Logo PaaS platformunda geliştirilen uygulamalar için önceden kaydedilmiş rapor şablonlarını kullanarak rapor üretmeye yarayan servistir.

Genel Bakış

Bu servisin amacı; platformdan bağımsız olarak uygulamaların rapor ihtiyaçlarını karşılamaktır. Gerek Java gerek .Net ile yazılmış olsun PAAS ile entegre çalışan herhangi bir servis veya uygulama, gerek PAAS rapor tasarım araçlarını kullanarak gerekse manuel olarak hazırlanmış rapor şablonlarını raporlama servisine kaydedip daha sonra ihtiyaç duydukça bu şablonları uygun parametrelerle çalıştırmak suretiyle rapor üretebilirler. Rapor şablonları, tenant (veya global) ve uygulama bazında tutulabilmektedir.

Kavramlar

 • Rapor tanımı (Report Definition)

Bir rapor şablonu, manuel veya rapor tasarım aracından üretilmiş olmasına bağlı olarak iki veya üç çeşit dosyadan oluşur:

 1. Rapor konfigurasyon dosyası: Rapor 'un nasıl çalıştırılacağına, hangi REST uçlarının hangi tipte parametrelerle çağırılacağına, REST uçlarından dönen değerlerin raporda render edilmeden önce nasıl manipule edileceğine vs. karar verilen yerdir.
 2. Rapor şablon dosyası: İki çaşit rapor şablon dosyası desteklenmektedir: html ve xlsx. Her iki tip de ya olduğu formatta yada pdf olarak render edilebilmektedir.
 3. Rapor metadata dosyası: Şu an için sadece html rapor tasarım aracı tarafından desteklenmektedir. Rapor tasarım aracı, kullanıcının şablon üzerinde yaptığı bütün işlemleri bir JSON dokümanı olarak raporlama servisinde tutmaktadır. Bu JSON dokümanına rapor metadata 'sı adı verilmektedir. Rapor tasarım aracında rapor kaydedildiğnde bu metadata 'dan xml konfigurasyon dosyası ve html şablon dosyası üretilmekte ve onlar da raporlama servisinde ayrıca tutulmaktadır. Metadata dosyası tasarım aracında rapor tasarlamak ve tasarımın sonucu olarak diğer rapor dosyalarını üretmek için rapor tasarım aracı tarafından kullanılır. Rapor çalıştırmak için gerekli olan ise konfigurasyon dosyası ve şablon dosyasıdır.

Rapor tanımı diye ifade ettiğimiz kavram, bu üç tür dosyanın birbiri ile ilişkilendirilip rapor tasarım aracında gösterilmesini sağlar ve kendisi ise raporlama servisinin database 'inde bir kayıt olarak tutulur.


 • Konfigurasyon dosyası

Bir xml dosyasıdır. Aşağıdaki özellikleri içerir:
 • Rapor çalıştırıldığında rapor data 'sının hangi REST uçlarından getirileceği. 
 • Hangi REST ucuna hangi parametrelerin gönderileceği
 • REST ucundan dönen data 'ların tiplerinin çevrilmesi (Mesela string olarak gelen bir tarih/saatin tarih/saat nesnesine çevrilmesi)
 • Rapor çıktısında gösterilecek alanların formatlanması (Mesela bir tarih/saat nesnesinin belli bir formatta gösterilmesi GG/AA/YYYY gibi)
 • Dil desteği
 • Rapor çıktısında sayfalama özelliği
 • Formul desteği: Rapor 'un çağıdığı REST uçlarından dönen data 'yı manipule etmek, ve/veya bunlardan yeni değerler üretmek için Groov script şeklinde yazılmış formül 'ler tanımlanabilir.
 • Aggregate desteği (Kümüle değerler): Sayfa sonu toplamları, dip toplamlar gibi bir raporda ihtiyaç duyulabilecek kümüle değerler desteklenmektedir.

 • Şablon Dosyası

Temelde iki çeşit şablon dosyası desteklenmektedir: Excel (xlsx) ve düz text (html, free marker, txt etc.).

Örnek şablon dosyaları için: Örnek Rapor Şablonları


Teknik Özellikler

PostgreSQL desteği

Yüksek ve kolay ölçeklenebilirlik

Dil ve Bölgesel ayarlar (Tarih/Saat vb.) desteği


Dokümantasyon

http://ec2-34-246-169-3.eu-west-1.compute.amazonaws.com:9006/api/api-docs


İlişkili Servisler

Ccs Service
DbVersion Service
IDM Service
Localization Service
Settings Service
DocumentContainer Service