2.19.5.7 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Varlıklar İçin Fiyat Farkı Faturalama

Varlık Satınalma ve Varlık Satış Faturalarına fiyat farkı uygulanabilmesi sağlanmıştır. Bunun için Satınalma/Satış Fiyat Farkı faturaları satır türleri arasına Gayrimenkul, Ekipman, Nakil Vasıtası ve Diğer Varlık seçenekleri eklenmiştir.
Varlık Satınalma/Satış Faturaları üzerinden "Fiyat Farkı Uygula" seçeneği ile fiyat farkı bağlantısı kurulması, varlığa ait tüm fiyat farklarının başlangıç maliyetine etki etmesi ve amortisman hesaplamaları esnasında oluşan fiyat farkının dikkate alınması sağlanmıştır.
Oluşan fiyat farkı, Varlık tanım kartları içinde sabit kıymet kaydı penceresinde bulunan Toplam Fiyat Farkı alanına yansıtılacaktır.
Varlık Satınalma/Satış faturalarına uygulanan fiyat farkı faturaları muhasebeleştirilerek, Varlık Fiyat Farkı Muhasebe Bağlantı Kodunun kullanılması sağlanmıştır. 


2.Satış Fiyatları Tanımında Hareket Özel Kodu

Satış Yönetimi program bölümü Tanımlar menüsü altında yer alan Satış Fiyatları tanım ekranı Genel Kriterler penceresine "Hareket Özel Kodu" alanı eklenmiştir. 


3.Talep Fişlerinde Açıklama Alanı

Talep fişleri içerisine, fiş geneline ait açıklama bilgisinin girilebileceği 250 karakter uzunluğunda alan eklenmiştir. Açıklama bilgisi fiş içerisinde bulunan "Diğer" penceresinde bulunmaktadır. 


4.Satınalma ve Satış Sözleşmelerinde Avans Takibinin Yapılması

Sözleşmelere ait avans kayıtlarının oluşturulabilmesi ve sözleşmeler üzerinden takibinin yapılabilmesi amacıyla, satınalma/satış sözleşmeleri listesi sağ fare tuşu menüsüne "Avans Fişi Oluştur" seçeneği eklenmiştir. Bu işlem ile Ödeme ve Tahsilat türündeki cari hesap fişleri oluşturularak Avans Tutarının sözleşme bedeli ve avans yüzdesi üzerinden hesaplanması sağlanmıştır. Sözleşme içerisinde avans stopaj oranı bulunması durumunda, bu oranın da fişe aktarılması sağlanmıştır.
Ödeme ve Tahsilat tipindeki cari hesap fiş satırlarına; Sözleşme No, İşlem Türü ve Stopaj Tutarı alanları eklenmiştir.
Sistem Ayarları program bölümü, Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri başlığı altında bulunan Satınalma/Satış Yönetimi Öndeğerlerine "Sözleşme Öndeğer Cari Hesap Fiş Türü (Avans)" seçimi eklenmiş, "Avans Fişi Oluştur" işlemi ile oluşacak olan cari hesap fiş türünün öndeğerinin belirlenmesi sağlanmıştır.
Sözleşme tanım ekranlarına "Avans ve Geri Ödemeler" penceresi eklenerek, avans fişleri ve hakediş avans iade işlemlerinin listelenmesi sağlanmıştır.
Hakediş Faturalarına (Alınan/Verilen Hizmet Faturaları) "Hakediş Detayları" adıyla yeni bir pencere eklenmiştir. Hakedişlere bağlı kesintilerin bu pencerede listelenmesi sağlanmıştır.
Avans fişleri ve hakediş faturalarının kesintilerle birlikte muhasebeleşmesi sağlanmıştır. Bunun için muhasebe bağlantı kodlarına; Alınan Avanslar, Verilen Avanslar ve Stopaj kodları eklenmiştir. 


5.Bütçe Gerçekleşen İşlemler Listesi

Bütçe "Gerçekleşme Bilgileri " ekranında listelenen fiş bilgilerinin yazdırılabilmesi için, Bütçe Yönetimi Raporları altına "Bütçe Gerçekleşen İşlemler Listesi" raporu eklenmiştir. 


