Ambar sayımı filtrelerindeki "Fiili stok miktarları 0 olan kayıtlar" filtre seçeneği ile negatif miktarlı malzemelerin listelenmemesi sağlanır.

a

Listelensin seçeneği ile ambar sayımı penceresinde miktarı 0 olan kayıtlar da listelenmeye devam edecektir.Listelenmesin seçeneğinin işaretlenmesi sonucu oluşan ambar sayım penceresinde fiili stok miktarı 0 olan kayıtlar listelenmeyecektir.Açılan pencere incelendiğinde fiili stok miktarı 0 olan TM.019 ve TM.020 kodlu stok kartlarının listelenmediği görülecektir.