Cari Hesap Bilgileri alanı eklenmiştir. Bu alanda cari hesaplar içerisinde Fason Üretim onay kutucuğu işaretli olan cariler gelir. Fason reçete detayları sayfasında seçilen Cari Hesap kartında tanımlı öndeğer süre bilgileri gelir. Reçete Satırları sekmesinde bulunan

Ambar bilgisi alanına Fason Cari Kartında tanımlanan ambar bilgileri öndeğer olarak gelir.

Fason Cari Hesap Bilgileri alanında Cari Hesap Kodu ile Grup Şirketi tanımı da yapılabilir Grup şirket tanımlanarak oluşturulan fason reçeteye fason üretim emri verilirken şirkete bağlı cari hesap seçilip cari hesaba üretim emri açılır.

2. Operasyonlar: Operasyon kartı içerisindeki dağıtım tipi alanına "Koşula Göre" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile operasyon satırında malzeme, malzeme varyantı, reçete kodu ve revizyonu tanımlanarak malzeme bazlı operasyon süreleri tanımlanabilmektedir. Koşul alanına;

 • Ana Ürün Kodu (Ürün reçetesindeki üretim süresini etkileyen ana ürün kodu yazılır. P11="MM.LOG.001.01" gibi)
 • Operasyona Giren Ana Ürün Kodu (Reçete içerisinde operasyon süresini etkileyen ürün girdi ise ve sanal yarı mamul kullanımında sanal yarı mamule ait üretim süresi verilirken kullanılır. P12="YM.LOG.003.02" gibi)
 • Reçete Kodu ( Reçete kodu yazılarak reçete bazlı operasyon süresi tanımlamak için kullanılır. P13= "MM.LOG.001.01" gibi)
 • Operasyona Ait Reçete Kodu (Ürün reçete kodu ve sanal yarı mamul kullanımındaki operasyon süresi tanımlamak için kullanılır. P14= "YM.LOG.003.01" gibi)
 • Revizyon Kodu (Revizyon kodu yazılarak revizyon bazlı operasyon süresi tanımlamak için kullanılır. P13= "LOGO.001" gibi)
 • Operasyona Ait Revizyon Kodu ( Süre tanımlanacak ürün reçete kodu ve sanal yarı mamul kullanımında ki revizyon kodu verilerek operasyon süresi tanımlamak için kullanılır. P14= "LOGO.002" gibi)
 • _TTLAMNTCLC(,,) ( Ana ürün varyantlı ise ana ürüne ait varyant ve birimlerin tanımlanması için kullanılır)

Operasyon kartında varyant kodu tanımlama:

_TTLAMNTCLC("Varyant kodu", "Varyant Şekli", "Birim Seti") _TTLAMNTCLC(".BEYAZ", 1, 1)= ".BEYAZ varyantının ana birimini ifade etmektedir".

Varyant kodu alanına ana ürüne ait varyant kodu yazılır.

Varyant Şekli alanına tanımlanacak formül eğer varyantlı ise "1", ana ürün ise "0" yazılır.

Birim seti alanına varyanta ait ana birim için "1", diğer alt birimler için sıra numarası tanımlanır.

Koşul alanında standart alanlara eklenen alanlar ile varyant fonksiyonuna grup bazlı tanımlama yapabilmek için "" simgesi kullanılır. Örneğin P11= "MM.LOG" gibi.

Operasyon kartında dağıtım tipi alanı koşul olarak seçildiğinde operasyon satırında aynı istasyon birden fazla kez seçilebilir.

Rotasız Operasyon:

Versiyon güncellemesi ile oluşacak olan "ROTASIZ" operasyon kartında dağıtım tipi alanı "Koşula Göre" olarak gelecek ve değiştirilemeyecektir. Rotasız operasyon kartına koşul formüllerinden formül tanımlayarak veya sadece istasyon ve süre seçimi yaparak da operasyon tanımlanabilecektir.

Reçete içerisinde tanımlanan istasyon kodu "ROTASIZ" operasyon satırında kırmızı renk ve italik olarak kaydedilir. İlgili reçete silinmeden de operasyon satırı silinmez.

Mühendislik Değişikliği İşlemleri

Mühendislik değişikliği işlem seçeneklerine Cari Hesap Kodu ve Konfigürasyon seçenekleri eklenmiştir.

