2.22.4.6 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Satış Elemanları Üzerinden Cari Hesap Bağlantısı


Satış Yönetimi tanımlar menüsü altında yer alan Satış Elemanları listesi bağlı kayıtlar menüsü altına "Cari Hesap Bağlantıları" seçeneği eklenmiştir. Bu sayede Satış elemanları üzerinden cari hesap bağlantılarının tanımlanması için sağlanmıştır. Satış elemanları ile cari hesap bağlantısı yapmanın yanında, cari hesaplara ait sevk adresleri ile satış elemanlarının ziyaret periyod bilgileri de belirtilebilmektedir.


2.Satış/Satınalma Sipariş/İrsaliye/Faturaları Satır Bilgilerine Hareket Özel Kodu Açıklaması Alanı


Satış ve Satınalma sipariş ve fatura satır bilgilerinde bulunan hareket özel kodu alanı yanına "hareket özel kodu açıklaması" alanı eklenmiştir. 40 karakter uzunluğunda bir alandır.


3.Malzeme Kartı İçerisine Birden Fazla Resim Ekleme


Malzeme tanım kartları içerisinde bulunan Resim penceresine birden fazla resim eklenebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Resim penceresine Ekle, Değiştir, Sil düğmeleri ile resimlere arasında geçiş yapma imkanı sağlayan ileri geri düğmeleri eklenmiştir.


4.Bütçe Gerçekleşen İşlemler Raporu Ek Filtreleri


Bütçe gerçekleşen işlemler raporuna Gerçekleşme Detayları filtresi Listelensin/Listelenmesin seçenekleriyle, Gerçekleşen İşlem Tarihi filtresi ise ay/gün/yıl bazında tarih belirtilebilecek şekilde eklenmiştir.
Gerçekleşen işlemler raporu alınırken; Planlanan Toplam, Gerçekleşen Toplam ve Toplam Tahsis alanları yanında, Rezervasyon Toplamı ve Kümülatif Kalan Değer değerlerinin de listelenmesi sağlanmıştır.


5.Malzeme ve Cari Kartlarında Birden Fazla Özel Kod Tanımlama


Birden fazla özel kod tanımlayabilmek için malzeme kartları Detaylar penceresi, cari hesap tanım kartlarında ise Diğer Bilgiler penceresi altına "Diğer Özel Kodlar" başlığı eklenmiştir. Bu sayede, malzemeler/cari hesaplar özel kodlara göre gruplanabilecek ve kullanım kolaylığı sağlanacaktır. 


6.Çapraz Hareket İle Oluşturulan Fişlerin Üzerinden Kaynak Fişine Ulaşmak


Satınalma/Satış Siparişi, İrsaliye ve Fatura listeleri ile Çek/Senet, Cari Hesap Fişleri ve Banka Fişleri listelerinde Bilgiler menüsüne Kaynak Çapraz Hareket seçeneği eklenmiştir. Bu sayede çapraz hareket ile oluşturulan fiş kaydına ait kaynak fişe ulaşılması sağlanmıştır.


7.Bütçeler Listesi'nde Çoklu Seçimle Nakit Akış Planlananlarını Hesaplama


Bütçeler Listesinde çoklu seçim yapılarak, F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Nakit Akış Planlananlarını Hesaplama seçeneği ile seçili tüm bütçeler için hesaplama yapılması sağlanmıştır.


8.Tanımlanan Çapraz Hareket Kurallarını Kullanım Dışı Yapabilme


Sistem Ayarları program bölümünde tanımlanan Çapraz Hareket Kurallarının kullanım dışı yapılabilmesi sağlanmıştır. Bunun için F9-sağ fare tuşu menüsüne "Durumunu Değiştir" seçeneği eklenmiştir.
Kullanım durumunun takibi için ise Çapraz Hareket Kuralları listesi alan adlarına Durum alan seçeneği eklenmiştir.