6.Çapraz Hareketler Silinirken Uyarı Verilmesi

Çapraz hareket kuralları tanımlaması sonucu oluşmuş hareketler silinmek istenirse, ana kaydın silinip silinmeyeceği, program tarafından verilecek uyarıya Tamam denilerek devam edilmesine bağlanmıştır. Tamam denirse çapraz hareketin oluşturulduğu ana kayıt silinir, Vazgeç denirse çapraz hareket kaydı silinecek ancak ana kayıt silinmeyecektir. 


7.Çapraz Hareketlerin Listelerde Ayırt Edilebilmesi

Sistemde çapraz hareket ile oluşturulan kayıtların ayırt edilebilmesi için Satınalma/Satış Siparişi, İrsaliye ve Fatura listeleri ile Çek/Senet, Cari Hesap Fişleri ve Banka Fişleri listelerine "Çapraz Hareket" alanı eklenmiştir. İlgili listelerde, çapraz hareket olarak oluşan kayıtların "Çapraz Hareket" alanının otomatik olarak işaretli gelmesi sağlanmıştır. 


8.Talep Karşılama İşleminde Rezervasyon Alanının İşaretlenmesi

Talep fişi oluşturma esnasında, fiş satırında bulunan rezervasyon alanı işaretli ise, talep karşılama esnasında tekrar rezervasyon alanı işaretlenmek istenirse, program tarafından ilgili talep için zaten rezervasyon yapıldığına dair uyarı alınması sağlanmıştır. 


9.Bütçe Hesaplama ve Kontrol Kriterlerinde Tevkifatlı/Tevkifatsız Ayırımı

Bütçe hesaplama ve kontrol kriterlerinde, işlem türü Satınalma/Satış Fişleri olduğunda, KDV Tutarı ve KDV Dahil değerlerin Tevkifatlı ya da Tevkifatsız olarak ayırt edilebilmesi sağlanmıştır.
Bunun için Tevkifat Tutarı, Satır KDV Tutarı(Tevkifat Öncesi), Satır Tutarı(Tevkifat Sonrası KDV Dahil) ve Satır Net Tutarı (Tevkifat Öncesi KDV Dahil) adıyla yeni hesaplanacak değerler eklenmiştir. Bazı hesaplanacak değer adlarında da değişiklik yapılmıştır:
"Satır KDV Tutarı" - "Satır KDV Tutarı(Tevkifat Sonrası) olarak
"Satır Tutarı(KDV Dahil)" – "Satır Tutarı( Tevkifat Öncesi KDV Dahil)" olarak
"Satır Net Tutarı(KDV Dahil)" – "Satır Net Tutarı(Tevkifat Sonrası KDV Dahil" olarak değiştirilmiştir. 


10.Satınalma/ Satış Teklifleri Listesi

Satınalma/ Satış Yönetimi raporları altına, Teklif Raporları başlığı altında Satınalma/ Satış Teklifleri Listesi raporları eklenmiştir. Bu sayede teklif ve fiyat teklifi detaylarının ayrıntılı olarak listelenmesi sağlanmıştır.


11.Çapraz Hareket Oluşturulurken Proje ve Aktivite Detay Aktarımları

Çapraz hareketler oluşturulurken, kaynak fiş/faturada yer alan proje kodu ve aktivite detaylarının hedef fişe aktarılması sağlanmıştır. Bunun için Sistem Ayarları program bölümünde yer alan Çapraz Hareket Kuralları tanımlama ekranına alan adı olarak "Analiz Detayları" seçeneği eklenmiştir. Analiz detayları seçimi yapılarak "Değer" tanımlaması yapılabilmesi, hiç aktarılmaması ya da tüm analiz detayının aktarılması sağlanmıştır. 


12.Kart Tanımlarına Ait Açıklama Alanının Login(Giriş) Diline Göre Gösterilmesi

" "seçeneği ile açıklama/unvan/ad alanlarına farklı dillerde tanım yapılan kayıtların, login yapılan dile göre gösterilmesi sağlanmıştır.
Bunun için; Malzemeler, Cari Hesaplar, Banka Şubeleri, Kasalar ve Muhasebe Hesapları listeleri "Filtreler" penceresine " Açıklama/Unvan/Ad Giriş Yapılan Dilde Gösterilsin" filtre seçeneği eklenmiştir. "Evet" seçimi yapılması durumunda giriş yapılan dildeki açıklama karşılığı, listede ilgili alanda gösterilir. 


