Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir. Malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçi performansları değerlendirilerek satınalma işlemlerinde otomasyon sağlanır. Tedarikçi Performans Değerlendirme özelliği ile; Tedarikçi değerlendirmesini belirli kriterlere göre yapılmasını sağlayan kriterler ve alt kriterler, Değerlendirme işleminde birden fazla kriter kullanıma olanak sağlayan kriter setler ve Tedarikçi firmalardan ürün ve hizmet alımı başladıktan sonra, tedarikçinin performans değerlendirme işlemleri kaydedilir.

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesindeki başlıca kriterler; Zaman, Fiyat, Miktar, Kalite ve Satınalma Biçimleridir.

Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter ile belirlenir. Değerlendirme kriteri birden fazla alt kriter içerebilir. tedarikçi değerlendirmede kullanılacak bu kriterler; Sayı, Gün, Hafta ve Ay tipinde olabilir.

Kullanıcıya öndeğer olarak sunulan tedarikçi değerlendirme kriterleri şunlardır:

 • Fiyat Performansı (fiyatta standart sapma oranı).
 • Teslimat Performansı (teslimat performansı maksimum ve ortalama gecikme zamanı, miktarı ve puanı.
 • Kalite Performansı (İadesizlik performansı maksimum oran ve miktarı ile ortalama iade oranı) kriterleri ile bunlara ait alt kriterler sunulmaktadır. Kullanıcı istediği sayıda kriter tanımlayabilir. Sistemde tanımlı kriterler için Puan atama işlemi ile, değerlendirme otomatik yapılmaktadır. Kullanıcı tarafından eklenen kriterler ve bunlara ait alt kriterler için puan atama işlemi tedarikçi değerlendirmeleri sırasında girilir.

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterler Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri altında toplanır ve değerlendirme işlemlerinde kullanılır.

Tedarikçi Değerlendirmeleri 

Tedarikçi değerlendirmeleri belirlenen kriterlere göre toplu olarak yapılır ve satınalma sürecinin sağlıklı işlenmesi sağlanır.

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Logo uygulamalarında, malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçilerin belirlenecek kriterlere göre değerlendirilmesi de mümkündür. Bunun için uygulanacak kriterler tanımlanır ve değerleri girilerek tedarikçilerin değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanır.

Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Tanımları ile belirlenir. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve var olan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle Yeni kriter tanımlamak için kullanılır.

Değiştir Değerlendirme kriter bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar Kriter tanımını silmek için kullanılır.

İncele Kriter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kriter bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala Kriter bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgileri Kriter tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kayıt bilgileri penceresinde Bilgiler seçeneği ile kayıt tarihçesine ulaşmak ve kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları incelemek mümkündür.

Tedarikçi Değerlendirme Kriteri Bilgileri Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Değerlendirme kriteri için birden fazla alt kriter tanımlanabilir. Bunların değerleri de tanım yapılırken belirlenir.

Programda öndeğer olarak; Fiyat Performansı, Kalite Performansı ve Teslimat Performansı  kriterleri ile bunlara ait alt kriterler tanımlıdır.

Öndeğer olarak tanımlı bu kriterler silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ancak kriterlere bağlı alt kriter bilgilerinde ve puan atama işlemlerinde değişiklik yapılabilir. Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir.

Kod: Değerlendirme kriteri kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklaması: Kriter tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kodu: Kriter tanımı için kullanılacak ikinci kodlama alanıdır. Kriter tanımlarını firmaya özel kriterlere göre gruplamakta kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılır.

Yetki Kodu: Değerlendirme kriteri yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak ve kullanım hatalarının önüne geçmek için kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. Tedarikçi değerlendirme kriteri tanım penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda, kriter tanımı altında toplanan alt kriter ve bunların değerleri kaydedilir.

Alt Kriter Kodu: Tedarikçinin değerlendirilmesinde kullanılacak alt kriter kodudur.

Alt Kriter Açıklaması: Tanımlanan alt kriterin adı ya da açıklamasıdır. 

Değerlendirmede kullanılacak bu kriterlere ait değerler, tanım penceresinde Değerler Başlığı altında toplanan alanlardan kaydedilir.

Değer Kodu: Kriter değeri kodudur.

Değer Tipi: Kriter değer tipini belirtir. Değer tipi alanı; Sayı, Gün, Hafta ve Ay değer tiplerini içerir. Değerlendirme kriteri için geçerli olacak tip seçilir.

Puan: Alt kriter değeri puanını belirtir. 

Puan atama işlemi ile, kriter değeri için puanlama yapılır. Puan atama işlemi yalnızca sistemde tanımlı kriterlere ait kriterler için yapılır. Kullanıcı tarafından eklenen kriterler ve bunlara ait alt kriterler için puan atama işlemi tedarikçi değerlendirmeleri sırasında girilir.

Sistemde öndeğer olarak tanımlı Teslimat, Fiyat ve Kalite Performansı kriterlerinin alt kriterleri şu başlıklar altında toplanmıştır.

