Yıllık gelir vergisi beyannamesi 7 bölümden oluşmaktadır; Genel Bilgiler, Kazanç Bildirim Detayı, Gelir Bildirimi, Vergi Bildirimi, Düzenleme Bilgileri, Performans Bilgileri ve Ekler.Genel Bilgiler: Genel bilgiler bütün beyannamelerde olduğu gibi idari bilgilerin yani beyanname tipi, vergi dairesi, beyanname yılı, ayı ile ilgili bilgilerin girildiği bölümdür.İdari bilgilerin dışında mükellefe ait bilgiler de mükellefin başlığından girilir.

Gelir vergisi beyannamesinde genel bilgiler başlığında sosyal güvenlik kurumları ile bağlı olduğu mesleki teşekkül bölümleri mevcuttur. Sol tarafta yer alana sosyal güvenlik kurumları bölümünde kurum yada sandık bilgisi ile sicil-tahsis no bilgileri yer alır.Bağlı olduğu mesleki teşekkül bölümünde Adı ve Üye Numarası bilgisi girilir.

Kazanç Bildirim Detayı: Kazanç bildirim detayı bölümü; Ücretlere İlişkin Bildirim, Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim, Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim, Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıl Zararları Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim, Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim, İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim Zirai Kazançlara İlişkin Bildirim, Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim başlıklarından oluşur.Gelir Bildirimi: Beyan edilecek gelirlerden yapılacak indirimlerin listelendiği bölümdür. 
Vergi Bildirimi: Yabancı ülkede ödenen vergiler, geçici vergiler ile asgari geçim indirimine ait tutarlar bu bölümde tanımlanır.Düzenleme Bilgileri: Beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyene ait bilgiler, beyanname gönderen SM, SMMM ve YMM bilgileri bu bölümde girilir.Performans Bilgileri: İşletme hesabında defter tutanlar ile serbest meslek erbabına ilişkin bilgilerin beyan edildiği bölümdür.Ekler: Ayrıntılı Bilanço, Ayrıntılı Gelir Tablosu, Bilanço Esas..Kardan Mali Kara Ulaş. Gösteren Bildirim, İşletme Hesap Özeti, Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste Yabancı Ülkede Ödenen Vergiler başlıklarından oluşur.