Mühendislik değişikliği işlemi sayfasında Cari Hesap Kodu öndeğer pasif gelir, Ürün Reçete Kodu alanından Fason Reçete seçildiğinde Cari Hesap Kodu alanı aktif hale gelir.

Satış siparişi ya da talep fişi sonucu oluşan ürün konfigüratöründe, konfigüratör yapılan reçete ile girdi satırında bulunan yarı mamullere ait reçeteler için mühendislik değişikliği işlemi uygulanır. Bu mühendislik değişikliğine ait hiyerarşi kodları ise girdi seviyelerine göre atanır.

ÜRETİM KONTROLDE YAPILAN YENİLİKLER

Tiger Enterprise'de İş Emirleri Üretim Emirlerine bağlı olarak açılıyordu. Bu alanda üretim emirlerini operasyonel bazlı takip etme, miktar girişleri, durma ve diğer süre girişleri ve maliyet takibi yapılabilmekteydi. Yapılan yeni geliştirmeler ile İş Emri eklenebilecek, Rework İş Emri eklenebilecek ve Takım Boz işlemi yapılabilecektir. Bunların yanı sıra yeni eklenen Fason Üretim takibi Üretim Emirleri üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple Üretim Emirleri "Fason Emri ve Üretim Emri" olmak üzere ikiye ayrıldı.LG_XXX_PRODORD tablosunda FICHETYPE alanı,

 • Üretim Emri= "1"
 • Fason Emri= "2" olarak düzenlendi.

1-İş Emri Ekleme

Açılmış olan bir üretim emrine bağlı olacak şekilde farklı bir operasyon, istasyon ve malzemeler tanımlayarak yeni iş emirleri eklenebilir.

İş emirleri sayfası üzerinde "Ekle" diyerek yeni iş emri tanımlanır. Yeni açılan iş emrinde Üretim Emri Numarası alanından daha önce açılmış olan üretim emri seçilir.

Operasyon kodu alanı iş emrinin bağlı olduğu üretim emri rota ve operasyon alanlarından bağımsız olarak farklı bir operasyon da seçilebilir. Ve bu seçilen operasyona kartında tanımlı öndeğer süreler iş emrinde kullanılabileceği gibi aynı zamanda bu süreler iş emri üzerinden de değiştirilir.

İş emri malzeme tabı üzerinde ana ürün ve girdi satırı girilmesi zorunludur. Bu alanda yeni açılan iş emri malzemeleri bağlı olduğu üretim emrinden bağımsız olarak da tanımlanabilir.

İş emri planlanan süresi bağlı olduğu üretim emri süresi içinde olacak şekilde atanır.

2-Rework İş Emri Ekleme

Açılmış olan bir üretim emrinin üretim safhalarından birinde bir üretilen ürünlerin hatalı çıkması durumunda, veya üretimin yeniden üretilmesi gereken durumlarda kullanılmak üzere Rework İş Emirleri eklenmiştir. Rework iş emri sadece Tamamlandı statüsündeki iş emirleri üzerine uygulanır.

Tamamlandı statüsündeki iş emri üzerinde F9 menüsünden "Rework" diyerek Rework iş emri açılır. Açılan Rework iş emrinde Üretim emri fiş no ve operasyon kodu öndeğer gelir, iş istasyonu operasyon kartında tanımlı ise değiştirilebilir. Rework iş emrinin süresi bağlı olduğu iş emri süresi ve bu iş emrine bağlı diğer rework ve takım boz iş emirleri süresi sonunda başlayacak şekilde düzenlenir.

3-Takım Boz

Üretilen bir ürünün girdi satırındaki ürünlere ayrıştırılması için iş emirleri üzerine takım boz seçeneği eklenmiştir.

Takım boz iş emri sadece "Tamamlandı" statüsünde bulunan İş Emirlerine yapılmaktadır. Tamamlandı statüsündeki iş emri üzerinden F9 menüde "Takım Boz" diyerek Takım Boz İş Emri açılır. Açılan Takım Boz iş emrinde Üretim emri fiş no ve operasyon kodu öndeğer gelir, iş istasyonu operasyon kartında tanımlı ise değiştirilebilir. Takım Boz iş emrinin süresi bağlı olduğu iş emri süresi ve bu iş emrine bağlı diğer rework ve takım boz iş emirleri süresi sonunda başlayacak şekilde düzenlenir. 2.4 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler

Rework ve Takım Boz İş Emirlerinde malzemeler tabında satır bilgileri öndeğer boş gelmektedir. "Ticari Sistem Yönetimi-Üretim Kontrol Parametreleri-İş Emri Satırları Öndeğer (Rework, Takım Boz) Olarak Gelsin parametresi ile iş emri ana ürün ve girdi satırlarının öndeğer gelmesi sağlanabilir.