9.Proje, Üretim ve Talep Yönetimi Malzeme Talep Fişi Karşılama Önerinde Satınalma Dosyası


Proje, Üretim ve Talep Yönetimi program bölümlerinde bulunan talep karşılama önerileri seçenekleri arasına Satınalma Dosyası eklenmiştir.


10.Satış/Satınalma Kampanyalarında Cari Hesap Uygulama Sayısı Alanı


Satış/Satınalma Kampanyaları "Genel Bilgiler" başlığı altına Cari Hesap Uygulama Sayısı alanı eklenmiştir. Kampanya tanım kartında belirtilen tarih aralığında, kartta yer alan cari hesap(lar) için ilgili kampanyanın kaç kere uygulanabileceği bu alanda belirtilir. Kampanyalar için, kampanya kartı ve cari hesap bazında uygulama sayısı sınırını belirlemek için kullanılır. Örneğin bu alana 1 yazıldığında kartta yer alan her müşteri bu kampanyayı sadece bir defa hak edebilir; üç defa uygulanır koşulu verildiğinde, müşteri ancak üç farklı satış işleminde bu kampanyadan faydalanabilir, dördüncüsünde kampanyayı uygulamaz. Bu alan boş bırakıldığında, ilgili cari hesaba sonsuz sayıda kampanya uygulanabilmektedir.


11.Bütçe Gerçekleşen İşlemler Listesi Raporu'nda Cari Hesap Unvanı


Bütçe gerçekleşen işlemler listesi raporuna "Cari Hesap Unvanı" alanı eklenmiştir.


12.Satış/Satınalma Kampanyalarında Cari Hesap Yetki Kodu Alanı


Satış/Satınalma Kampanyaları "Genel Bilgiler" başlığı altına Cari Hesap Yetki Kodu alanı eklenmiştir.


13.Satış/Satınalma Kampanyalarında Organizasyonel Birim Alanı


Satış/Satınalma Kampanyaları "Genel Bilgiler" başlığı altına Organizasyonel Birim alanı eklenmiştir.


14.Malzeme/ Hizmet/ Varlıklara Muhasebe Bağlantı Grubu Atama


Muhasebe Yönetimi-Tanımlar-Muhasebe Bağlantı Grupları F9-sağ fare tuşu menüsüne "Muhasebe Bağlantı Grubunu Ata" seçeneği eklenmiştir. Bu sayede Malzeme, Varlık Türünden Malzeme, Hizmet ve Varlık türündeki bağlantı gruplarının filtrelerde belirlenecek malzeme, hizmet ve varlık kartlarına toplu olarak atanması sağlanmıştır.


15.Bütçe Bağlantıları Penceresinde Hesaplama Kontrol Kriteri Alanı


Bütçe satırları F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Gerçekleşme Bilgileri, Ödenek Tahsisleri bağlı kayıtlar menüsünde bulunan Ödenek Kullanım Bilgileri ve bütçeye yansıyan tüm fiş satırları F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Bütçe Bağlantıları ekran satırlarına "Kontrol Kriteri Kodu" ve "Kontrol Kriteri Açıklaması" alanları eklenmiştir.


16.Otomatik Varyant Kartı Üretme


Özellik setlerine bağlı olarak, malzeme varyantlarının otomatik olarak üretilmesi sağlanmıştır. Bunun için Malzeme Varyantları ekranı F9-sağ fare tuşu menüsüne "Otomatik Varyant Atama" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile malzeme özellikleri arasında değer kombinasyonu oluşturup otomatik olarak varyant kayıtlarının oluşması sağlanmıştır.
Otomatik varyant atama işlemi iki adımdan oluşur. İlk adımda; işlem sonunda oluşacak varyantların kod şablonunu belirlenir ve şablona göre oluşturulacak olası varyant satırları listelenir. İkinci adımda ise potansiyel varyant kayıtları listelenir ve sadece oluşturulmak istenenlerin seçimi yapılır.


