7194 Sayılı Kanun'un 13. Maddesine istinaden 194 sayılı kanuna bazı hükümler eklenmiştir. Kısaca bu hükümlere değinecek olursak;

"Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.
 Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70'i indirilebilir."

7194 sayılı Kanun kapsamında 2.64.00.00 versiyonda binek araç giderlerinin kısıtlanması yönünde geliştirmeler yapılmıştır.

7194 sayılı Kanun kapsamında Logo ürünlerine eklenen alanlar şunlardır:

  • Alınan Hizmet kartlarına "Binek Araç Giderleri" ve "Binek Araç Kiralama" seçim kutucukları eklenmiştir.

  • Muhasebe bağlantı kodlarına "Alınan Hizmet KKEG" başlığında bağlantı kodu ve hizmet kartlarının içerisinden tanımlanan muhasebe kodları ekranına "Alınan Hizmet KKEG" seçeneği eklenmiştir.
  • Satınalma Parametreleri altına ise öndeğerler bölümüne değerleri %70 ve 5500 TL olacak şekilde "Binek Araç Gider Oranı" ve "Binek Araç Kiralama Üst Sınırı" parametreleri eklenmiştir.


Programda gider kısıtlaması ile ilgili nasıl hesaplama yapılır şimdi buna değinelim;

Binek Araç Gideri Örneği: XYZ Ltd.Şti, kiralamış olduğu binek araç için 1.000 TL bakım gideri yapmıştır.

Gider yazılacak tutar= 700 TL (1.000 TL x 0.70)

İndirilecek KDV= 126 TL (700 TL x 0.18)         

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG yapılacak benzin gideri = 300 TL (1.000 TL – 700 TL), Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) yapılacak benzine ait KDV = 54  TL (300 x 0,18)  

Alınan hizmet faturasına verileri girdikten sonra muhasebe kodları penceresini kontrol ettiğimizde aşağıdaki gibi yapılan giderin sadece %70'i olan 700 TL'nin gider olarak muhasebeleştiği, geri kalan 300 TL'nin ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak farklı bir muhasebe hesabına taşındığı görülmektedir.

İndirilecek KDV matrahı da 700 TL olarak hesaplandığı için KDV tutarı 180 TL değil de 126 TL olarak hesaplanmaktadır. KDV'nin kabul edilmeyen gelir tarafı olan 54 TL ise kanunen kabul edilmeyen gider toplamı olan 300 TL'nin üzerine eklenerek (354 TL) muhasebeleşmektedir.

Gider için açılmış olan hizmet kartı içerisinde "Binek Araç Gideri" kutucuğu mutlaka işaretli olmalıdır.

Binek Araç Kiralama Gideri Örneği: XYZ Ltd. Şti, kiralamış olduğu binek otomobili için aylık 10.000 TL kiralama bedeli ödemektedir.

Gider Yazılacak Tutar= 5.500 TL

İndirilecek KDV= 990 TL (5.500 TL x 0,18)              

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider= 4.500 TL (10.000 TL – 5.500 TL)                   

İndirim Konusu Yapılamayacak Olan KDV= 810 TL (4.500 TL x 0,18) 

Alınan hizmet faturasına verileri girdikten sonra muhasebe kodları penceresini kontrol ettiğimizde harcaması yapılan araç başına kiralama bedelinin sadece üst sınır olan 5.500 TL'sinin gider olarak muhasebeleştiği, geri kalan 4.500 TL'nin ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak farklı bir muhasebe hesabına taşındığı görülmektedir.

İndirilecek KDV matrahı da 5.500 TL olarak hesaplandığı için KDV tutarı 1.800 TL değil de 990 TL olarak hesaplanmaktadır. KDV'nin kabul edilmeyen gelir tarafı olan 810 TL ise kanunen kabul edilmeyen gider toplamı olan 4.500 TL'nin üzerine eklenerek (5.310 TL) muhasebeleşmektedir.

Kiralama Gideri için açılmış olan hizmet kartı içerisinde "Binek Araç Kiralama" kutucuğu işaretli olmalıdır.
Binek araç kiralama gideri üst sınırı olan 5.500 TL, araç başına olan sınırdır. 2 adet araç için araç başına 10.000 TL harcama yapılsaydı eğer yani fatura satırında miktar 2, birim fiyat 10.000 TL giriş yapılsaydı, harcamanın 11.000 TL'lik kısmı gider olarak kabul edilirken 9.000 TL'lik kısmı KKEG olarak muhasebeleşecektir.