Dövizli türdeki banka hesaplarında döviz kurunun değişmesi yerel para birimi üzerinden bakiyesinin artması ya da azalmasına neden olur. Bu artış ve azalışlar kur farkı hesaplanarak kaydedilir.

Banka kur farkı hesaplaması ile banka dövizli hesaplarından yapılan işlem dövizli işlemler için günün kuru üzerinden yerel para birimi karşılığı değerler hesaplanmaktadır. İşlem tarihindeki kurla hesaplanmış olan tutarın yeni hesaplanan tutardan farkı, kur farkı fişini oluşturur ve hareketin tipine, kurdaki azalış ya da artışa göre kur farkı borç ya da alacak olarak oluşur.

Hesaplama sonuçları verilen hesaplama tarihine ait tek bir kur farkı fişinde toplanabileceği gibi, ardışık kur farkı hesaplama olanağı ile banka hesap hareketi olan tüm günler için ayrı ayrı kur farklarını içeren fişler oluşturulabilir. Kur farkı hesaplamasında geçerli olacak koşullar filtre satırlarında belirlenir.

Banka kur farkı hesaplamasındaki filtrelerin kullanımı kasa kur farkı hesaplaması ile aynıdır.              

Hesaplama Tarihi: Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri döviz dosyasından okunur.

Banka Hesap Kodu: Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı banka hesapları filtrelenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Banka Hesap Özel Kodu: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak banka hesapları özel koda göre de filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.

Ticari İşlem Grubu: Kur farkı hesaplamanın ticari işlem grubuna göre yapılmasını sağlayan filtredir. Grup ya da Aralık tanımı yapılarak kur farkı hesaplamada dikkate alınacak ticari işlem grupları belirlenir.

İşyeri: Seçilen banka hesaplarının hangi işyeri veya işyerlerinden yapılan işlemleri dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Sadece burada seçilmiş olan iş yerlerinden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.

Bölüm: Seçilen banka hesaplarının hangi bölüm veya bölümlerden yapılan işlemleri dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Sadece burada seçilmiş olan bölümlerden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.

Döviz Türü: Seçilen banka hesaplarının hangi işlem dövizinden yapılmış olan hareketleri için kur farkı hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her döviz türü için kur farkı ayrı hesaplanır.

Limit Kur Farkı: Hesap için belirlenen döviz türü üzerinden hesaplanan kur farkının belli bir limitin altında kalması durumunda, oluşacak fişe yansıması istenmiyorsa limit kur farkı satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutardan küçük ise oluşan kur farkı oluşmamış gibi dikkate alınır ve işlem yapılmaz.

Açıklama: Oluşacak kur farkı fişinde satır açıklamalarında yer alması istenen bilgi öndeğer olarak bu filtre satırında girilir. Açıklama filtre kullanılmazsa günün tarihi baz alınarak "........ tarihli kur farkı hesaplaması" şeklinde öndeğer açıklama gelir.

Kur Farkı Tipi: Kur farkının hangi tipteki hareketler için hesaplanacağı bu parametre ile belirlenir. Kur farkı borç ya da alacak hareketleri için hesaplatılabileceği gibi her ikisi için de hesaplatılabilir.

Kur Türü: Kur farkı hesaplanırken dikkate alınacak kur türünü belirtir. Kur türleri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Döviz Kullanım Parametreleri seçeneği ile belirlenir.

Kur Farkı Kontrolü: Kur farkı kontrolünün yapılıp yapılmayacağının belirlendiği filtre satırıdır. Kur farkı hesaplamasının sonunda oluşan kur farkı fişinin kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi için kullanılır. Filtre satırı; Yapılacak ve yapılmayacak seçeneklerini içerir.

Yapılacak seçilirse oluşturulacak her kur farkı fişi ekrana gelir ve kullanıcı tarafından kaydedilir.

Yapılmayacak seçilirse kur farkı hesaplamalarının sonunda oluşan fişler ekrana gelmeden otomatik kaydedilir.

Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun: Dövizli işlem yapılan her güne ait kur farkı fişi oluşturmak için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçilirse kur farkı Hesaplama Başlangıç Tarihi filtre satırında belirtilen tarih ile hesaplamanın yapıldığı tarih arasında, banka hesabına ait dövizli işlem yapılan her gün için ayrı bir kur farkı fişi oluşturulur. Hayır seçilirse hesaplama tarihi dikkate alınır ve banka hesabına ait dövizli hareketler için tek bir kur farkı fişi oluşturulur.

Hesaplama Başlangıç Tarihi: Ardışık kur farkı (Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda) ve normal kur farkı hesaplamasında hesaplamanın hangi tarihten itibaren yapılacağını belirtir.

Çek/Senet Durumu: Banka kur farkı hesaplamalarında dikkate alınacak çek ve senetlerin durumlarına göre filtrelenmesi için kullanılır. Çek sene durumu filtresi; Hepsi, Banka Tahsilde ve Banka Tahsil Edildi seçeneklerini içerir.