Teslimat Performansı Alt Kriter: Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Zamanı, Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Miktarı, Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Puanı, Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Zamanı, Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Miktarı, Teslimat

Performansı Ortalama Gecikme Puanı.

Kalite Performansı: İadesizlik Performansı Maksimum İade Oranı, İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%) ve İadesizlik Performansı Maksimum İade Miktarı.

Fiyat Performansı: Fiyatta Standart Sapma Oranı

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri 

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterleri bir arada toplamak ve işlemlerde tedarikçilere uygulamak mümkündür. Bunun için Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri kullanılır.

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri, Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni set oluşturmak ve var olan tanımlarda yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
Ekle Yeni değerlendirme kriter seti tanımlamak için kullanılır.

Değiştir Değerlendirme kriter seti bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar Değerlendirme kriter setini silmek için kullanılır.

İncele Tedarikçi kriter seti bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala Kriter seti bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgileri Tedarikçi kriter setinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.


Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti Bilgileri 

Tedarikçi değerlendirmelerinde kullanılacak kriterleri belirlemek için kullanılan kriter setini tanımlamak için Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir;

Kod: Tedarikçi değerlendirme seti kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Tedarikçi değerlendirme kriter setinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod: Değerlendirme kriter setini firmaya özel kriterlere göre gruplamakta kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Kriter seti tanım yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Değerlendirme kriter seti üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. 

Değerlendirme kriter seti tanım penceresinde cari hesap ve adres alanlarından, kriter setinin geçerli olacağı cari hesap bilgileri kaydedilir.

Cari Hesap Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, değerlendirme koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.

Cari Hesap Özel Kodu: Tedarikçi değerlendirmenin yapılacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır. Cari hesaplar için kayıtlı özel kodlar listelenerek tek bir özel kod seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap özel kodunda yer alan karakterler kullanılarak, istenen özel koda sahip cari hesaplar için değerlendirme işleminin yapılması sağlanır.

Ticari İşlem Grubu: Kriterlerin geçerli olacağı ticari işlem gruplarının belirlendiği alandır. Tanımlı ticari işlem grupları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *, ? ve grup kodu karakterleri kullanılarak, kriterlerin belirtilen gruba uygulanması sağlanır.

İl, İlçe, Semt: Değerlendirme kriterlerinin geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.

""* karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. " * " karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir. "?" karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır.

 • ** " karakteri başta:* Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur.
 • ** " karakteri ortada:* Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir.
 • ** " karakteri sonda:* Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.
 • ? " karakteri başta: Filtre değeri ?M.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.
 • ?" karakteri ortada: Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.
 • ? " karakteri sonda: Filtre değeri TM? verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur.

Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kriterlerin tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir. Değerlendirme kriter seti tanım penceresinde, satırlarda uygulanacak olan alt kriterler ve ağırlıkları belirlenir.

Kriter Kodu: Değerlendirme setinde yer alacak tedarikçi değerlendirme kriter kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili kriter seçilir.

Kriter açıklaması: Değerlendirme setinde yer alacak tedarikçi değerlendirme kriter adı ya da açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana otomatik aktarılır. Bu alandan da kayıtlı kriter setlerine ulaşılarak seçim yapılabilir. 

Kriter Ağırlığı: Kriter değerlendirme oranıdır. Değerlendirme setinde yer alacak kriterlerin ağırlık toplamları en fazla 100 olabilir. Cari Hesap için Geçerli Olacak Alt Kriterler
Tedarikçi değerlendirme işleminde cari hesap için geçerli olacak alt kriterler, kriter seti tanım penceresinde Cari Hesap Kriterleri bölümünde kaydedilir.

Alt Kriter Kodu: tedarikçi değerlendirmede kullanılacak alt kriter kodudur. Kriter satırında belirtilen değerlendirme kriterine ait alt kriterler listelenir ve seçim yapılır.

Alt Kriter Açıklaması: Değerlendirme işleminde dikkate alınacak alt kriterin adı ya da açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen alt kriter açıklaması alana aktarılır.

Kriter Ağırlığı (%): Alt kriterin ana kriter içindeki ağırlığını belirtir. Burada verilen oran alt kriterin ana kriteri etkileme oranıdır.

Örn; teslimat (ana kriter)

 1. Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı: (alt kriter) %70
 2. Teslimat performansı maksimum gecikme miktarı: (alt kriter) %30

Şeklinde tanımlama yapılması durumunda bunun anlamı teslimat ana kriterine "Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı" puanı teslimat kriterinin %70' ini, "Teslimat performansı maksimum gecikme miktarı" puanı teslimat kriterinin %30'unu oluşturuyor şeklindedir.

