HR ürünlerinde yer alan sicil kartında girilmiş olan özel koda göre personel muhasebeleştirme işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.Sicil kartlarında özel kod bilgisinin girildikten sonra ticari setlerde personel muhasebe bağlantı kodlarında bu kodlara göre tanımlama yapılabilmesi için özel kod kolonu eklenmiştir.

Özel koda göre bağlantı kodları tanımı yapıldıktan sonra muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Bağlantı kodlarında özel kodlara göre tanımlama yapılırken özel kodu tanımlanmış satırlarda ilgili özel kodların olduğu sicillere ait tutarlar muhasebe fişine getirilirken, boş geçilmiş olan tanımlamalarda özel kodu olmayan sicillere ait değerleri getirir.

Bağlantı kodlarında özel kod tanımlamaları kullanılmamış olması durumunda da herhangi bir kriter yok ise tüm sicillere ait değerler muhasebe fişine getirilir.