Kalıp Yönetimi

1-Kalıp kartı tanımlaması:

Üretimde kullanılacak kalıp malzemeleri; Ticari Mal, Depozitolu Mal, Sabit Kıymet, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul ve Tüketim Malı türündeki malzemelerde Genel Bilgiler sekmesi "Kalıp" onay kutucuğu işaretlenerek tanımlanır. Kalıp onay kutucuğu işaretlenen malzemelerin kalıp ömür takip işlemleri Kalıp Bilgileri sekmesinden yapılır.Tanımlanan Kalıp malzemeleri Kaynak Yönetimi-Kalıplar menüsü üzerinden de takip edilir ve tanımlanır.

2-Kalıp Bilgileri:

Kalıp Bilgileri sekmesinde kalıbın üretimde kullanım sürelerine göre veya satınalma tarihine göre yapılacak olan periyodik bakım bilgileri tanımlanır.

Periyodik Bakım yapılmayacak seçilirse, kalıp malzemesi için periyodik bakım işlemleri takibi yapılmaz.

Periyodik bakım Ömür Bazlı seçilirse, kalıbın üretimde kullanım sürelerine göre periyodik bakım işlemleri yapılır.

Periyodik bakım Tarih Bazlı seçilirse, belirlenen tarih ve periyotlara göre kalıbın periyodik bakım işlemleri yapılır.

Ömür Bazlı Takip Yöntemi saat seçilirse, ilgili kalıbın gerçekleşen kaynak kullanım saatleri dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Ömür Bazlı Takip Yöntemi miktar seçilirse, ilgili kalıbın gerçekleşen kaynak kullanımlarındaki miktarı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Bakım Ömrü: Ömür bazlı takip yöntemine göre kalıbın hangi ömür periyotlarında bakıma gireceği tanımlanır.

Kalıp Göz Sayısı: Kalıbın kaç gözlü olduğu tanımlanır.

Bakım Bitişinde Ömrü:

 • Değiştirme: Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü değiştirilmez.
 • Arttır: Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen ömür kadar Arttırılır.
 • Azalt: Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen ömür kadar Azaltılır.
 • Arttır (Yüzde): Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen ömür kadar Arttırılır.
 • Azalt (Yüzde): Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen oran kadar Azaltılır.

Ömür Değişimi: Bakım Bitişinde Ömrü Değiştirme seçeneği dışında aktif olur.

Periyodik Bakım Başlama Tarihi: Öndeğer sistem tarihi gelir, belirlenen tarihe göre periyodik bakım işlemleri oluşturulur.

Bakım Periyodu: Periyodik bakımın hangi aralıklarla yapılacağı belirlenir.

Bakım Sayısı Limiti: İlgili malzemenin kaç defa periyodik bakıma gireceği belirlenir.

Son Bakım Tarihi: İlgili kalıp için tamamlanan en son bakıma ait tarih bilgisidir.

Bakıma Kalan Ömür: Ömür bazlı takip yönteminde kullanılan kaynaklar dikkate alınarak bakıma ne kadar süre ve miktar kaldığı bilgisini gösterir.

Kullanılan Toplam Ömür: İlgili kalıp malzemesinin ömür takip yöntemine göre toplamda ne kadar kullanıldığı bilgisi gösterilir.

3-Kalıp-İş İstasyonu Eşleştirmesi:

Üretimde kalıp olarak takip edilecek malzemelerin hangi iş istasyonlarında kullanılacağını belirleyebilmek için Kalıp-İş İstasyonu ataması yapılmalıdır.

Kalıp İş İstasyonu ataması İş İstasyonları F9 menüsünden Kalıp Atamaları işlemi ile veya İş İstasyonu-Kalıp Bilgileri sekmesinden seçilerek yapılır.


 


4-Kalıp-Ürün Reçetesi Bağlantısı

Üretimde kalıp olarak takip edilecek malzemelerin hangi ürün reçetelerinde ve ürün reçetesinin hangi operasyonunda kullanılacağını belirleyebilmek için Kalıp-Ürün Reçetesi bağlantısı yapılmalıdır.