13.Malzeme Fişlerinde İptal Durumu ve Seri/Lot Takibi Yapılan Malzemelerin Fiş Durumu İlişkisi

Malzeme Fişleri listesi sağ fare düğmesinde bulunan "Durumunu Değiştir" seçenekleri arasına "İptal" durumu eklenerek fişlerin silinmeden iptal durumunda kayıtlarda görünmesi sağlanmıştır.
Seri/lot takibi yapılan malzemeler çıkış fişlerinde kullanıldığında; malzeme fişinin durumu "Taslak" ya da "Onaylandı" ise seri numaralarının tekrar kullanılamaması, fişin durumu sadece "İptal" olduğunda tekrar kullanılması sağlanmıştır. 


14.Turkcell Hizmetleri

Turkcell'den firmalara gelen hizmet faturaları girişinin, sisteme toplu olarak aktarılması amacıyla Online Fatura Aktarım fonksiyonu sisteme eklenmiştir.
Yönetim Konsolunda, Kurum tanımları kartı içerisine "Turkcell Hizmet Ayarları" penceresi eklenmiş, bu ekrandan bağlantı kodu ve şifre belirlenmesi sağlanmıştır.
Turkcell Hizmetleri adıyla yeni bir program bölümü eklenmiştir. Tanımlar menüsü altında "Fatura Eşleştirme Tablosu" yer alır. Eşleştirme tablosu ile oluşacak hizmet ve faturalarının hangi organizasyonel birim ya da cari hesaba gideceği ve hangi hizmet kartlarının kullanılacağının belirlenmesi sağlanmıştır.
İşlemler menüsünde bulunan "Online Fatura Aktarımı" seçeneği ile de verilen kriterler doğrultusunda, Turkcell'den toplu aktarım için gelen faturaların eşleştirme tablosundaki bilgilere göre sisteme aktarılması sağlanmıştır. 


15.Cari Hesap, Banka, Kasa ve Çek/Senet İşlemlerine sözleşme bağlantısı ekleme

Finansal hareketlerin hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve raporlamak amacıyla Cari hesap, Banka, Kasa ve Çek/Senet bordrolarına "Sözleşme No" alanı eklenmiştir.
Cari hesap fişleri, banka fişleri, kasa işlemleri ve çek/senet bordrolarında hareket bazında sözleşme numarası bağlantısı eklenerek, bağlantının seçilmesi ile açılacak olan liste, gerçekleştirilen işleme göre cari hesabın satış veya satınalma sözleşmelerinin toplu olarak listelenmesi sağlanmıştır. 


16.Cari Hesap / Banka / Kasa ve Çek/Senet Bordroları ile ilgili bazı raporlara "Sözleşme No" filtresi eklenmesi

Finans Yönetimi / Cari Hesap Raporları / Borç/Alacak Toplamları ve Cari Hesap Ekstresi,
Finans Yönetimi / Ödeme ve Tahsilat Raporları / Ayrıntılı Ödeme Listesi / Ödeme Listesi / Kapanmamış İşlemler Dökümü ve Kapanmamış İşlemler Özeti Raporlarına "Sözleşme No" filtresi eklenmiştir. Bu sayede finansal hareketlerin hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğinin takibi sağlanmıştır. 


17.Leasing Taksitlerinin Manuel Olarak kapatılması

Leasing'e bağlı oluşturulan Sözleşmelerde Bağlı Kayıtlar menüsü ile açılan Ödeme Tablosu penceresindeki leasing taksit tutarlarının manual olarak kapatılması sağlanmıştır. Böylece Firma açılış döneminden önce oluşmuş olan leasing kayıtları girilirken ödeme tablosunda yer alan ve eski tarihli olan taksit tutarlarının manuel olarak kapatılır.
Bu işlem için;
Finans Yönetimi / Hareketler / Leasing Kayıtları / İlişkili Kayıtlar / Sözleşmeler / Satınalma Sözleşmeleri / Bağlı Kayıtlar üzerinden ulaşılan "Ödeme Tablosu" satırlarında yer alan "Durum" alanı seçim yapılacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Durum alanının "Açık" ve "Kapandı" seçenekleri eklenmiştir. 