Örnek:
Teslimat ana kriterinin "Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı" alt kriterinin kriter değerleri aşağıdaki tabloda yer alan değerlerle kullanıldığında değerlendirme işleminde şu sonuçlar alınacaktır. 1. Kriter Değerleri

Alt Kriterler

Değerler

Alt Kriter Kodu

Alt Kriter Açıklaması

Değer

Değer Tipi

Puan

001

Teslimat performansı max. gecikme zamanı

5

Gün

10010

Gün

8015

Gün

5020

Gün

30

2.Değerlendirme

 • maksimum gecikme zamanı 0-5 gün arası olanlar için 100 puan atanır.
 • maksimum gecikme zamanı 6-10 gün arası olanlar için 80 puan atanır.
 • maksimum gecikme zamanı 11-15 gün arası olanlar için 50 puan atanır.
 • maksimum gecikme zamanı 16-20 gün arası olanlar için 30 puan atanır.
 • maksimum gecikme zamanı 20 günden fazla olanlar için 0 puan atanır.

Burada alınan puan ana kriter hesaplanırken alt kriter için tanımlı olan oran kadar etkili olacaktır.

Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri

Tedarikçi değerlendirme işlemleri, Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirme seçeneği ile yapılır.

Değerlendirmenin hangi tedarikçiler için yapılacağı ve hangi tarihler arasındaki işlemleri kapsayacağı değerlendirme filtre satırlarında belirlenir.

Tedarikçi değerlendirme filtre seçenekleri ve değerleri şunlardır;

Filtre

Değeri

Tarih

Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı

Temin Tarihi

Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup / Aralık

Cari Hesap Özel Kodu (1-5)

Grup / Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık

Malzeme Bağımlı

Evet / Hayır

Malzeme Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Açıklaması

Grup / Aralık

Varyant Kodu

Grup / Aralık

Varyant Açıklaması

Grup / Aralık

İşyeri

Tanımlı İşyerleri

Fabrika

Tanımlı Fabrikalar

Ambar

Tanımlı Ambarlar

Değerlendirme Kayıdı İçin

Açıklama Girişi

Girilecek Açıklama


Tarih Aralığı: Hangi tarihler arası işlemlerin değerlendirmede dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır.

Temin Tarihi Aralığı: Değerlendirmede dikkate alınacak işlemlerin temin tarihine göre filtrelenmesinde kullanılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır 

Cari Hesap Kodu ve Ünvanı: Bu filtre satırlarında değerlendirme yapılacak tedarikçiler grup ya da aralık tanımı yapılarak filtrelenir.

Ticari İşlem Grubu: Değerlendirmede dikkate alınacak işlemlerin ticari işlem grubuna göre filtrelenmesinde kullanılır.

Malzeme Bağımlı: Tedarikçi değerlendirmelerinin ne şekilde yapılacağı bu filtre satırında belirtilir. Değerlendirme işlemi malzeme bağımlı ya da bağımsız olmak üzere iki şekilde yapılır:

 • Evet seçilirse malzeme bağımlı değerlendirme yapılır. Malzeme bağımlı değerlendirmede, her malzeme ve malzeme varyantı için tedarikçiler ayrı ayrı değerlendirilir. Malzeme ve rantları ise malzeme ve varyant kod ve açıklamaları filtre satırlarında belirtilir.
 • Hayır seçilirse malzeme bağımsız değerlendirme yapılır. Malzeme bağımsız değerlendirmede malzeme ve varyant satırlarında belirtilen malzemeler için tek bir değerlendirme hareketi oluşacaktır. Bunun için filtre satırında Hayır seçiminin yapılması gerekir.

Malzeme Kodu ve Açıklaması: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak malzemeler grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir.

Varyant Kodu ve Açıklaması: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak malzeme varyantları grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir.

İşyeri: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak işyerlerinin belirlenmesinde kullanılır.

Fabrika: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak fabrikaların belirlenmesinde kullanılır.

Ambar: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak ambarların belirlenmesinde kullanılır.

Değerlendirme Kaydı İçin Girilecek Açıklama: Bu filtre satırında girilen açıklama, oluşan tedarikçi değerlendirme kayıtları listesinde (browser) görüntülenir; bilgi ve izleme amaçlıdır.
Tedarikçi değerlendirme filtre satırlarında işlem için geçerli olan koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanır ve işlem başlatılır. Filtrede seçili cari hesaplar ve o cari hesaplara atanmış veya kriter seti uyan "tedarikçi değerlendirme seti" ne göre hesaplama işlemi yapılır. Filtrede malzeme bağımlı seçeneği evet seçildi ise her tedarikçi için malzeme bazında kayıt oluşturulur.

Kullanıcı tanımlı kriter setleri ve hesaplamaları

Tedarikçi değerleme işlemi sırasında değerleme yapılan kriter seti içinde kullanıcı tanımlı bir kriter varsa bu kriterler için puanlama tedarikçi değerlenme işlemi bittikten sonra yapılır. Tedarikçi değerleme hareketlerine ulaşılarak kullanıcı tanımlı hareketlere puan kullanıcı tarafından girilir ve bu puanlar genel puanı değiştirir.