Banka Tahsilde seçilmesi durumunda, kur farkı işlemlerinde yalnızca banka tahsilde durumundaki çek ve senetler dikkate alınırken,

Banka Tahsil Edildi seçiminin yapılması durumunda tahsil edildi durumundaki çek ve senetler dikkate alınır.

Hepsi seçilirse tüm çek ve senetler banka kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınır.

Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak: Banka kredileri bazında kur farkı hesaplamak için kullanılan filtredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, banka kredileri için ayrı kur farkı fişi oluşturulur ve kredi açılış / kapanış (ana para tutarı) için kur farkı hesaplanır. Faiz, BSMV ve KKDF kur farkı hesaplama için Banka Kredisi İçin Hesaplanacak Ek Kur Farkı filtresi kullanılır. Bu durumda krediye ait tüm kur farkları banka kur farkı fişinde ayrı satırlar halinde listelenir.

Ayrıca filtre seçeneklerinde "Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak" seçildiğinde, banka kur farkı fişi satırlarında "Banka Kredi Kodu" alanına ilgili kredi kodu otomatik gelir.

Banka Kredisi için Hesaplanacak Ek Kur Farkları: "Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak" filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, hesaplanacak ek kur farklarını seçmek için kullanılır.

Banka kredi kur farkı ayrı hesaplandığında banka kredileri için ayrı bir kur farkı fişi oluşturulur. Oluşturulan fişte kredi ana para tutarı için kur farkı hesaplanır. Bu filtrede yapılan seçim(ler) doğrultusunda hesaplanan Faiz, BSMV ve KKDF kur farkları ilgili fişte ayrı satırlar halinde listelenir.

Kur Farkı Hesaplama Şekli: Kur farkının "İşyeri" satırında seçilen işyerlerine göre ayrı ayrı hesaplatılması isteniyorsa bu filtre satırında "İşyerlerine Göre" seçiminin yapılması gerekir.

"Genel" seçimi yapıldığında, tanımlı tüm işyerlerine ait kur farkları toplanır ve kur farkı fişi merkez işyeri için oluşturulur.

Kur farkının işyeri+bölüm dikkate alınarak hesaplanması isteniyorsa "İşyerlerine+Bölümlere Göre" seçimi yapılmalıdır.

Banka kur farkı hesaplanırken geçerli olan kurallar şunlardır:

  • Bir banka hesabı için kur farkı fişi kesilirken en son kesilen o hesaba ait kur farkı fişine bakılır. Eğer daha önce kesilen bir kur farkı fişi var ise, günün kurundan kur farkı hesaplanır  ve en son kur farkı fişindeki tutar bu tutardan çıkartılır, aradaki tutar kur farkı fişi olarak kayıt edilir.
  • Kur farkı fişi üzerinden F9 Muhasebe kodları tanımlanarak, muhasebeleştirilme işlemi yapılır. Kur farkları tek bir muhasebe hesabında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir.
  • Banka kur farkı hesaplamasında oluşan kur farkı fişinde dövizli bir banka hesabına yerel para biriminden hareket girileceğinden kur farkı fişleri için döviz kontrolü yapılmamaktadır. 
  • Kur farkı raporlama dövizi üzerinden değil işlem dövizi üzerinden hesaplanır.


Örnek kur farkı hesaplama:

İşlem tarihi

İşlem türü

İşlem tutarı

İşlem döviz türü

Kur bilgisi

Ypb tutarı

1.03.2020

Gelen havale

10000,00

Euro

6,8592

68592,00

19.03.2020

Kur farkı hesaplama

10000,00

Euro

7,0871

70871,00


Oluşan kur farkı fişi borç tutarı : 2279,00.


                
Banka Kur Farkı Raporu

Dövizli banka hesaplarına ait işlem dövizi bazındaki hareketlerin belirli bir tarihteki işlem döviz türü kuruna göre yapılan Kur farkı hesaplamaları ve kur farkı bakiyelerinin alındığı rapordur. Bu rapor ile kur farkı işlemini  tutarlılığı kontrol edilebilir. Farklı tarihlere ait kur farkları işyeri ve bölüm bazında hesaplanıp raporlanabilir. Banka Kur Farkı Raporu, Finans/Banka Raporları altına eklenmiştir.

Değerleme tarihindeki ve seçili kur  türüne göre belirlenen kur üzerinden işlem döviz tutarları yerel para birimine çevrilip kur farkları hesaplanır. Değerleme tarihinde kur tanımlı değilse işlem döviz tutarlarının hareket tarihindeki yerel para birim tutarları direkt olarak kur farkı olarak hesaplanacaktır.

Veritabanına eklenen alanlar:

LG_FFF_DD_BNFLINE, LG_FFF_DD_BNFICHE tablolarında Trcode=6 Kur Farkı Fişi olarak kullanılacaktır.