Kalıp-Ürün reçetesi ataması Ürün Reçetesi Kalıp Bilgileri sekmesinden yapılır.5-Kalıpların Üretim Emrinde Kullanılması

Üretim emri hesaplama işleminde seçili reçeteye bağlı kalıp bilgileri ile, iş emrinin yapılacağı iş istasyonu kalıp bilgileri karşılaştırılarak uygun kalıp malzemeleri üretim emrine bağlanır. Üretim emri içerisinde kalıbın bilgileri kaynak kullanımları sekmesinden takip edilir. Kalıp süre ve miktar bilgisi kalıbın kullanıldığı iş emri sürelerinden getirilir.
Bakım Yönetimi

1-Bakım Türleri

Tiger 3 Enterprise ürününde periyodik, önleyici ve arızi bakım olmak üzere üç farklı türde bakım yapılır:

 • Periyodik Bakım: Belirli tarihler arasında veya belirli ömür dönemlerinde yapılan malzeme bakımları için kullanılır.
 • Önleyici Bakım: Arıza oluşmamış ancak her an arıza oluşması durumu olan malzemeler için yapılan bakım türüdür.
 • Arızi Bakım: İlgili malzeme de arıza oluşması durumunda yapılacak bakım türüdür.

2-Bakım Yapılacak Malzemeler

 • Kalıp: Kalıp türünde tanımlanan malzemeler bakım emirlerinde kullanılır.
 • Sabit Kıymet Kaydı: Sabit Kıymet kayıtları bakım emirlerinde kullanılır.
 • İş İstasyonları: Sabit Kıymet Kaydı ile ilişkilendirilmiş iş istasyonları bakım emirlerinde kullanılır.

3-Sabit Kıymet Kaydı Bakım Tanımlaması:

Sabit kıymet kaydı Bakım Bilgileri sekmesinden ilgili sabit kıymetin Periyodik Bakım Bilgileri tanımlanır.

Periyodik Bakım:

 • Yapılmayacak: Sabit Kıymet Kaydı için periyodik bakım işlemleri takibi yapılmaz.
 • Ömür Bazlı: Sabit Kıymet Kaydına bağlı iş istasyonunun üretimde kullanım sürelerine göre periyodik bakım işlemleri yapılır.
 • Tarih Bazlı: Belirlenen tarih ve periyotlara göre Sabit Kıymet Kaydının periyodik bakım işlemleri yapılır.

Ömür Bazlı Takip Yöntemi:

 • Saat: İlgili iş istasyonunun gerçekleşen kaynak kullanım saatleri dikkate alınarak hesaplama yapılır.
 • Miktar: İlgili iş istasyonunun gerçekleşen kaynak kullanımlarındaki miktarı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Bakım Ömrü: Ömür bazlı takip yöntemine göre sabit kıymetin hangi ömür periyotlarında bakıma gireceği tanımlanır.

Göz Sayısı: Sabit Kıymet Kaydının kaç gözlü olduğu tanımlanır.

Bakım Bitişinde Ömrü:

 • Değiştirme: Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü değiştirilmez.
 • Arttır: Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen ömür kadar Arttırılır.
 • Azalt: Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen ömür kadar Azaltılır.
 • Arttır (Yüzde): Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen ömür kadar Arttırılır.
 • Azalt (Yüzde): Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen oran kadar Azaltılır.

Ömür Değişimi: Bakım Bitişinde Ömrü Değiştirme seçeneği dışında aktif olur.

Periyodik Bakım Başlama Tarihi: Öndeğer sistem tarihi gelir, belirlenen tarihe göre periyodik bakım işlemleri oluşturulur.

Bakım Periyodu: Periyodik bakımın hangi aralıklarla yapılacağı belirlenir.

Bakım Sayısı Limiti: İlgili malzemenin kaç defa periyodik bakıma gireceği belirlenir.

Son Bakım Tarihi: İlgili sabit kıymet için tamamlanan en son bakıma ait tarih bilgisidir.

Bakıma Kalan Ömür: Ömür bazlı takip yönteminde kullanılan kaynaklar dikkate alınarak bakıma ne kadar süre ve miktar kaldığı bilgisini gösterir.

Kullanılan Toplam Ömür: İlgili sabit kıymet kaydının ömür takip yöntemine göre toplamda ne kadar kullanıldığı bilgisi gösterilir.