Açılan bu pencerede daha önce kullanıcı tarafından puanlaması yapılmış değerlerden bir tanesi girilerek hesaplamaya başlanır.

Malzeme Bağımlı ve Malzeme Bağımsız Değerlendirme için Örnek:

Örnek 1:

Malzeme bağımlı için Tedarikçi Değerlendirme İşlem sonucunda oluşması gereken hareketler Tarih aralığı : 01.01.12-01.03.12 

Malzeme bağımlı : Evet Malzemeler : X,Y,Z,V

Tedarikçiler : Tedarikçi_1, Tedarikçi_2 filtreleri seçildiği durumda karşımıza gelmesi gereken liste.

X,Y,Z malzemelerini Tedarikçi_1 ve X,Y ,V malzemelerini de Tedarikçi_2 den alıyoruz. (Tedarikçilerle bu malzemeler üzerinden çalıştığımızı müşteri/tedarikçi bilgilerinden çekmelidir. Her malzemenin müşteri ve tedarikçi bilgileri malzemenin bağlı kayıtlarında tanımlıdır.)

Tedarikçi Kodu

Tedarikçi Ünvanı

Özel Kod

Ticari İşlem Grubu

Malzeme Kodu

Malzeme Açıklaması

Varyant Kodu

Varyant Açıklaması

Tedarikçi Değerlendirme Seti

Tedarikçi_1
1

XSet1

Tedarikçi_1
2

YSet1

Tedarikçi_1
3

ZSet1

Tedarikçi_2
1

XSet2

Tedarikçi_2
2

YSet2

Tedarikçi_2
4

VSet2


 • Tedarikçi değerlendirme seti ya tedarikçiler üzerinde tanımlıdır ya da tedarikçi değerlendirme setinde tanımlanan cari hesap bilgilerine uygun olan sete göre değer satırlara aktarılır.

Örnek 2:
Malzeme bağımsız için Tedarikçi Değerlendirme İşlem sonucunda oluşması gereken hareketler

Tarih aralığı : 01.01.12-01.03.12

Malzeme bağımlı : Hayır

Malzemeler : X,Y,Z,V

Tedarikçiler : Tedarikçi_1, Tedarikçi_2 filtreleri seçildiği durumda karşımıza gelmesi gereken liste.

X,Y,Z malzemelerini Tedarikçi_1 ve X,Y ,V malzemelerini de Tedarikçi_2 den alıyoruz. (Tedarikçilerle bu malzemeler üzerinden çalıştığımızı STLINE ve ORFLINE taki hareketlerinden çekmeliyiz.) Değerlendirme işlemi yapılırken seçili malzemeler için toplu bir sonuç çıkarılmalı.

Tedarikçi Kodu

Tedarikçi Ünvanı

Özel Kodu

Ticari İşlem Grubu

Malzeme Kodu

Malzeme Açıklaması

Varyant Kodu

Varyant Açıklaması

Tedarikçi Değerlendirme Seti

Tedarikçi_1
Set1

Tedarikçi_2
Set2


 • Tedarikçi değerlendirme seti ya tedarikçiler üzerinde tanımlıdır ya da tedarikçi değerlendirme setinde tanımlanan cari hesap bilgilerine uygun olan sete göre değer satırlara aktarılır.

Puan Hesaplaması: 
Tedarikçi Puanı: ∑(Kriter Puanı x Kriter Oranı(%)/100)

Sistemde Tanımlı Kriter İçin Değer Hesaplamaları

Fiyat performansı: (Kriter)

 • Fiyatta standart sapma oranı

Fiyatta standart sapma oranı hesaplama:

 1. Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresindeki verilere göre STLINE hareketleri seçilir.
 2. Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresinde "Malzeme Bağımlı: Evet "olduğu durumlarda hesaplaması yapılır.
 3. İşlem gören malzemelerin tüm hareketlerindeki miktar birim bilgisi ana birim cinsinden hesaplanır.
 4. Satırdaki TOTAL değer ana birime çevrilen miktara bölünerek ana birim cinsinden birim fiyat hesaplanır.
 5. Tüm Hareketlerin STLINE daki TOTAL değerleri toplanır.
 6. Ana birim cinsine çevrilen miktarlar toplanır.
 7. Tutar toplamları miktar toplamlarına bölünerek ortalama fiyat hesaplanır.
 8. Satırlar için ana birim cinsinden hesaplanmış birim fiyat ile ortalama birim fiyat arasındaki farklar hesaplanır.
 9. Bu bilgilere göre fiyat için standart sapma hesaplanır.

Standart sapma: Ölçümlerin ortalamadan olan farklarının karelerinin ortalamasının kareköküdür.

