Fatura özel parametrelerinin tanımlanması için "Özel Parametre Tanımlamaları" ekranı kullanılır. 


1- KDV Tutarından Tevkifat Tutarının Düşülerek Tevkifat Satış Hesabına Satır Bazında Aktarılmasının Sağlanması 

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarSATIRBAZITEVKIFAT

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarTEVKIFAT
DeğerK


2- Teslim Caride Kullanılan Cari Hesap Kilitli Olsa Bile İşlemin Devam Etmesinin Sağlanması 

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarTESLIMCARIKILITLENMESIN


3- Toplam KDV Alanında Değişiklik Yapıldığında, Muhasebe Fişinde Yer Alan KDV Hesabına Da Aynı Tutarın Aktarılmasının Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarKDVYUVFARK


4- KDV Tutarı 0 (sıfır) Olan Belge İçin 351 istisna kodunun Otomatik Atılmasının Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarISTISNAONDEGER


5- Tevkifat Tutarının Cari Hesaptan Düşülmeden Ayrı Bir Satıra Atılmasının Sağlanması

Bu parametre kullanıldığında, belge kalemleri bazında farklı proje ve referans kodu girişinin yapılmaması gerekir.

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarTEVKIFATBORCALACAK


6- "Ambar Fişi Muhasebeleştirme" İşlemi Aynı Tarih İçin Tekrar Çalıştırıldığında “Eski fişin üzerine yazılsın mı?” Sorgusuna Göre Oluşacak Muhasebe Kaydının Eski Kaydı Silerek Ya Da Ayrı Bir Kayıt Olarak Oluşturulmasının Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarAMBARMUHFISTEKRAR


7-  İade Tipli Alış/Satış Faturasının İskonto Muhasebe Hesap Kodlarının Ters Çalışmasının Sağlanması

Örneğin;

Aşağıdaki tanımlama yapıldığında, iade tipli ve iskontolu satış faturası girildiğinde, alış iskonto muhasebe kodunun çalışması sağlanır.

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarSATISIADEISK

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarALISIADEISK


8- Alış Faturası ve Satış İrsaliyesinde Akıllı Grid Yapısının Kullanılmamasının Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduGRID
AnahtarPERFORMANS
Değer1_2;1_3 (modül numarası_program numarası)


9- Fatura, İrsaliye, Sipariş, DAT ve Ambar Fiş Girişlerinde Gönderilen e-Postanın "Yeni Kayıt" veya "Düzeltme Kaydı" Başlığı İle Gönderilmesinin Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarEPOSTA_KONU_DETAYLANDIRILSIN


10- İrsaliye Faturalandırma İşleminde, Yeni Fatura Bilgileri Ekranına, Faturanın Varsayılan Seri Değerinin Getirilmesinin Sağlanması

Varsayılan bir seri değeri tanımlı değilse, irsaliyenin serisi getirilir.

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarFATSERIDEGER


11- Alış Parametrelerinde "İade Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın" Parametresinin Kullanılması Durumunda; İade Tipli Alış Faturası Kaydında Görüntülenen "Hızlı Tahsilat Kaydı" Ekranının, Tahsilat Bilgisi Girilmeden Kapatılmasının Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarALISIADETAHSILSEC


12- Özel Hesap Kapatmalı Çalışan Cariye Ait Açık Tipli Satış Fatura Bakiyesinin, Faturada Girilen Tahsilat Tutarı Kadar Kapatılmasının Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarACIKFATURAOZELHESAP


13- Entegrasyon Kodları - "Fatura Genel" sekmesindeki "Depolar Arası Transfer Entegre" Seçeneği Kullanıldığı Zaman, Ambar Giriş/Çıkış Belgelerinde Çalışacak Olan Muhasebe Hesabının Belirlenmesinin Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarAMBARHESKODGETIR

"Depolar Arası Transfer Entegre" seçeneği ile Satış Diğer-3 hesabı çalışırken, özel parametrenin "Değer" alanına yazılan değere göre stokun muhasebe detay kodundaki diğer hesapların da çalıştırılması sağlanır. Satış Diğer 1, 2, ..., 8 hesapları için parametrenin "Değer" alanına 1, 2, ..., 8 , Alış Hesabı için 9, Alıştan İade için 10, Satış Hesabı için 11 ve Satıştan İade Hesabı için de 12 değerinin yazılması gerekir.


14- Alış İrsaliyesinden Fatura Oluştururken Kalite Kontrol Kaydı Kontrolünün Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduFATURA
AnahtarKALITE_ZORUNLU


15- "Ambar Çıkış Fişi" Ekranının "Kalemler" sekmesindeki "Sipariş No" Rehberinde, Siparişe Bağlı Yapılan D.A.T. Miktarlarının Teslimat Olarak Gösterilmemesinin Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı
Grup KoduFATURA
AnahtarSIPAMBARREHBER

"Sipariş bağlantılı Depolar Arası Transfer Kaydında Teslimat Ayrı Takip Edilsin" parametresi ile birlikte kullanılması gerekir. 


16- "e-İrsaliye Uygulamasından" Bağımsız Olarak, "Faturalaştırılan İrsaliyeler Saklansın" Parametresinin Kullanılmasının Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı
Grup KoduFATURA
AnahtarEIRSALIYESAKLAKONTROL