2.64.00.00 versiyonuyla birlikte muhasebe raporlarına A4 formatına uygun standart tasarım eklenmiştir. Bu geliştirme ile raporlar sadeleştirilerek A4 formatına sığacak şekilde düzenlenmiştir.

A4 formatına uygun standart tasarım eklenen raporlar; Genel Mizan, Genel Mizan TFRS, Aylık Mizan, İki Tarih Arası Mizan, İki Tarih Arası Mizan TFRS, Devirli Aylık Mizan, Devirli İki Tarih Arası Mizan ve Muavin Defter'dir.

Yeni eklenen A4 formatına uygun standart tasarımlar, Sistem İşletmeninde versiyon geçişiyle birlikte tablo güncelleme sonrası otomatik olarak oluşacak ve her rapor için kullanıcı rapor tasarımları arasından seçilebilir.

Yeni bir firma eklendiğinde de muhasebe raporlarına A4 formatına uygun standart tasarımlar oluşur.

Genel Mizan üzerinden incelendiğinde, kullanıcı rapor tasarımı seçilerek açılan rapor tasarımı penceresinde "A4 GENEL MİZAN" raporu görülebilir.


A4 formatına uygun Genel Mizan tasarımında bulunan alanlar, F9 Değiştir görülebilir.

A4 formatında Genel Mizan seçilerek rapor alındığında Hesap kodu, Hesap adı, Borç, Alacak, Bakiye borç, Bakiye alacak ve Bakiye kolonları listelenir.

A4 formatına uygun standart tasarımlar, program kataloğu altında DEFAULTS\REPORTS dizininde yer alır.


Herhangi bir şekilde A4 formatına uygun tasarım silinirse, kullanıcı rapor tasarımı seçilerek açılan pencerede F9 Dosyadan aktar seçeneği ile program kataloğu altında DEFAULTS\REPORTS içinde A4 GENEL MİZAN.LLX dosyası seçilerek programa aktarılır ve kullanılabilir.