Fonksiyon Arttırıcı Gider Atama ile sabit kıymetin, normal kullanma ömründeki fonksiyon ve yararını fazlalaştırdığı için, maliyet artırıcı sayılan giderler, asıl sabit kıymetin kalan itfa süresi içinde eşit tutarlarda amorti edilir. Fonksiyon Arttırıcı Gider Ata ile gider türündeki sabit kıymet için yapılan alım hareketleri listelenir. İstenilen Gider üzerinde ilişkilendir seçeneği ile Ömür Uzatıcı gider sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilir.


Örneğin: 2016 yılında 6000 TL'ye alınmış bir sabit kıymetin amortisman süresi 5 yıldır. Bu sabit kıymete 2019 yılında 800 TL'lik fonksiyon arttırıcı bir gider yapılmıştır. Amortisman hesaplaması incelendiğinde sabit kıymetin ve giderin amortisman süresi 2020 yılında sona ermektedir.

Gayrimenkulün Fonksiyonunu Arttırıcı Giderler:

Alış Yılı

Alış değeri

Amortisman Oranı

Birikmiş Amortisman

Net Defter Değeri(%20)2016

6000,00

1200,00

1200,00

4800,00

2017

6000,00

1200,00

2400,00

3600,00

2018

6000,00

1200,00

3600,00

2400,00

2019


6000,00

1200,00

1.600,00


1600,00


800,00

400,00

2020


6000,00

1200,00

1.600
800,00

400,00

Gider türündeki sabit kıymet kayıtları üzerinden amortisman hesaplanmaz. Gider türündeki sabit kıymetin amortisman hesaplaması ilişkilendirildiği sabit kıymet ile hesaplanır. Amortisman hesaplamalarında ve amortisman tablosu raporlarında gider türündeki sabit kıymete ait amortisman satırları ana sabit kıymetin altında italik olarak görüntülenir.

Gider kayıtları için hesaplanan amortisman değerleri beraber kullanılan sabit kıymet kayıtları üzerinden muhasebeleştirilir. Gider kalemleri üzerinden amortisman hesaplatma ve muhasebeleştirme işlemleri gerçekleştirilmez.

Gider ataması yapılan sabit kıymetin satışı söz konusu ise satış işlemi hem gider hem de bağlı olduğu sabit kıymet için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Veri Tabanı Ekleri:

  • LG_FFF_ITEMS tablosunda EXPENSE: Gider alanı
  • LG_FFF_FAYEAR tablosuna Type alanı eklenmiştir.

Type değeri:
0: Sabit kıymet
1: Ömür arttırıcı gider
2: Fonksiyon arttırıcı gider
FAEXPITEMREF kolonunda gider olarak kullanılan malzeme referansı tutulmaktadır.

  • LG_FFF_FAEXPENSE tablosu eklenmiştir. Bu tabloda sabit kıymet ve ilişkilendirilen gider bağlantısı tutulmaktadır.

FAREGISTREF: Sabit kıymet kaydı referansı
FAEXPITEMREF: Gider olarak kullanılan malzeme referansı
FAEXSTFCREF: Gideri oluşturan Fiş referansı
FAEXSTLINEREF: Gideri oluşturan hareket referansı