Kullanıcılara özel farklı veri kaynaklarından (örneğin rest api) sağlanan veriler ile rapor şablonları tasarlanmasını sağlar. Arka planda raporlama servisi ile entegre çalışmaktadır. Raporlama servisi ve rapor tasarım arası ile hazırlanan rapor şablonları, PAAS ortamında geliştirilen uygulamalardan linklerle çağrılır ve raporlar ilgili uygulamaların veri tanımlamaları ile oluşturularak çıktıları görüntülenir. PDF, excel ve word gibi çıktılar alınabilmektedir.

Genel Bakış


Farklı veri modelleri ile rapor tasarımı yapılabilir aşağıdaki arayüzler ve örnekler, PAAS ortamında geliştirilen bir uygulamanın fatura şablonları için örnek olarak hazırlanmış ve anlatılmıştır. Benzer şekilde farklı veri modelleri ile başka şablonlar da tasarlanabilir ve uygulamalara bağlanarak rapor alınması sağlanabilir.
Rapor Tasarlama Aracı ile fiziki olarak saklanan fatura şablonlarının dijital kopyalarının tasarımı yapılabilir. Rapor Tasarım Aracına kullanan uygulamalar fatura, müşteri ,banka, firma vb bilgileri Rapor Tasarım Aracı sayesinde ilişkilendirip fatura yazdırırken daha öncesinde oluşturulan hazır bileşenleri kullanabilirler.

Kullanım Senaryoları

Şablon Oluşturma/Güncelleme

Band Ekleme /Silme
Geri Dönüşüm Bandı Oluşturma
Şablonlara ait fonksiyonel kullanımlar(Dışa/içe aktarma, Kopyalama, Test Çıktısı Alma)
Baz Şablon Tanımlama

Kullanıcı Arayüzü


Kullanım Senaryoları üzerinden Rapor Tasarım Aracı arayüzünde buluna ekranlar aşağıda anlatılmıştır.

Şablon Oluşturma/Güncelleme
"Yeni Şablon Oluştur" butonu ile şablona ait künye bilgilerinin girildiği ekran açılır. Daha önce oluşturulmuş bir şablonu güncellemek için ise "Düzenlemek için rapor seçin" listesinden seçim yapılır ve "Düzenle" butonu tıklanır.
Daha önce oluşturulmuş bir şablonu silmek için ise "Düzenlemek için rapor seçin" listesinden seçim yapılır ve "Sil" butonu tıklanır.


Şablon Tanımlama ekranında şablonun ismi, varsa kategorisi ve başka bir şablonun hazır bileşenleri kullanılmak isteniyorsa "Baz Rapor Tanımı" tanımlanır. Şablonun kategorisi, Fatura Şablonu, Stok Çıkış Fatura Şablonu, Banka Hareket Şablonu .vb kullanım alanlarına göre benzer şablonları gruplandırmak için verilen kategorilerdir.

"Arka Plan Resmi Ekle" ile fiziki olarak bulunan şablonun taratılarak elde edilen görseli, arka plana eklenip bileşenlerin doğru yere hizalanması ve sürüklenmesini sağlar. "Diğer Alanlar" başlığı altında bulunan bileşenler sürüklenerek sayfaya bırakılabilir. Sürüklenip bırakılan bileşenler üzerinde bulunan Düzenleme ikonuna tıklanarak özelleştirilebilir. X ikonuna tıklanarak sayfadan silinebilir.

Düzenleme ikonuna tıklanarak açılan ekranda sayfada bulunan bileşenin ekran görüntüsünde bulunan özellikleri özelleştirilebilir.

Band Ekleme /SilmeŞablon tasarlama ekranın sağında bulunan + ikonuna tıklanarak yeni band eklenebilir. Model Grubu ekranında bulunan URL listesindeki apiler kullanılarak firma, müşteri ve faturaların bilgilerinin bulunduğu band tanımlanır. Daha sonra bu band içerisinde gelen bilgiler sayfaya eklenebilir. Örneğin ; /api/v1.0/invoices/{id} seçilip band ismi girilerek kayıt edildiğinde fatura bilgileri içeren band tanımlanmış olacaktır. Ya da /api/v1.0/invoices/{id}/invoice-lines seçilir, Bant Model Adına "data" yazılır. Modeli güncelle tıklanır ve band adı girilerek kayıt edilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra Ürün/Hizmet bilgilerine ait band tanımlanmış olacaktır. Model grubu ekranından daha önce tanımlanmış bir band silinebilir. Sayfada kullanılan bir bileşen varsa bandın silinmesine izin verilmeyecektir.

/api/v1.0/invoices/{id}/invoice-lines kullanılarak tanımlanmış banda ait düzenleme ekranından, faturada bulunan ürün/hizmet listesine ait satır, sütun çerçeve gibi özellikler düzenlebilir.

Şablon bileşenleri tanımlanıp, sayfada uygun alanlara yerleştirildikten sonra "Test Çıktısı Al" ile tasarlanan şablon test edilebilir. "Şablonu Kaydet" ile tasarlanan şablon kayıt edilir.

Geri Dönüşüm Bandı OluşturmaŞablon içerisinde tanımlanmış bandın üzerinde bulunan düzenleme butonuna tıklanarak Model Grubu ekranı açılır. Bu ekranda band içerisinde bulunan bileşenler listelenecektir. Listede bulunan bileşenler sürüklenerek "Geri Dönüşüm Bandı" na eklenebilir. Geri bönüşüm bandına eklenen bileşenler şablon sayfasına eklenemeyecektir.Geri dönüşüm bandı içerisindeki listede bulunan bileşenler sürüklenerek banda eklendikten sonra tekrar kullanılabilecektir.

Şablonlara ait fonksiyonel kullanımlar(Dışa/içe aktarma, Kopyalama, Test Çıktısı Alma)Oluşturlan şablonların "Dışa Aktar" ile json formatları elde edilebilir.
"Kağıt Özellikleri " ile dikey-yatay, kopya sayısı ya da kağıt ebatı belirlenebilir.
"İçe Aktar" ile json formatındaki bir şablon kullanılmak üzere sisteme dahil edilebilir.
"Rapor İndir" ile HTML formatında şablon indirilebilir.
"Kopyala" ile açık olan şablon kopyalanır ve farklı bir isimle ve dilenirse düzenlenerek kayıt ilebilir.
"Son Kaydı Yükle" ile değişiklikler öncesinde son kayıt edilmiş versiyone geri dönülmesi sağlanır.
"İptal Et" ile yapılan tüm değişiklikler iptal edilir.

Baz Şablon TanımlamaYeni bir şablon tanımlanırken "Baz Rapor Tanımı" alanına daha önce oluşturulmuş bir şablon seçilerek o şablona ait bandların kullanılması sağlanır.

Teknik Özellikler

  • MSSQL / PostgreSQL desteği
  • Yüksek ve kolay ölçeklenebilirlik
  • Serbest bir tasarım modelinde güçlü bir editör ile istenilen formatta rapor tasarlayabilme

Dokümantasyon

http://test-services-b.logo-paas.com:5250/api-docs/

İlişkili Servisler

  • Settings Service
  • Report Executor Service
  • Cloud Control Service
  • İlgili raporun bağlanacağı uygulama rest apileri ya da veritabanı kaynakları