4-İş İstasyonu-Sabit Kıymet Kaydı Eşleştirme:

Sabit Kıymet Kaydı Genel Bilgiler sekmesinde İş İstasyonu Kodu alanından sabit kıymet kaydı ile iş istasyonu eşleştirmesi yapılır. Her bir sabit kıymet kaydına bir iş istasyonu ve her bir iş istasyonuna bir sabit kıymet ataması yapılır.5-Bakım Şablonları

Bakım şablonları; bakım yapılan malzemelerin hangi iş planlarından oluştuğu, bakım süresinin ne kadar olduğu ve bakımda kullanılan malzemelerin tanımlamasının yapılması için kullanılır.6-Bakım Şablonu Ataması İşlemi:

Bakım şablonlarının bakım talebi ve bakım emrine öndeğer olarak gelmesi için bakım şablonu ataması işlemi kullanılır.

Bakım Şablonu ataması, Sabit Kıymet kayıtları ve Kalıp malzemeleri F9 menüsünden Bakım Şablonu Ataması işlemi ile yapılır.

Bakım şablonu ataması işleminde seçilen şablonların başlangıç ve bitiş tarihleri, seçilen bakım türleri, fabrika ve öncelik dikkate alınarak bakım emri ve bakım taleplerine öndeğer getirilir.7-Bakım Talep Fişi:

Önleyici, Arızi ve Periyodik bakım taleplerinin oluşturulması için kullanılır.Bakım Türü: Talep oluşturulacak bakımın türünün belirlenmesi için kullanılır.

  • Önleyici Bakım
  • Arızi Bakım
  • Periyodik Bakım

Tür: Bakım yapılacak malzemenin türünün belirlenmesi için kullanılır.

  • Kalıp: Seçili olduğunda "Kodu" alanından Kalıp malzemeleri liste ekranı açılır.
  • Sabit Kıymet: Seçili olduğunda "Kodu" alanı pasif olur, "SK Kayıt Kodu" alanından Sabit Kıymet Hareketleri liste ekranı açılır.
  • İş İstasyonu: Seçili olduğunda "Kodu" alanı pasif olur, "SK Kayıt Kodu" alanından sadece İş İstasyonu Bağlantısı yapılan Sabit Kıymet Hareketleri liste ekranı açılır.

Durumu: Öndeğer Öneri olarak gelir.

  • Öneri
  • Onaylandı
  • Karşılanıyor
  • Karşılandı
  • İptal


Bakım Talep Fişleri onaylandı statüsündeyken Talep Karşılama işlemi ile Bakım Talep Fişine bağlı Bakım Emirleri oluşturulur.8-Bakım İş Emri:

Önleyici, Arızi ve Periyodik bakım emri verilir. Oluşturulan bakım emirleri durumu Başlamadı statüsünde kaydedilir. Devam ediyor ve tamamlandı statüsüne alınan bakım emirleri üzerinden sarf fişi oluşturulur, tamamlandı statüsüne alınan bakım emirleri üzerinden bakım maliyeti hesaplanır.