X0: Satırlarda ana birim için hesaplanmış birim fiyat değeri

X: Ortalama Birim Fiyat.

n : Satır Sayısı


Sonuçta bulunan standart sapma oranı alt kriter atama kartında "Fiyatta standart sapma oranı" alt kriteri için atanan değer aralıklarından hangisine denk düştüğü bulunur ve bu değere denk gelen puan alt kriter için atanır. (bkz: Örnek: 3)

Teslimat Performansı:(Kriter)

 1. Teslimat performansı max. gecikme zamanı: alt kriter
 2. Teslimat performansı max gecikme miktarı: alt kriter
 3. Teslimat performansı max gecikme puanı: alt kriter
 4. Teslimat performansı ortalama gecikme zamanı: alt kriter
 5. Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı: alt kriter
 6. Teslimat performansı ortalama gecikme puanı: alt kriter

Teslimat performansı için hesaplama yapılırken: 

a. Sevkiyat gecikme zamanı hesaplanırken;

Siparişin teslim tarihleri ile irsaliye tarihleri karşılaştırılır.

 • Sipariş teslim tarihi filtrede belirlenen tarih ve dönem aralığında olanlar için hesaplanır.
 • Hesaplama işlemi yapılırken firma bazında takvim kontrol edilir. Buna göre işlem tarihinden teslim tarihine kadar geçen süre içerisindeki çalışma günleri hesaplanır ve sevkiyat gecikme süresi olarak bu değer atanır
 • Sipariş parçalı olarak sevkedilmiş ise her sipariş satırı için ortalama gecikme süresi ağırlıklı ortalama yöntemiyle bulunur.

X miktarındaki bir siparişin (X-Y) kadarı t zamanında geri kalan Y t' zamanında sevkediliyorsa ortama gecikme zamanı şu şekilde hesaplanır.
Gecikme zamanı : [(X-Y)t+Yt']/X

 • Tarih aralığına bulunan sevkedilmemiş siparişler için sevk tarihi tarih filtresinin bitiş değeridir

b.Tedarikçi Sevkiyat gecikme miktarı hesaplanırken:

 • Siparişin sevkiyat miktarı ile irsaliyenin sevkiyat miktarı karşılaştırılır Karşılaştırma işlemi yapılmadan önce her iki hareketin değerleri aynı birime çevrilmelidir.

o İrsaliyenin sevkiyat hareketinde yer alan miktar ana birim cinsine çevrilir. Bunun için satırda tanımlı olan birim ile malzeme için tanımlanmış olan ana birim kontrolü yapılarak çevirim gerçekleşir.

o STLINE ile ilişkilendirilmiş sevkiyat hareketi bulunarak o satırda tanımlı olan birim kontrol edilir ve faturada ana birime çevrilen miktar buradaki birime çevrilir.

o ORFLINE ta birim çevrimi yapılırken sipariş için tanımlanmış olan birim çevirim katsayısına dikkat edilmelidir.

c.Gecikme Puanı Hesaplama: Zaman(gecikme zamanı) x Miktar(aynı hareket için oluşan gecikme miktarı)

Aşağıdaki örnekte filtreleme sonucu malzeme için filtrelenen hareketler listelenmiştir. Sipariş hareketi ile hangi STLINEın nasıl eşleştirileceği belirtilmiştir. Bu hareketlere bağlı olarak gecikme zaman, miktar ve puan hesaplaması yapılır. Örnek : Sipariş teslim tarihleri:

Tarih

Miktar

Birim

20.12.2011

100

Adet

01.01.2012

100

Adet

10.01.2012

100

Adet

İrsaliye hareketleriTarih

Miktar

Birim

28.12.2011

50

Adet

01.01.2012

100

Adet

07.01.2012

60

Adet

10.01.2012

50

Adet

12.01.2012

40

Adet

Sevkiyat Hareketleri

İrsaliye hareketleriTeslim Tarihi

Miktar

Tarih

Miktar

Hesaplamalar:

Birim

20.12.201110028.12.2011

50

Gecikme zamanı:8

Gecikme Miktarı: 50

Gecikme zamanı:12

Gecikme Miktarı: 50

Ort Gecikme Zamanı

[(8*50)+(12*50)]/100

=10

Gecikme Puanı=10*100

1000

Adet
01.01.2012

50

Toplam Gecikme Miktarı:100

01.01.201210001.01.2012

50

Gecikme zamanı:0

Gecikme Miktarı: 0

Gecikme zamanı:6

Gecikme Miktarı: 50

Ort Gecikme Zamanı

[(0*50)+(6*50)]/100=3

Gecikme Puanı: 3*100 =300
Adet07.01.2012

50

Toplam Gecikme Miktarı:50

10.01.2012


100
07.01.2012

10

Gecikme zamanı:-3

Gecikme Miktarı: -10

Gecikme zamanı:0

Gecikme Miktarı: 0

Gecikme zamanı:2

Gecikme Miktarı: 40

Ort Gecikme Zamanı

[10*(-3)+0*50+2*40]/100=0.5

Gecikme Puanı=0.5*100=50
Adet10.01.2012

50

12.01.2012

40

Toplam Gecikme Miktarı:40Yukarıdaki tabloya göre teslimat performans hesaplaması:

 1. Teslimat performansı max. gecikme zamanı: Hesaplama sonucu bulunan en büyük gecikme zamanı atanır. 20.12.2011 - 01.01.2012 arası olan 12 gün
 2. Teslimat performansı max gecikme miktarı: Hesaplama sonucu bulunan en büyük gecikme miktarı atanır. 20.12.2012 siparişinde gerçekleşen 100 adet lik gecikmeler max gecikmedir.
 3. Teslimat performansı max gecikme puanı: Hesaplama sonucu bulunan en yüksek puandır. 20.12.2012 tarihindeki sipariş hareketine ait olan 1000 puan
 4. Teslimat performansı ortalama gecikme zamanı: Hesaplama sonucu bulunan ortalama gecikme zamanı atanır. Malzeme için yapılan seçilen cariye ait tüm hareketlerin ort. Gecikme zamanı hesaplanır.
 5. Avg(gecikme _zamanı)=∑(gecikme zamanı)/sevkiyat hareket sayısı) =(10+3+0.5)/3=4.5
 6. Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı: Hesaplama sonucu bulunan ortalama gecikme miktarı atanır. Malzeme için yapılan tüm harekelerin ort. Gecikme miktarı hesaplanır. Malzeme için yapılan seçilen cariye ait tüm harekelerin ort. Gecikme zamanı hesaplanır. Avg (gecikme _miktarı)=∑(gecikme miktarı)/sevkiyat hareket sayısı) =(100+50+40)/3=190/3=63.336
 7. Teslimat performansı ortalama gecikme puanı: Ortalama gecikme puanı hesaplanır.

Avg (Gecikme_performansı) = ∑(gecikme performansı)/sevkiyat hareket sayısı(siparişteki sevkiyat hareket miktarı olmalı))

Avg(Gecikme_performansı)=(1000+300+50)/3=1350/3= 450 puan Kalite performansı: (Kriter)

 • İadesizlik Performansı Max. İade Oranı:
 • İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%):
 • İadesizlik Performansı Max. İade Miktarı

İadesizlik Performansı Maximum İade Oranı hesaplama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir.
 2. İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.
 3. İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.
 4. İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri "Ana birim" cinsine çevrilir. (STLINE ->  UOMREF :Malzeme birimi mantıksal kayıt no ->UOMSETREF:Malzeme birim seti mantıksal kayıt no.) ikisi de aynı birime sahip olmalıdır.
 5. İade Oranı = İade Miktarı / Faturadaki Satınalma Miktarı (bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı "iade miktarı"nı verir.
 6. STLINE da iade hareketiyle eşleştirilmiş tüm hareketler için bu hesaplamalar yapılmalı.
 7. Hesaplamalar sonucu Cari Hesap bazında en yüksek oran bulunur. "Max İade Oranı" olarak o cari için işlenir.

İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı hesaplama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir
 2. İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade irsaliye hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.
 3. İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.
 4. İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri "Ana birim" cinsine çevrilir.

STLINE ->UOMSETREF:Malzeme birim seti mantıksal kayıt no.) ikisi de aynı birime sahip olmalıdır.

 1. İade Oranı = İade Miktarı / Faturadaki Satınalma Miktarı
 2. STLINE da iade hareketiyle eşleştirilmiş tüm hareketler için bu hesaplamalar yapılmalı.
 3. Filtrelere uyan fakat İade STLINE ları ile eşleşmemiş STLINE hareketlerindeki miktar toplanır.
 4. STLINE la eşleştirilmemiş filtrelere uyan iade STLINE hareketleri toplanır.
 5. Diğer oran=(eşleşmemiş toplam STLINE miktarı/eşleşmemiş toplam iade STLINE miktarı) işlem sonucu bulunur.
 6. Hesaplanan tüm oranlar toplanır ve kaç tane ortalama bulunmuş ise o sayıya bölünerek hesaplama yapılır.

toplam_oranlar/∑toplam__Oran_Satırlar= İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı hesaplama

İadesizlik Performansı Maximum İade Miktarı hesaplama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir.
 2. İade faturasında filtrelere uygun en yüksek iade miktarına sahip faturanın iade miktarı max. iade miktarıdır.( Bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı "iade miktarı"nı verir.)

Kullanıcı tanımlı kriter setleri ve hesaplamaları:

Tedarikçi değerleme işlemi sırasında değerleme yapılan kriter seti içinde kullanıcı tanımlı bir kriter varsa bu kriterler için puanlama tedarikçi değerlenme işlemi bittikten sonra yapılır. Tedarikçi değerleme hareketlerine ulaşılarak kullanıcı tanımlı hareketlere puan kullanıcı tarafından girilir ve bu puanlar genel puanı değiştirir.

