Logo PaaS platformunda diğer mikro servislerin ayarlarını saklama ve gerektiğinde uygulamalara bu ayarları sağlama işlevlerini gerçekleştirir.

   Ayarlar servisi arayüzü üzerinden genel ayarlara, diğer mikro servislerin ayarlarına veya ayarlar servisinin kendi ayarlarına erişim sağlanabilir. Genel ayarlar üzerinden mail ayarları, sistem önbellek (Cache) ayarları gibi ayarlar yapılabilirken, Ayarlar servisi özelindeki ayarlar (izleme, sunucu ayarları vb.) kendi ayarları üzerinden yapılabilir. Tüm ayarlar veri tabanında mikro servis bazında saklanmaktadır.

Kullanım Senaryoları

  • Genel ayarların görüntülenmesi ve değiştirilmesi
  • Diğer mikro servislerin ayarlarına erişim
  • Ayarlar servisi özelindeki ayarlara erişim

Ayarlar Servis Arayüzü

Genel Ayarlar

Teknik Özellikler

  • Ayarlar Json formatında saklanır ve ayarlar ekranı da bu Json’lar üzerinden oluşturulur.
  • Ayarlar anahtar-değer eşleşmesi (Key-Value pair) olarak tutulur. Anahtarlar (key) ise uygulama, müşteri gibi bilgilerin birleştirilmesi ile oluşturulur.

API Dokümantasyonu

Swagger UI: http://dev-linux.logo-paas.com:5200/api-docs/

Ayarlar Servis Arayüzü

Settings UI: http://dev-linux.logo-paas.com:5200/settings/ui/    

İlişkili Platform Servisleri

  • RDMS: MsSQL veya PostgreSQL (Alternatif olarak MongoDB)

Swagger UI API Operations

 

Bir uygulamanın ayarlarını sisteme kaydetme (Register a settings item)

→  /api/settings/registration&securityid={securityid}&version={version}

  • securityid parametresine uygulamaya ait SecurityId bilgisi, version parametresine ise ayar versiyon bilgisi girilmelidir.
  • Body kısmında ise uygulama ayarına ait veriler gönderilmelidir.
  • IsActive değeri false olarak gönderilen ayarlar, arayüzde gösterilmez. Ancak arka planda uygulamalarda kullanılabilir.

 

Bir uygulamaya ait ayarları silme (Delete a settings item)

→ /api/settings/registration&securityid={securityid}&version={version}

  • securityid parametresine uygulamaya ait SecurityId bilgisi, version parametresine ise ayar versiyon bilgisi girilmelidir.

 

Servis versiyon bilgisi öğrenme (Gives Service Version)

→ /api/versions


Sistemde kayıtlı olan tüm ayarları listeleme (Retrieves the list of all registered settings items)

→ /api/settings/list

 

Verilen SecurityId değerine göre ilgili ayarları listeleme (Get saved app setting by clientId/appSegmentId/.. whatever app representetation id)

→ /api/settings/obj/{securityid}