Farklı işyerlerine ait ambarlar arasındaki malzeme transferlerini sağlayan ambar fişlerinin muhasebeleştirilmesi işleminde, işyeri bazında ayrı muhasebe fişlerinin oluşturulması programda kullanıcı kontrolünde sağlanır.

Bu tanımlama için programda Malzeme Yönetimi Parametrelerinde yer alan "Ambar Transfer Fişinde Farklı İşyerleri İçin Ayrı Muhasebe Fişi Oluşturulsun" parametresi bulunur.

Parametrenin "Evet" olarak seçili olduğu durumda, farklı işyeri ambarları arasında yapılan transfer sonucu eklenen ambar fişinin muhasebe kodları ekranı kontrol edildiğinde, farklı işyerleri için muhasebeleştirilmesi amacıyla işyeri bazında muhasebe kodlarının girileceği satırlar da yer alacaktır.

İşyeri bazında muhasebe hesap kodu tanımlaması ise "Muhasebe Bağlantı Kodları" ekranındaki "Birim/İşyeri Muhasebe Kodları" başlığındaki fiş türü filtresinden "Ambar Fişi" seçeneğini koşul olarak kullanarak yapılabilir.

Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra ambar fişi muhasebeleştirildiğinde iki işyeri için de ayrı muhasebe fişi eklenir.