Genel Muhasebe'den Ticari Bağlantılı Fiş Girilmesi

2.25.00.00 sürümünde Genel Muhasebe'de Mahsup fişi içerisinde; Cari, Banka ve Kasa bağlantılı olarak fiş girilmesi sağlanmıştır.

Mahsup Fişi içerisinde Ekle yada Değiştir ile girildiğinde  Hesap Türü ve Hesap Türü Kodu  kolonları eklenmiştir.

 

Muhasebe Hesabı: Mahsup fişine Ekle ile girildiğinde Öndeğer olarak Muhasebe Hesabı  gelir. Hesap Türü Kodu alanında giriş yapılamaz.

Cari Hesap: Hesap Türü alanında Cari Hesap seçildiğinde Hesap Türü Kodu alanında Cari Hesap Kartları penceresine ulaşarak ilgili Cari hesap kartı seçilmelidir.

Cari hesap seçildikten sonra Mahsup fişi kaydedildiğinde, satırın Borç/Alacak özelliğine göre Cari hesap kartına Tahsilat/Ödeme Fişi oluşur.

Cari hesap kartı üzerinden Hareketler penceresine girildiğinde Muhasebeleşmiş işareti ile listelenir.

Hareket de değişiklik yapılacaksa yada silinecekse muhasebeden işlem yapılır. Borç takip penceresinde kapatma işlemi yapıldıysa muhasebe tarafından da işlem yapılamaz.

Satır türüne Cari Hesap seçilirse, cari hesap hareketi ve ödeme tahsilat hareketi oluşur.

Banka Hesabı: Hesap Türü alanında Banka Hesabı seçildiğinde Hesap Türü Kodu alanında Banka Hesap Kartları penceresine ulaşarak ilgili Banka Hesabı seçilmelidir.

Banka hesabı seçildikten sonra Mahsup fişi kaydedildiğinde, satırın Borç/Alacak özelliğine göre Banka hesap kartına İşlem Fişi oluşur.

Banka hesabı üzerinden Hareketler penceresine girildiğinde Muhasebeleşmiş işareti ile listelenir.

Satır türüne Banka Hesabı seçilirse, banka hareketi oluşur.

Kasa: Hesap Türü alanında Kasa seçildiğinde Hesap Türü Kodu alanında Kasa Hesap Kartları penceresine ulaşarak ilgili Kasa hesabı seçilmelidir.Kasa hesabı seçildikten sonra Mahsup fişi kaydedildiğinde, satırın Borç/Alacak özelliğine göre Kasa hesabına Tahsilat yada Ödeme fişleri oluşur.

Kasa kartı üzerinden Hareketler penceresine girildiğinde Muhasebeleşmiş işareti ile listelenmektedir. Satır türüne Kasa seçilirse, kasa hareketi oluşur.

Ödeme Tahsilat Kontrolleri

Ticari bağlantılı muhasebe fişinde satır türü cari hesap olan hareketlerin bulunması durumunda, buna ait paytrans hareketleri de olacağından fişin veya satırın değiştir ve sil işlemi için aşağıdaki kontroller uygulanacaktır:

  • Fişe değiştirle girildiğinde, türü cari hesap olan satırlarda tutar değişikliği yapılabilmesi için buna bağlı ödeme hareketinin açık olması gerekir. Ödeme hareketinin kapalı olması durumunda uyarı verilerek değişikliğe izin verilmez.
  • Fiş silinmek istendiğinde, türü cari hesap olan satırlar varsa, bu satıra ait ödeme tahsilat hareketi kontrol edilerek, açıksa silme işlemine izin verilir, kapalıysa uyarı verilerek silme işlemi durdurulur.


Risk Kontrolleri

Muhasebe fişinden girilen işlemler sırasında risk kontrolü yapılamaz.

Raporlar

Muhasebe Raporlarında satır tipi filtresi yer almamaktadır. Form tasarımı veri tabanı alanlarından eklenebilir.

Tablo Yapısı

Tablo

Eklenen Kolonlar

LG_XXX_YY_CLFLINEEMFLINEREF
LG_XXX_YY_BNFLINEEMFLINEREF
LG_XXX_YY_KSLINES
LG XXX YY EBOOKDETAILDOC
EMFLINEREF EMFLINEREF
LG XXX YY EMFLINE CODEREF
LG XXX YY EMFLINE LINETYPE