Kampanya kartında FUINFOCLC fonksiyonu içerisinde 3 parametre kullanılmaktadır. Bu parametrelere farkı değerler verilerek bu koşullara göre kampanya oluşturulabilir. FUINFOCLC fonksiyonu içerisinde kullanılacak parametreler ve karşılıkları aşağıdaki tabloda anlatılmıştır:

FUINFOCLC (a,b,c)


a Parametresi

0 Malzeme Sınıfı

1 Malzeme Grup

2 Malzeme

3 Malzeme Özel Kodu 1

4 Malzeme Özel Kodu 2

5 Malzeme Özel Kodu 3

6 Malzeme Özel Kodu 4

7 Malzeme Özel Kodu 5

8 Malzeme Yetki Kodu


a parametresinin aldığı değere göre koşul alır.

b Parametresia parametresi;

0 olduğunda; Malzeme Sınıfı Kodu

1 olduğunda; Malzeme Grup Kodu

2 olduğunda; Malzeme Kodu

3 olduğunda; Malzeme Özel Kodu 1

4 olduğunda; Malzeme Özel Kodu 2

5 olduğunda; Malzeme Özel Kodu 3

6 olduğunda; Malzeme Özel Kodu 4

7 olduğunda; Malzeme Özel Kodu 5

8 olduğunda; Malzeme Yetki Kodu

c Parametresi1 Satırların Toplam Eni

2 Satırların Toplam Boyu

3 Satırların Toplam Yüksekliği

4 Satırların Toplam Alanı

5 Satırların Toplam Hacmi

6 Satırların Toplam Ağırlığı

7 Satırların Toplam Brüt Hacim

8 Satırların Toplam Brüt Ağırlığı

9 Satır birimi cinsinden miktar toplamı

10 Ana birim cinsinden miktar toplamı

11 Satır Tutar Toplamı


KAMPANYA ÖRNEKLERİ

  • Fiş içerisinde Özel Kodu K ile başlayan malzemelerin miktar toplamı 20 veya 20 den büyük ise malzeme özel kodu K olan malzemelere % 3 indirim uygulanması;

Örnek 1 :IF(FUINFOCLC(3,"K",10)>=20,1,0) & P114="K"

Örnek 2 :IF(P114="K",IF(FUINFOCLC(3,"K",10)>=20,1,0),0)

  • Malzeme Grup Kodu ABC olan malzemelerin satırları toplamı 2000 TL' den fazla olduğunda satırda Malzeme Grup Kodu ABC olanlara %10 indirim uygulanması;
V1 = _SQLINFO("STGRPCODE","LG_005_ITEMS","CODE='"P101"'")

KOŞUL = IF(V1="ABC",IF(FUINFOCLC(1,"ABC",11)>2000,1,0),0)  • ABC malzeme sınıfına bağlı olan malzemelerin satır miktar toplamı (ana birim cinsinden) 5 veya 5 ten büyük ise fiş fiş geneline ABC sınıfına bağlı olan malzemelerin satırlarının toplamının %15 i kadar indirim uygulanması;Koşul = IF(FUINFOCLC(0,"ABC",10)>=5,1,0) Formül = FUINFOCLC(0,"ABC",11)*0.15
Malzeme kodu ABC.01, ABC.02 ve ABC.03 olan malzemeler ABC sınıfına bağlıdır ve bu satırların toplamı 160 tl yapmaktadır. Bu satırların miktar toplamı 5 den büyük olduğu için 160*0.15=24 tl indirim uygulanmıştır.

  • Malzeme Kodu 152.10 ile başlayan malzemelerin fiş içerisindeki hacim toplamı 1000 Lt ve üzerinde alındığı zaman 152.10 ile başlayan malzemelere %3, Malzeme Kodu 152.21 ile başlayan malzemelerin fiş içerisindeki hacim toplamı 1000 Lt ve üzerinde alındığı zaman 152.21 ile başlayan malzemelere %4 satır indirim uygulanması;
FUINFOCLC(2,"152.10",5)>=1000*
FUINFOCLC(2,"152.21",5)>=1000*