Genel Bakış

Tüm LOGO uygulamaları ve servisleri için devamlı erişilebilir bir iş yürütme servisidir. İşleri planlamak ve tetiklemek için Quartz iş planlama kütüphanesini kullanır. Şu anda REST tabanlı çalışan işleri desteklemektedir. Yani bir uygulama yada servis belirli periyotlarda tetiklemek istediği işi öncelikle bir REST ucu olarak açmak durumundadır. Daha sonra bu REST ucunu bir iş tanımı içerisinde İş Çalıştırma Servisine kaydetmelidir. Bu aşamadan sonra İş Çalıştırma Servisi bu işin çalışma zamanı geldiğinde ilgili REST ucuna giderek işi tetikleyecektir.


Örneğin, Rapor Çalıştırma Servisi belirli periyotlarda belli bir raporu üretmek için kendisini İş Çalıştırma Servisine kaydedebilir. Bu durumda, İş Çalıştırma Servisi, çalışma anı geldiğinde bu iş için Rapor Çalıştırma servisinin "Raporu Çalıştır" REST ucuna giderek raporun çalıştırılmasını sağlar. Ayın son gününde oluşturulan Bordro Zarfları raporu bunun için iyi bir örnektir.


İş yürütme servisi, iş tanımlarını Quartz veri tabanında saklar. Ancak her tenant için ayrı bir şema kullanılır. Ayrıca tenant 'tan bağımsız iş tanımlarını (belirli bir tenant ile ilgili olmayan işler) depolamak için global bir şema daha kullanılır.


Çalışma Moduna Göre İş Türleri

Run immediate: Hemen çalıştırılacak işler
Run Once: Sadece bir kere çalıştırılacak işler
Run Periodically: Belirli periyotlarda çalıştırılacak işler


Teknik Özellikler

Quartz Kütüphanesi kullanılır

PosgreSQL veritabanı

Multitenant desteği


Dokümantasyon

http://ec2-34-246-169-3.eu-west-1.compute.amazonaws.com:9007/api/api-docs