Sistem İşletmeni'nde Kuruluş Bilgileri/GTIP kodları bölümünden ulaşılan pencerede indirilen GTIP kodları başlıklarına 5 adet vergi oranı tanımı yapılabilir.

Sistem İşletmeni'nde tanımı yapılan vergi oranları dış ticaret modülünün kullanıldığı setlerde malzeme kartı içerisindeki dış ticaret sekmesinden listelenir.İlgili GTIP başlığı seçildiğinde tanımlanmış olan vergi oranları otomatik olarak malzeme kartına atanır.Vergi oranları girilmiş GTIP kodunun seçili olduğu malzeme kartı ithalat operasyon fişinde kullanıldığında LG_XXX_YY_INVEXIMLINES tablosuna bu değerler yansır.  • L_GTIP_CODE tablosuna TAXRATE1, TAVRATE2, TAXRATE3, TAXRATE4 ve TAXRATE5 alanları eklenmiştir.
  • LG_XXX_ITEMS tablosuna EXIMTAX1, EXIMTAX2, EXIMTAX3, EXIMTAX4 ve EXIMTAX5 alanları eklenmiştir.
  • LG_XXX_YY_INVEXIMLINES tablosuna EXTAX1, EXTAX2, EXTAX3, EXTAX4 ve EXTAX5 alanları eklenmiştir.