Genel Bakış

Keşif(Discovery) servisi, PAAS ortamında çalışan tüm LOGO uygulamalarına ve mikro servislerine hizmet veren bir servis kayıt ve keşif sunucusudur. PAAS'ta çalışan uygulamalar / servisler kendilerini Keşif servisine kaydeder ve Keşif servisini sorgulayarak diğer servisleri keşfeder. Java'da yazılmış uygulamalar / servisler, diğer servisleri çağırırken istemci taraflı yük dağıtım metodolojisii (Ribbon) kullanır.

Keşif servisi, diğer PAAS servislerinde olduğu gibi Docker konteyner olarak kullanılıyor. Keşif servisi statik bir adresten erişilebilir olmalıdır. Bu adres diğer servislere bir yapılandırma parametresi olarak verilir.

Kavramlar

Application (Uygulama): Keşif servisine kaydolan her farklı uygulama. Bir uygulama bir yada daha fazla yerde çalışıyor olabilir ve Keşif Servisi açısından hepsi aynı uygulamayı ifade eder. Bir uygulamanın bütün çalışan örnekleri aynı Eureka servis ID 'sine sahip olmalıdır.

Application Instance (Uygulama Örneği): Keşif servisine kaydolan bir uygulamanın farklı yerlerde çalışan her bir örneğidir. Gerçek adres bilgisi bu entiti üzerindedir. Keşif servisi istemcileri bu entiti 'lerin listesini her bir uygulama için Keşif servisinden çeker, böylece istemci belli bir servisi çağıracağı zaman artık o servise ait gerçek adresler elinde mevcut olmuş olur. Bu adreslerin Keşif servisinden alınması periyodik olarak tekrar eder. Herhangi bir sebeple (kapanma vs.) belli bir uygulama örneğinin Keşif servisi ile iletişimi kesilirse, Keşif servisi belli bir üre geçtikten sonra bu örneği uygulama örnekleri listesinden siler. Keşif servisi istemcileri, uygulama örnek listelerini güncelledğinde artık bu örnek listede olmayacak ve istemciler artık bu örneği çağırmayacaktır.


Çalışan Keşif Servis Örneği

http://dev-linux.logo-paas.com:8761/


Keşif Servisi Arayüzleri