18.Banka ve Kasa İşlemlerine Rusya mevzuatı için KDV Eklerinin Yapılması

Banka ve Kasa işlemlerinde, Rusya mevzuatına uygun olarak, KDV ile ilgili bilgilerin yer alması sağlanmıştır.
Bu kapsamda;
Finans Yönetimi / Ödeme / Tahsilat türündeki Banka Fişleri ve Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye türündeki Kasa Fişleri için "KDV Dahil (check box), KDV Oranı, KDV Tutarı ve KDV'li Tutar" alanları eklenmiştir.
KDV Oran değeri için; Sistem Ayarları / Öndeğer ve Parametreler / Ticari Sistem / Finans parametrelerine "KDV Oranı" filtresi eklenmiştir. KDV Oranı öndeğeri 16 olarak atanmıştır. İstenirse değiştirilir.

İnsan Kaynakları 

19.Harcırah Kayıtları Raporunda masraf detaylarının bastırılması

Harcırah kayıtları raporunda, istenildiği durumda masraf detaylarının da listelenmesi sağlanmıştır. Bunun için Borç/Alacak Yönetimi / Raporlar menüsü altında yer alan "Harcırah Kayıtları Raporu" na "Masraf Detayları" filtresi eklenmiştir. Filtre seçeneği Listelenmesin / Listelensin olmak üzere iki seçeneklidir. Listelensin olarak seçilmesi durumunda; harcırah kayıtları ile ilişkili olan masraf detayları raporda yer alır. 


20.Harcırah kaydı ile görevlendirme kayıtları arasındaki ilişkinin düzenlenmesi

Yurt İçi / Yurt Dışı Geçici Görev kayıtlarında kullanılmak üzere Sistem Ayarları / Türler / Borç/Avans Yönetimi menüsü açılarak bu menüye "Masraf Türleri" seçeneği eklenmiştir.
Harcırah Kayıtları / Yurt İçi (Yurt Dışı) Geçici Görev Türleriyle açıldığında kullanılan Geçici Görev Tarihi alanı yerine "Geçici Görevlendirme" alanı eklenerek Harcırah Kaydı için seçilen personele ait Geçici Görev Kayıtlarının listelenmesi ve seçim yapılması sağlanmıştır.
Harcırah Kayıtları / Yurt içi – Yurt Dışı Geçici Görev / Masraf Detayları sayfasındaki Masraf Tipi kolonunda yer alan seçeneklerin kullanıcı tarafından seçilebilir formda olması sağlanmıştır.
Harcırah Kaydı / Masraf Detayları sayfasına "Belge No" alanı eklenmiştir. Harcırah kayıtlarında seçilen masrafa ait belge numarasının eklenmesiyle raporlar üzerinden belge numarasına göre takip sağlanmıştır. 


21.Harcırah kaydının birden fazla proje kodu ve analiz boyutu ile ilişkilendirilmesi ve buna bağlı olarak muhasebeleştirilmesi


Borç/Alacak Yönetimi / Hareketler / Harcırah Kayıtlarına Analiz Detayları sayfası eklenmiştir. Böylece Personele ait harcırah işlemlerinin etkileyeceği analiz boyutu ve projelerin Analiz Detayları sayfasında kaydedilmesi sağlanmıştır. Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı belirtilmiş olur. 


22.Personel Kartı alanlarının güncellenmesinde Otomatik Atama, Değişiklik ve Tarihçe Kaydı


Personel kartlarında Atama, Kanuni Değişiklik veya Personel Tarihçesi ile ilgili alanlardan herhangi birinde değişiklik yapıldığında yapılan işlemin değişiklik ya da düzeltme olduğuna dair bilgi girilmesi sağlanmıştır.
Bu tür tarihçe bilgilerinin girilebilmesi için; Personel Yönetimi / Tanımlar / Personel Kartları formuna "Personel Bilgileri Değişiklik Onayı" penceresi eklenmiş ve Personel kartı üzerinde örneğin işyeri alanında herhangi bir değişiklik yapıldığında bu pencerenin otomatik olarak açılması sağlanmıştır.