5921 Sayılı Kanuna Göre Puantajların Muhasebeleştirilmesi

İK programında uygulanan 5921 sayılı indirim kanununa göre hesaplanmış puantajların muhasebeleştirilmesi yapılabilir.

Buna göre İK programında ilgili indirim kanunu seçilmiş sicil kartlarının puantajlarında hesaplanan "İşsizlik fonunca karşılanacak olan işçi primi" tutarı ticari tarafta muhasebe fişine yansıtılabilir.

Personelin puantajında hesaplanan değerin muhasebe fişine taşınabilmesi için Muhasebe bağlantı kodlarında yer alan personel muhasebe kodları penceresinde "P49:İşsizlik fonunca karşılanacak olan İşci Primi" tanımlanmalıdır.

Tanımlamalardan sonra yapılacak muhasebeleştirme işleminde tutarın muhasebe fişine yansıdığı görülür.