Karşı sipariş oluşturma işlemi 1.89.XX.XX sürümüyle birlikte satınalma sipariş fişleri üzerinde F9 seçeneğine bağlı olarak da yapılabilir şekilde düzenlenmiştir.


Karşı sipariş oluştur işlemiyle birlikte satış siparişlerindeki karşı sipariş oluşturma seçeneğine bağlı işlem adımları satınalma sipariş fişleri üzerinden de yapılabilir.Satınalma parametrelerine "Karşı sipariş oluştururken satır birleştirme: Evet-Hayır" seçeneği eklenmiştir.

Karşı sipariş oluştururken satır birleştirme parametresi Hayır seçilmesi ile sipariş fişi üzerinden F9 karşı sipariş oluştur işlemi gerçekleştirildiğinde mevcut siparişin belli başlı özellikleri taşınarak satınalma siparişi oluşturulur.

Parametre Hayır olarak seçildiğinde karşı sipariş oluşturma işleminde taşınan alanlar; Belge No, Hareket Özel Kodu, Teslimat Kodu, Sevkiyat Hesabı ve Doküman İzleme Numarası'dır.

Sipariş satırları birleştirilmeden birebir taşındığı gibi fişte girilen bu alanlarda satış sipariş fişine taşınır.Bu bilgilerin girildiği satınalma sipariş fişi üzerinden F9 karşı sipariş oluştur işlemi yapıldığında oluşacak sipariş fişi;Karşı sipariş oluştururken satır birleştirme parametresi Evet olarak seçildiğinde karşı sipariş oluşturma işleminde taşınan alanlar; Belge No, Doküman İzleme No ve Sevkiyat Hesabı'dır.

Aynı sipariş fişine ait satış siparişini parametre evet iken oluşturalım:


Malzeme satırları birleştirilip miktar toplam olarak tek satırda yazarken hareket özel kodu ile teslimat kodu bilgilerini getirmedi. Ancak fiş başlık bilgisinde yer alan belge no alanındaki veri taşındı.

Yine sipariş detaylar sekmesinde yer alan sevkiyat hesabı ve doküman izleme numarası alanlarındaki verilerde satış siparişine taşınmıştır.

Satınalma siparişinde teslimat kodu ve hareket özel kodu aynı girilmiş olsa da parametre evet iken hiçbir şekilde karşı sipariş oluşturma işleminde bu alanlardaki veriler satış siparişine taşınmayacaktır.

Bu işlemler birebir karşı sipariş oluşturma işlemlerinde geçerli olan koşullardır. Toplu karşı sipariş oluşturma işleminde ise parametre hayır iken satırlardaki veriler taşınırken fiş genelinde ve detayında girilen veriler satış sipariş fişine taşınmaz.

Toplu karşı sipariş oluşturma işleminde görüleceği üzere;
Malzemeler, miktarları, hareket özel kodu ve teslimat kodu bilgileri olduğu gibi taşınmaktadır.

Belge No, Sevkiyat hesabı ve Doküman izleme numarası alanlarındaki bilgiler taşınmamaktadır.

Parametre "evet" iken toplu karşı sipariş oluşturma işlemi gerçekleştirildiğinde de; malzemeler için satır birleştirme yapılarak miktar toplamları sadece satış sipariş fişine taşınmaktadır.