You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Hizmet alımlarında satıcı firmalardan alınan fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki alımlarda yapılacak indirimler, alınan bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, temin süreleri her hizmet için ayrı ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir. 

Bu bilgilerin kartlarda tutulması hizmet alımlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak işleme uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak ve bilgi güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacaktır. 

Hizmet Alış Fiyatları, Ana Kayıtlar modülü / Tanımlar menüsü altında yer alan Hizmet Satınalma Fiyatları seçeneği ile kaydedilir. Kayıt ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. İşlemlerin tümü için hizmet alış fiyatları listesindeki seçenekler kullanılır.

Ekle

Hizmet fiyatı kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Fiyat tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

 

Kayıt Bilgisi

Hizmet alış fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

 

Güncelle

Hizmet alış fiyatları listesinin güncelleştirilmesinde kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarının programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

 

Toplu Güncelle

Hizmet satınalma fiyatları listesinden seçilecek kayıtları toplu olarak güncellemek için kullanılır.