Bütçeler, işletmelerin amaçlarına, hedeflerine ve politikalarına uygun olarak hazırlanan ve gelecek dönem faaliyetlerine ait yapılan planlamaların gerçekleşip gerçekleşmediğinin takip edildiği raporlardır. Bütçeler, aynı zamanda, gelecek bir faaliyet dönemi için gelir ve gider tahmini yapılmasını ve dönem içinde bu tahminlere uygunluğun sağlaması için gerekli tanımların yapılmasını sağlar.

Bütçe uygulamaları, işletmeden işletmeye farklılık gösterse de temelde şu yararları sağlamaya yöneliktir:

  1. Gelecek çalışma dönemi için plan yapılması ve koordinasyon
  2. Planların, onları uygulamaktan sorumlu olanların bilgisine sunulması
  3. Gerçekleşen faaliyet sonuçlarının değerlendirilerek kontrol edilmesi

Logo Mind Budget Uygulaması ile bütçeleme sürecinde kolay, anlaşılır ve kısa sürede ilerleme amaçlanmıştır. Bu Uygulama ile tüm şirket bütçesi tek bir kaynaktan yönetilerek, veri kaybının engellenmesi ve verimliliğin artması sağlanır. Esnek veri girişi ve detaylı raporlama imkanı sağlayan Logo Mind Budget Uygulaması ile Excel dosyaları üzerinden yürütülen bütçeleme süreçleri, kolay kullanılır bir arayüz ile gerçekleştirilir.

Soldaki menü ağacından ilgili program bölümüne ait dokümanı seçebilirsiniz.