Muhasebe Hesapları Şablonu, Ticari Sistem modülünün Tanımlar menüsü altında yer alır.

Muhasebe Hesapları Şablonu parametresiyle aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

  1. Program içerisinden veya Skonsol üzerinden cari hesap ve malzeme kartları eklendiğinde, her iki kart için belirtilen hesap türüne göre ilgili muhasebe hesap kartı otomatik olarak oluşturulur.
  2. İlgili cari hesabın malzeme kartı ile bağlantısı otomatik kurulur.

Muhasebe Hesapları Şablonu penceresi; Malzeme ve Cari hesap olmak üzere iki sekmeden oluşur.

Malzeme Sekmesi

AlanAçıklama
Hesap TürüMalzeme ve cari hesap kartlarına ait muhasebe hesap türleri seçilir.
Hesap KoduMuhasebe hesap kodu girilir. Bu alanda seçilen hesap koduna göre alt hesap eklenir.
Karakter Sayısı

Eklenecek alt hesabın kırılım uzunluğu belirtilir.

Muhasebe Hesapları Şablonu penceresinde seçilen hesaplar bir Ana Hesap ise, karakter sayısı sıfırdan (0) farklı olmak zorundadır.

Eğer seçilen hesap bir Ana Hesap değilse, bu alana 0 değeri girilebilir ve girilen hesap ile aynı karakter sayısına sahip, aynı seviyedeki hesaplar alt hesap olarak oluşturulur.

Eğer karakter sayısı 0'dan büyük bir değer ise, bir alt seviyede belirtilen karakter sayısına göre yeni alt hesaplar açılır.

Karakter sayısına herhangi bir değer verilmezse, hesap kodu olarak seçilen muhasebe hesabıyla aynı kırılım seviyesine ait yeni muhasebe hesap kartları oluşturulur.

Muhasebe Hesapları Şablonu penceresi kaydedilirken, ilgili üst hesapların hareket görüp görmediği kontrol edilir ve hesaplar uygun değil ise uygulama uyarı vererek hatalı olan satırları kırmızı renk ile öne çıkartır.

Son Muhasebe Hesap KoduŞablon ile otomatik olarak oluşturulan son muhasebe hesap kodu bu alanda tutulur. Bir sonraki kayıt, bu alandaki hesap kodu bir arttırılarak eklenir.
Kart Eklenirken Muhasebe Hesapları Otomatik OluşsunEkranın alt bölümünde yer alan bu seçenek işaretlendiğinde malzeme kartı ve cari hesap kartı eklenirken arka planda muhasebe hesabı ve muhasebe hesap bağlantısı otomatik gerçekleştirilir.

Malzeme Kartı Hesap Şablonu Kullanımı

Muhasebe Hesapları Şablonu-Malzeme sekmesinde, otomatik hesap kartı oluşturulacak olan hesap türlerinin Hesap Kodu alanına ilgili muhasebe üst hesabı girilir ve oluşturulacak alt hesapların kırılım sayısı Karakter Sayısı alanında belirtilir.

Örnek:

153.01 Ticari Alacaklar hesabı altında alt hesap oluşturulacak ise 135.01 Hesap kodu alanına yazılmalıdır. Karakter Sayısı alanına 3 yazılırsa, malzeme kartı oluşturulurken arka planda 153.01.001 alt hesabı otomatik oluşturulur ve malzeme kartı ile bağlantı sağlanır. Hesap kodu belirtilmemiş satırlar ve hesap türleri için herhangi bir işlem yapılmaz.

Malzeme kartı için hesap şablonu belirlenmiş ve "Kart Eklenirken Muhasebe Hesapları Otomatik Oluşsun" seçeneği işaretlenmişse, yeni eklenen malzeme kartları kaydedildikten sonra hesap kodu otomatik olarak açılır ve ilişki sağlanır.

Muhasebe bağlantı kodlarında ilgili malzeme kartının hesap türleri için öndeğer muhasebe kodu tanımlanırsa, ilgili hesap türü için tanımlanan hesap şablonu dikkate alınmaz.Cari Hesap Kartı Hesap Şablonu Kullanımı

Muhasebe Hesapları Şablonu-Cari Hesap sekmesinde, otomatik hesap kartı oluşturulacak olan hesap türlerinin (Alıcı, Satısı, Alıcı + Satıcı, Grup Şirket) Hesap Kodu alanına ilgili muhasebe üst hesabı girilir ve oluşturulacak alt hesapların kırılım sayısı Karakter Sayısı alanında belirtilir.

Örnek :

120.01 Alıcılar hesabı altında alt hesap oluşturulacak ise 120.01 Hesap kodu alanına yazılmalıdır. Karakter sayısı alanına 3 yazılırsa, cari hesap kartı oluşturulurken arka planda 120.01.001 alt hesabı otomatik oluşturulur ve cari hesap kartı ile bağlantısı sağlanır. Hesap kodu belirtilmemiş satırlar ve hesap türleri için ise herhangi bir işlem yapılmaz. Cari hesap kartı için hesap şablonu belirlenmiş ve "Kart Eklenirken Muhasebe Hesapları Otomatik Oluşsun" seçeneği işaretlenmişse, yeni eklenen cari hesap kartları kaydedildikten sonra hesap kodu otomatik olarak açılır ve ilişki sağlanır.Database Yapısı

Muhasebe hesap şablonu LG_XXX_ACCOUNTTEMPLATES tablosunda tutulmakta olup aşağıdaki kolonlardan oluşmaktadır.

LOGICALREF : Kayıt referansı

ACCOUNTREF : İlgili muhasebe hesabı referansı 

TRCODE : Kart türü ; Malzeme Kartı / Cari Hesap

TYP : Hesap türü

LASTPARTLEVEL : Kırılım sayısı

LASTCODE : Son eklenen muhasebe hesabı kodu