Açılan bu pencerede daha önce kullanıcı tarafından puanlaması yapılmış değerlerden bir tanesi girilerek hesaplamaya başlanır. Örnek:

Aşağıdaki şekilde oluşturulmuş kriterimiz değerleme kriterlerinde seçildiği durumda Değerlendirilecek cariler Cari 1 ve Cari 2 olsun

Tedarikçi Değerlendirme Kriteri

Kodu:

Kanaat Notu
Açıklaması:

Kanaat Notu
Özel kod:

Yetki kodu:

Alt Kriterler


DeğerlerAlt Kriter Kodu

Alt Kriter Açıklaması

Değer

Değer Tipi

Puan

Kanaat No

Kanaat Notu

1

Sayısal Değer

1000

Sayısal Değer

0

Kriter Hareketleri

Hareket No:
İşlem Tarihi:
Değerlendirme Tarih aralığı:
Malzeme kodu:

Malzeme AçıklamasıVaryant kodu:

Varyant AçıklamasıCH kodu:

CH ÜnvanıTedarikçi değerlendirme seti:
Puan:
Kriterler:

Alt Kriterler:Kriter Kodu

Kriter Açıklaması

Oran(%)

Puan

Kanaat Notu

Kanaat NotuAlt Kriter Kodu

Alt Kriter Açıklaması

Oran(%)

Puan

Kanaat Notu

Kanaat Notu


Bu alan kullanıcı tarafından girilecek

Tedarikçi Değerlendirme Hareketleri 

Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda malzeme bağımlı ya da bağımsız oluşan tedarikçi değerlendirmeleri, Satınalma program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirmeleri seçeneği ile izlenir. Değerlendirmelerde kullanıcı tanımlı kriterlerin olması durumunda bu kriterlere ait değerlendirmelerde bu hareketler üzerinden kaydedilir. Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda oluşan hareketler; Hareket numarası, İşlem tarihi, Değerlendirme Tarihi, Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı, Puan, Tedarikçi Değerlendirme Seti, Malzeme Kodu ve Malzeme Açıklaması bilgileri ile listelenir.

İlgili harekete ait bilgiler İncele seçeneği ekrana getirilir.

ÖRNEKLER

Yukarıdaki kriterlere dikkat ederek Mlz_001 malzemesini tedarik ettiğim XXX_Cari kodlu tedarikçinin 01/10/2011 ile 01/01/2012 tarihleri arasındaki tedarikçi değerlemesini görmek istiyorum. 

Bu hesaplamayı yaparken; Belirlenen dönem aralıklarında verilen kriterlerin değerleri hesaplanır .

a. Dönem 1:

Kalite:

1.İadesizlik Performansı Max. İade Oranı: XXX_Carisine seçili dönem içerisinde

Mlz_001 için yapmış olduğumuz iade hareketinin max. değeri bulunur.Max. Değerin 35 olduğu varsayılsın.

 • Max. değer 35 örnekte değer 10 ile 50 arasında yer almaktadır. Sistemde çalışma mantığı bulunan max değerin en yakın alt komşusuna yuvarlanmasıdır. Bu nedenle 35 değeri için 50 için tanımlanmış olan 70 puan atanacaktır.
 • İadesizlik Performansı Max. İade Oranı kalite içerisinde % 25 lik bir dilime sahip olduğu için hesaplama şu şekilde yapılır.  İadesizlik Performansı Max. İade Oranı için hsaplanan puan: A A= 70 x25 /100 = 17,5 puan

2.İadesizlik Performansı Ort. İade Oranı: XXX_Carisine seçili dönem içerisinde
Mlz_001 için yapmış olduğumuz iade hareketlerinin ortalama değeri bulunur. Ort. Değerin 11,8 olduğu varsayılsın.

 • Ort. değer 11,8 örnekte değer 10 ile 15 arasında yer almaktadır. Sistemde çalışma mantığı bulunan ort. değerin en yakın alt komşusuna yuvarlanmasıdır. Bu nedenle 11,8 değeri için 15 için tanımlanmış olan 60 puan atanacaktır.
 • İadesizlik Performansı Ort. İade Oranı kalite içerisinde % 75 lik bir dilime sahip olduğu için hesaplama şu şekilde yapılır.

İadesizlik Performansı Max. İade Oranı için hesaplanan puan: AA= 60 x75 /100 = 45 puan

3.Kalite için hesaplanacak toplam puan alt kriterler için hesaplanan puan toplamıdır. Kalite = Max. İade Oranı + Ort. İade Oranı
Kalite = 17,5 + 45 =62,5 puan.

4.Kalite tedarikçi değerlendirme için %25 önem arz etmektedir. Bu nedenle Kalitenin tedarikçi için oluşturacağı ana puan hesaplaması şöyledir. Kalite Ana Puan = Kalite puanı x (%Oran)
Kalite Ana Puan = 62,5 x 25/100 = 15,625 puan

5.Diğer ana kriterlerin Ana puanlarının da yukarıdaki gibi hesaplandığını varsayarsak.
Teslimat : 45 puan Fiyat : 20 puan Toplam : 15,625 + 45 +20 =80,625 puan

6.XXX_Cari kodlu tedarikçim için Mlz_001 malzemesi için 1.Dönemde Tedarikçi Değerleme Puanı 100 üzerinden 80,625 tir.