 • Fiş No: Bakım emri fiş numarasını gösterir.
 • Tarih: Bakım emri tarihini gösterir.
 • Saat: Bakım emri saatini gösterir.
 • Belge No: Bakım emri belge numarasını gösterir.
 • Özel Kod: Bakım emri özel kodunu gösterir.
 • Yetki Kodu: Bakım emri yetki kodunu gösterir.
 • Proje Kodu: Bakım emri proje kodunu gösterir.
 • Durumu: Bakım emri durumunu gösterir.
 • İşyeri: Bakım emrinin yapılacağı işyerini gösterir.
 • Bölüm: Bakım emrinin yapılacağı bölümü gösterir.
 • Fabrika: Bakım emrinin yapılacağı fabrikayı gösterir.
 • Ambar: Bakım emrinin yapılacağı ambarı gösterir.
 • Malzeme Türü: Kalıp, Sabit Kıymet ve İş istasyonu olmak üzere 3 türden oluşur.
 • Kodu/Açıklaması: Malzeme türü Kalıp seçildiğinde aktif olur.
 • SK.Kayıt Kodu: Malzeme türü sabit kıymet seçildiğinde aktif olur.
 • İş İst. Kodu: Malzeme türü iş istasyonu seçildiğinde aktif olmakta, iş istasyonu-sabit kıymet bağlantısı yapılan sabit kıymet kayıtları listelenir.
 • Personel: Bakım yapacak personel kodu gösterilir. Bakım personeli Kaynak Yönetimi-Çalışanlar bölümünden tanımlanır.
 • Planlanan Başlangıç Tarihi: Bakım emri planlanan başlangıç tarihini gösterir.
 • Planlanan Bitiş Tarihi: Bakım emri planlanan bitiş tarihini gösterir.
 • Gerçekleşen Başlangıç Tarihi: Bakım emri gerçekleşen başlangıç tarihini gösterir.
 • Gerçekleşen Bitiş Tarihi: Bakım emri gerçekleşen bitiş tarihini gösterir.
 • Genel Açıklama: Bakım emri genel açıklamasını gösterir.
 • Bakım Şablonu Kodu: Bakım emri şablon kodunu gösterir. Bakım yapılacak malzemenin ilgili bakım emri türü için atanmış bakım şablonu varsa öndeğer atanmış şablon gelir.
 • Şablon İş Kodları: Bakım şablonuna göre oluşturulmuş bakım iş kodları listelenir. Bakım emri statüsü kontrolü yapılmaksızın her durumda şablon iş kodları eklenir.
 • Malzemeler: Bakım şablonuna göre öndeğer getirilir. Bakım emri statüsü kontrolü yapılmaksızın her durumda yeni bakım malzemesi eklenir.
 • Bakım Talebi Bağlantısı: Bakım emrine bağlı bakım talep fişi varsa ilgili fişin bilgileri gösterilmektedir. Yeni eklenen bakım emrine ilgili alandan bakım talep fişi bağlantısı yapılır.
 • Alınan Hizmet Bağlantıları: Bakım emrine bağlanan alınan hizmet faturaları gösterilir.
 • Maliyetler: Bakım emrine ait hesaplatılmış bakım maliyetlerini gösterir.


9-Bakım Emri Sarf Fişi Oluşturma:

Statüsü Devam Ediyor ve Tamamlandı durumunda olan bakım emirleri F9 menüsü üzerinden Sarf Fişi Oluştur seçeneği ile bakım emrinde kullanılan malzemeler için sarf fişi oluşturulur.

Sarf fişi içerisine Bakım Emri No alanı eklenmiştir. Bakım emri üzerinden oluşturulan sarf fişinde ilgili alanda bakım emri fiş numarası getirilir.

Bakım emrine bağlı sarf fişi Üretim emirlerine veya hızlı üretim fişine bağlanılamaz.10-Bakım Emri Maliyeti Hesaplama:

Statüsü Tamamlandı ve Kapandı durumunda olan bakım emirleri F9 menüsü üzerinden Bakım Emri Maliyeti Hesaplama işlemi ile ve Bakım Yönetimi-İşlemler-Toplu Bakım Maliyeti Hesaplama işlemi ile bakım emri maliyeti hesaplanır.

Bakım emri maliyeti; bakım emrinde sarf edilen malzemelerin firma maliyet yöntemine göre hesaplanan maliyetleri, bakım emrine bağlanan hizmet faturalarının tutarları ve bakım personellerinin Çalışan Maliyetlerinden oluşur.11-Bakım Emri ile Hizmet Faturası Eşleştirme:

Alınan hizmet faturaları satırlarına Bakım Emri No kolonu eklenmiştir. Bakım emri ile eşleştirilen hizmet faturaları Bakım Emirleri-İşlem Bağlantıları sekmesinde listelenir. Bakım emirleri ile eşleştirilen hizmet fatura satırları bakım emri maliyeti hesaplamasında kullanılır.12-Periyodik Bakım Talebi Oluşturma İşlemi:

Periyodik bakım talebi oluşturma işlemi, periyodik bakım yapılacak malzemelerden ömür takibi yapılanların ömürleri bittiğinde, tarih bazlı takip yapılan malzemelerin ise periyodik bakım tarihleri yaklaştığında periyodik bakım taleplerinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılır.Filtreler:

 • Bakım Malzemesi: Kalıp, Sabit Kıymet, İş İstasyonu
 • Malzeme Statüsü: Kullanımda, Kullanım dışı
 • SK Statüsü: Kullanımda, Kullanım dışı
 • İş İstasyonu Statüsü: Kullanımda, Kullanım dışı
 • Periyodik Bakım Talebi: Ömür Bazlı/Tarih Bazlı
 • Periyodik Bakım Kontrol Tarihi: Periyodik bakım oluşturulacak en son tarihi gösterir.
 • Bekleyen Periyodik Bakım Emirlerini Dikkate Al: Başlamadı statüsünde açılmış periyodik bakım emirlerinin dikkate alınıp alınmamasını gösterir.
 • Bekleyen Periyodik Bakım Taleplerini Dikkate Al: Öneri/onaylandı statüsünde açılmış olan periyodik bakım taleplerini dikkate alınıp alınmamasını gösterir.
 • Ömür Bazlı Takip Oluşturulacak Talep Fişi Tarihi: Oluşturulacak periyodik bakım talebi tarihini gösterir.
 • Tarih Bazlı Takip Oluşturulacak Talep Fişi Tarihi:

Normal Zamana Göre: Oluşturulacak bakım talebi tarihi periyodik bakım başlangıç tarihi ve bakım periyotlarına göre oluşturulur.

En Son Periyodik Bakım Zamanına Göre: Oluşturulacak bakım talebi tarihi periyodik bakım başlangıç tarihi ve periyota göre değil, oluşturulan en son periyodik bakım tarihi ve periyot dikkate alınarak oluşturulur.

 • İşlem Bitişinde Talebi Karşıla: Periyodik Bakım Talebi Oluşturma işlemi sonucunda Öneri konumunda bakım talep fişleri oluşturulmaktadır. Talebi karşıla evet seçildiğinde bakım taleplerine bağlı bakım emirleri oluşturulur.


13-Bakım Takvimi:

Bakım takvimi, oluşturulan bakım emri ve taleplerinin planlaması, takibi, süre ve tarih değişikliği işlemlerinin yapılması ve yeni bakım emirleri oluşturmak için kullanılır.

 • Bakım takvimi içerisinde sol bölümde bakım emri/talebi bulunan malzemeler listelenir.
 • Görünüm şekli tablo veya Zaman Birimi seçeneğine göre takvim görüntüsü değiştirir.
 • Öndeğer olarak Bakım Emirleri listelenmektedir. Bakım talepleri seçeneğinde kayıtlı bakım talep fişleri, emir detayları seçeneğinde bakım şablon iş kodları listelenir.
 • Sağ bölümde öndeğer 4 aylık bakım takvimi görünür.
 • Alt bölümde Bakım Emirleri ve Bakım Talepleri sekmesinde seçili filtre tarihleri arasındaki emir ve talepler listelenir. İlgili sekmeler içerisinde arama ve filtreleme seçeneklerine göre takvim üzerinde ilgili emir/talep fişine konumlanır.
 • Takvim üzerinde seçili tarih veya tarihlerde F9 menüden yeni bakım emri oluşturulur.
 • Takvim üzerinde kapandı, tamamlandı statüsü dışındaki bakım emirlerinin tarih ve zaman bilgileri F9 menüde Başlangıç/Bitiş Tarihini Değiştir seçenekleri ile ve sürükle-bırak ile değiştirilir.
Raporlar

1-Periyodik Bakım Malzeme Listesi:

Periyodik bakım yapılacak malzemelerin periyodik bakım türü, tarih ve ömür bilgileri listelenir.2-Periyodik Bakım Ömür Değişim Listesi:

Ömür bazlı takip yapılan malzemelerin bakım ömrü bittikten sonra ömür değişimlerinin listelendiği rapordur.3-Bakım Şablonu Listesi:

Bakım şablonlarının ve iş kodları detaylarının ve şablonda kullanılan malzemelerin listelendiği rapordur.4-Bakım Şablonu Ataması Listesi:

Kalıp ve sabit kıymetlere ataması yapılan bakım şablonlarının listelendiği rapordur.5-Malzeme Bakım Raporu

Malzemelere yapılan bakım bilgilerinin gösterildiği rapordur.6-Bakım Talep Fişleri Raporu

Bakım talep fişlerinin listelendiği rapordur.7-Bakım Talep Hareketleri Dökümü:

Bakım talep fişleri satır detaylarının gösterildiği rapordur.

8-Bakım İş Emirleri Raporu:

Bakım iş emirlerinin listelendiği rapordur.9-Bakım İş Emri Maliyetleri Raporu:

Bakım iş emirlerinin maliyetlerinin listelendiği rapordur.