Fason Üretim

Fason üretim emirleri Üretim Kontrol-Hareketler-Üretim Emirlerinden eklenir. Fason üretim emri; Genel, Üretim Emri Satırları, İşlem Bağlantıları, Maliyetler ve Maliyet bağlantıları olmak üzere 5 sekmeden oluşmaktadır.

Genel: Genel tabında fason üretim yapılacak Ürün kodu, planlanan miktar, Cari hesap kodu, reçete ve revizyon kodu, planlanan üretim süreleri, rezervasyon ve ambar fişi oluşturulsun onay kutucuğu bulunmaktadır. Ambar fişi oluşturulsun onay kutucuğu Cari Hesap kartı içerisinden öndeğer gelir, fason üretim emri bazında değiştirilebilir. 2.43 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler

Üretim Emri Satırları: Fason reçete satırlarını ve fason üretim sürelerini gösterir.

İşlem Bağlantıları: Fason üretim emrinin sipariş, talep ya da planlama bağlantılarını gösterir.

Maliyetler: Fason üretim emrinde iki tür maliyet alanı vardır. Bunlar Malzeme Maliyeti ve İşçilik Maliyetidir. Maliyet hesaplamaları fason üretim üzerinden Gerçekleşen Maliyet Hesaplama, TFRS Gerçekleşen Maliyet Hesaplama seçilerek ya da Üretim Kontrol-İşlemler alanından Toplu Gerçekleşen Üretim Emri Maliyet Hesaplama ve Toplu TFRS Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama işlemleri ile hesaplanır.

Fason üretim emri maliyetlerindeki malzeme maliyeti fason üretim yapılması için fason tedarikçiye gönderilen malzemelere ait üretim emrine bağlı sarf fişlerinden, işçilik maliyeti ise Alınan Hizmet Faturası ile ilgili fason üretim emri üzerine yüklenen maliyetleri gösterir.

Maliyet Bağlantıları: Alınan Hizmet Faturası ile fason üretim emri üzerine yüklenen hizmet faturalarını gösterir.243 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler

Alınan Hizmet Faturası İle Fason Üretim Emrine Maliyet Yükleme

Satınalma-Hareketler-Satınalma Faturaları-Alınan Hizmet Faturasına "Üretim Emri (Fason)" sütunu eklenmiştir. Bu alana Alınan Hizmet Faturası Cari Hesabına bağlı açılan Fason Üretim Emirleri gelir. Seçilen fason üretim emri üzerine hizmet faturası işçilik maliyeti olarak yansır.

Alınan Hizmet Faturası içerisindeki Üretim Emri (Fason) alanındaki fason üretim emirleri seçiminde "Başlamadı" konumundaki Fason Üretim Emri seçimi parametreye bağlıdır. Ticari Sistem Yönetimi-Üretim Kontrol Parametreleri-Alınan Hizmet Faturalarında Başlamadı Statüsünde Fason Emri Seçimi Kaydet Kontrolü parametresi ile başlamadı konumundaki fason üretim emri seçimi kontrolü yapılır.

Üretim Emri Girdi Satırlarına Seri/Lot Rezervasyonu

Üretim emri içerisine "SERI LOT REZERVASYON" onay kutucuğu eklenmiştir. Üretim emri içerisinde "REZERVASYON" ve "SERI LOT REZERVASYON" onay kutucuğu işaretlenerek açılan üretim emri F9 menüsüne Planlanan Seri Lot Rezervasyon Girişi alanı eklenmiştir. Bu alan üzerinden seçilen seri/lotlar sadece bu üretim emri için kullanılır.

Üretim emrinde rezerv edilen ürünlerin hepsi sarf edilmediği durumda, kapandı statüsündeki üretim emri üzerinde F9 menüde Planlanan Seri Lot Rezervasyon Girişi yeniden açılır bu alandan kullanım sonrası kalan seri/lotların rezervleri kaldırılabilir.