Örn2:  Tedarikçi Değerlendirme İşlemi

Filtre:

Tarih

01/10/2011


01/01/2012


Tedarikçi Kodu

XXX_Cari


YYY_Cari


Malzeme Bağımlı

 • Hayır


  


Malzeme kodu

Mlz_001 


Mlz_005


Varyant koduSonraki


Vazgeç

 • Filtrelerde Cari aralığı verildi ise o aralıktaki cariler için ayrı ayrı puan hesaplama yapılır.
 • Malzeme bağımlı seçeneği hayır seçili ise malzeme kodunda verilen malzeme aralığındaki malzemelerin hepsi bir hareket oluşturur ve carinin o malzemelerle yaptığı tüm hareketler kontrol edilir ve onlar arasında değerlendirme yapılarak hesaplama yapılır.
 • Malzeme bağımlı seçeneği evet seçili ve Malzeme Kodu için bir aralık verildi ise seçili malzemeler için ayrı ayrı hesaplama yapılmalıdır.

Örn 3: Fiyat Standart Sapma Oranı Hesaplama Örneği:

Filtre:

Tarih

20/10/2011


20/01/2012


Tedarikçi Kodu

XXX_Cari


XXX_Cari


Malzeme Bağımlı

 • Evet


  


Malzeme kodu

Mlz_001 


Mlz_001


Varyant koduSonraki


Vazgeç

Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresindeki verilere göre STLINE hareketleri seçilir. Filtrelere uygun hareketler alttaki gibi olduğu varsayılsın.

Tarih
(STLINE->DATE)

Malzeme
(STLINE->ITEMREF)

Miktar
(STLINE->amount)

Birim
(STLINE->UOMREF/UOMSETREF)

(STLINE->TOTAL)

20.12.2011

Mlz_001

16

Koli

800

25.12.2011

Mlz_001

70

Adet

840

01.01.2012

Mlz_001

10

Koli

750

17.01.2012

Mlz_001

100

Adet

1100


İşlem gören malzemelerin tüm hareketlerindeki miktar birim bilgisi ana birim cinsinden hesaplanır.
Mlz_001 için tanımlı birim1 Adet= 1 Adet ->Ana birim5 Adet= 1 Koli

Tarih
(STLINE->TRANSDATE)

Miktar
(Ana birime çevrilmiş miktar)

Birim
(STLINE->UOMREF/UOMSETREF)

(STLINE->TOTAL)

20.12.2011

80

Adet

800

25.12.2011

70

Adet

840

01.01.2012

50

Adet

750

17.01.2012

100

Adet

1100


Satırdaki TOTAL değer ana birime çevrilen miktara bölünerek ana birim cinsinden birim fiyat hesaplanır.

Tarih
(STLINE->TRANSDATE)

Miktar
(Ana birime çevrilmiş miktar)

Birim
(STLINE->UOMREF/UOMSETREF)

TUTAR
(STLINE->TOTAL)

Ana birim üzerinden birim fiyat

20.12.2011

80

Adet

800

10

25.12.2011

70

Adet

840

12

01.01.2012

50

Adet

750

15

17.01.2012

100

Adet

1100

11

Tüm Hareketlerin STLINE taki TOTAL değerleri toplanır.
800 + 840 + 750 + 1100 =3490
Ana birim cinsine çevrilen miktarlar toplanır.
80 + 70 + 50 +100 = 300
Tutar toplamları miktar toplamlarına bölünerek ortalama fiyat hesaplanır.
3490/300 = 11,63
Satırlar için ana birim cinsinden hesaplanmış birim fiyat ile ortalama birim fiyat arasındaki farklar hesaplanır.

Tarih
(STLINE->TRANSDATE)

Ortalama Fiyat

Ana birim üzerinden birim fiyat

Fiyat Farkı:

20.12.2011

11,63

10

-1,63

25.12.2011

11,63

12

0,39

01.01.2012

11,63

15

3,39

17.01.2012

11,63

11

0,63


Bu bilgilere göre fiyat için standart sapma hesaplanır.

Standart sapma: Ölçümlerin ortalamadan olan farklarının karelerinin ortalamasının kareköküdür. X0: Satırlarda ana birim için hesaplanmış birim fiyat değeri X: Ortalama Birim Fiyat. 
n : Satır Sayısı

∑(x0-x)2 = (-1,63) 2(0,39) 2(3,39) 2(0,63)2=(2,6569)(0,1521)(11,4921)(0,3969)=14,698 ∑(x0-x)2 / n-1= 14,6989/3=4,89√4,89= 2,21 standart sapma.