Genel Bölümü'nde, "İşlemler/Log Modülü" menüsünün altında yer alır. Mevcut log kayıtları, şirketin veri tabanından çıkartılıp ayrı bir log veri tabanına aktarılır. Böylece, log kayıtlarının şirket veri tabanında yer kaplaması engellenir ve ayrı bir veri tabanı üzerinde takip edilmesi sağlanır. 

"Log Veritabanı Oluştur" bölümüne girildiğinde ilk olarak aşağıdaki ekran görüntülenir."Evet" butonuna tıklanarak onay verilmesi halinde mevcut kayıtlar log veritabanına aktarılır.


"Log Veritabanı Oluştur" bölümünün İşlemler menüsünde yer alması için; Log → Kayıt → Log Parametreleri → "Log Uygulaması Kullanılsın" parametresinin işaretlenmesi gerekir.