ÜRÜN KONFİGÜRATÖRÜ OLUŞTURMA

Oluşturulmuş bir ürün reçetesine müşteri isteğine bağlı değişiklikler yapabilmek ve özel reçete oluşturmak için talep fişleri ve satış siparişleri üzerine Konfigürasyon reçetesi eklenmiştir. Reçetesi olan varyantlı ve varyantsız ürünler üzerinde istisna tanımları, reçete girdi satırındaki varyant formül ve koşul alanları, opsiyonel seçeneği, miktar formülü ve malzeme değişiklikleri yaparak reçeteye yeni revizyon eklenerek konfigürasyon oluşturulur. Oluşturulan bu konfigürasyon reçetesi sonucunda ilgili revizyona bağlı bir de barkod oluşturulur. Bu barkodu okutarak satış siparişi üzerinden ilgili revizyona ait yeni bir sipariş oluşturulabilir, üretim emri üzerinden barkod okutularak ilgili revizyona ait üretim emri verilebilir.

Satış Siparişi Üzerinden Konfigüratör Oluşturma

Satış siparişi satırı üzerinde F9 menüde bulunan "Revizyon Ekle Konfigürasyon" seçeneği ile konfigürasyon ekranı açılacaktır. Açılan pencere de "Sihirbaz Kullanılarak Açılacak" onay kutucuğu işaretli ise malzeme özellik değerleri ve varyantlara göre seçim sihirbaz ekranı üzerinden yapılır. Onay kutucuğu işaretli değilse ürün ağacı ekranı açılır ve bu ekran üzerinde ve ilgili reçete revizyonu içerisine girip değişiklikler yapılabilir.

Sihirbaz Kullanılarak Açılan konfigürasyon sayfasında "Otomatik Varyant Seçimi Yapılsın mı?" ekranı gelir. Bu ekranda Tamam denildiğinde Ana ürün varyantlı ise ve girdi satırında bulunan ürünlerle formül ve koşula göre eşleştirme yapılan satırlar varsa sihirbaz ekranında bu seçenekler gelmeyecek, formül ve koşulda yapılan seçime göre seçili gelir. "Otomatik Varyant Seçimi Yapılsın mı?" vazgeç denildiğinde formül ve koşula göre tanımlanan girdiler sihirbaz ekranına seçili gelecek, ancak diğer varyantlarla sihirbaz ekranında değiştirilebilir.

Sihirbaz ekranı bitiminde konfigüratör ürün ağacı açılır. Bu alanda reçete satırında Opsiyonel olarak işaretlenen ürünler konfigüratör ağacı üzerinden silinir.

Reçeteye ait alt reçete bilgilerini de dikkate alarak oluşturulan konfigüratör reçetesinde ağaç kırılımları üzerinde Revizyon Ekle (Konfigürasyon) diyerek ilgili reçete kartı açılır ve değişiklik yapılabilmektedir. Konfigürasyon sonucu seçilen varyantlı girdi ürünler Mavi renkli görülecek ve konfigüratör ağacı üzerinden farklı bir varyant seçimi de yapılabilecektir. Seçilen varyantlar oluşturulan reçete revizyonu içerisinde girdi satırında varyant kodu ve açıklaması alanına yazılır.

 

Konfigüratör ağacı üzerinden "Ürün Ağacını Excel'e Gönder" diyerek kırılımlı ürün yapısı şeklinde Excel'e oluşturulan reçete gönderilebilir.

Konfigüratör sonucu oluşan revizyon Ürün reçetesi Kaynak Detayları alanından incelenebilir.

 

Talep Fişi Üzerinden Konfigüratör Oluşturma

Talep fişi satırı üzerinde F9 menüde bulunan "Revizyon Ekle Konfigürasyon" seçeneği ile konfigürasyon ekranı açılır. Açılan pencere de "Sihirbaz Kullanılarak Açılacak" onay kutucuğu işaretli ise malzeme özellik değerleri ve varyantlara göre seçim sihirbaz ekranı üzerinden yapılır. Onay kutucuğu işaretli değilse ürün ağacı ekranı açılır ve bu ekran üzerinde ve ilgili reçete revizyonu içerisine girip değişiklikler yapılabilir.
Konfigüratör sonucu oluşan barkod okutularak yeni talep fişi ve üretim emri verilir.

HIZLI VERİ GİRİŞİNE EKLENEN ALANLAR Hızlı Veri Girişi- Seçenekler içerisine;

 • Fason Reçetesi
 • Fason Emri
 • İş Emri
 • Rework
 • Takım Boz seçeneği eklenmiştir.