1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" parametreleri eklenmiştir.

Kasa işlemlerinin kaydedilmesi sırasında kasa işlem döviz türünün değiştirilmesi istenmiyorsa "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" işaretlenir. Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek işaretlenirse kasa tanımında döviz türü alanında seçilen döviz üzerinden işlemler kaydedilir.

               

Kasa işleminde "Kullanılacak Para Birimi:İşlem Dövizi" seçildiğinde kasa kartında seçilen döviz türü öndeğer gelir ve değiştirilemez.

Kasa kartında, "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" seçili değilse hareketlerde öndeğer gelen döviz türü değiştirilebilir.

Bu durumda kasa işleminde "Kullanılacak Para Birimi : İşlem Dövizi" seçildiğinde kasa kartında seçilen döviz türü öndeğer gelir ve değiştirilebilir.