Seri/Lot kullanılan malzeme kartları üzerinde ya da giriş hareketleri içerisinde "Lot/Seri No Üret" penceresinde üretilen numaranın ilgili malzeme kartı ya da diğer malzeme kartlarındaki Seri/Lot numaralarına göre kontrol edilmesi sağlanmıştır.Aynı kodlu kayıt bulunduğunda işlem durdurulacak seçeneği ile ilgili malzeme kartına bağlı Seri/Lot numaraları kontrol edilir. "Üret" işlemi yapıldığı zaman ilgili malzeme kartında lot numarası daha önceden kaydedilip edilmediği kontrol edilir. Daha önceden ilgili malzeme kartı için lot numarası üretilmiş ise ekteki hata mesajı alınarak kayıt işlemi yapılamaz.Diğer malzemelerde aynı kodlu kayıt bulunduğunda işlem durdurulacaktır seçeneği ile diğer malzeme kartlarına bağlı Seri/Lot numaraları kontrol edilmektedir. Aynı Seri/Lot numarası varsa eğer işlemin durdurulması sağlanmıştır."Üret" işlemi yapıldığı zaman "TG.LOT.004" kodu Seri/Lot numarası diğer malzemelerde kullanıldığında aşağıdaki mesaj alınarak kaydetmeye izin verilmez.

Giriş fişleri içerisinde "Lot/Seri No Girişi" penceresinde "Lot/Seri No Üret" işlemi yapıldığı zamanda aynı seçenekler ile karşılaşılır.