Seri/Lot takipli bir malzemeden elde kalan miktarı ve bu miktarın hangi stok yerlerinde ve hangi lotlardan olduğunu tek bir raporda görmek için, Ambar Durum Raporu'nda bulunan "Seri/Lot Stok Yeri Bilgileri=Listelensin/Listelenmesin" filtresi kullanılır.

Filtrenin öndeğeri Listelenmesin olarak seçili gelir. "Seri/Lot Stok Yeri Bilgileri=Listelenmesin" şeklinde rapor alındığı zaman eskisi gibi listeleme yapar.SERİ kodlu malzeme ile ilgili ambardaki durum bilgileri listelenir. "Seri/Lot Stok Yeri Bilgiler=Listelensin" şeklinde rapor alındığı zaman, ambardaki malzeme bilgilerinin hangi stok yerinden ya da Seri/Lot'tan kaldığı listelenir.

Seri/Lot Stok yeri bilgileri listelenirken LG_XXX_YY_SLTRANS tablosundan getirilir.