17.Satış Noktası Faturalarında Kullanım Kolaylığı Sağlamak Adına Yapılan Düzenlemeler


Satış noktası faturası olarak kaydedilen Perakende Satış ve Perakende Satış İade Faturalarında, kullanım kolaylığı ve sade bir görünüm elde etmek adına değişiklikler yapılmıştır. Hızlı bir şekilde işlem yapabilmek için sekmeli yapılar değiştirilerek; tek bir ekranda yeni menü butonları ile desteklenmiştir.
"Promosyon Ekle düğmesi ile Satış Promosyonları, "İndirim Ekle" düğmesi ile Satış İndirimleri ve "Kampanya Uygula" düğmesi ile de Satış Kampanyaları listelerine ulaşılarak Satış Noktası Fatura işlemlerinin tek ekran üzerinden yönetilmesi sağlanmıştır.
Tüm ambarların stok durumunu kolayca kontrol edebilmek için F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan "Ambar Toplamları" seçeneğinde değişiklik yapılmıştır. İki bölmeli pencere yapısına geçilmiştir. Sol bölümde tüm ambarlar, sağ bölümde ise ambar stok durumunun görüldüğü pencere bulunmaktadır.
Satır ekle ve satır sil düğmeleri eklenerek kullanım kolaylığı ve ödeme/tahsilat bilgilerinin ilgili ekran üzerinden yönetilmesi sağlanmıştır.
Ödeme türü seçimi aynı ekran üzerinden hızlı ve basit bir şekilde yapılır. Fatura kaydedildiğinde, cari hesaba ait borç takip penceresinde fatura ve karşı işlemi karşılıklı olarak kapalı gelir.


18.Satınalma Fiyat Listeleri


Satınalma fiyatlarının toplu olarak girilebilmesi için Satınalma Yönetimi program bölümü Tanımlar menüsü altına Satınalma Fiyat Listeleri seçeneği eklenmiştir.
Satınalma fiyatları ile her malzeme, hizmet ya da malzeme takımı için ayrı ayrı belirlenen teklifler, miktarlarda yapılacak olan indirimler, verilen bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri belirlenir ve tanımlanır. Satınalma fiyat listeleri ile de cari hesap, üst cari hesap ya da birliklerden alınacak malzeme, hizmet ya da malzeme takımı fiyat bilgileri toplu olarak kaydedilir.


19.Malzeme Yönetimi Birim Setleri Alt Birim Seti Tanımlarında Farklı Dil Desteği Alanı


Malzeme Yönetimi program bölümü Tanımlar menüsü altında bulunan Birim Setleri alt birim tanımı satırlarına "Dil" alanı eklenmiştir. Bu sayede alt birim seti tanımlarında farklı dil desteği sağlanmıştır.


20.Raporlarda Özel Ayarları Kullan İle Açılan Rapor Tasarımları Penceresinde Tarihe ve Ada Göre Sıralama


Raporlarda, özel ayarları kullan seçeneği ile açılan rapor tasarımları penceresi F9-sağ fare tuşu menüsüne, tasarımların ada ya da tarihe göre listelenmesini sağlamak için "Ada Göre Sırala" "Tarihe Göre Sırala" seçenekleri eklenmiştir.


21.Ödemeleri(Tahsilatları) Oluştur Kasa Ödeme/Tahsilat Fişi


Satış/Satınalma Faturaları F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Ödemeleri/Tahsilatları Oluştur işleminde nakit ödemeler için "Kasa Nakit Ödeme-Tahsilat" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile devam edildiğinde Satınalma Faturaları için Kasa Hareketi-Cari Hesap Ödeme, Satış Faturaları için Kasa Hareketi-Cari Hesap Tahsilat fişinin açılması sağlanmıştır. Tahsilatları oluştur ekranı satırlarında bulunan Banka Hesabı alan adı da "Kasa/ Banka Hesabı" olarak değiştirilmiştir.
Ödemeli Sipariş, İrsaliye ve Faturalarda bulunan Ödeme/Tahsilat Hareketleri penceresi ödeme satırında bulunan Banka Hesabı alan adı "Kasa/ Banka Hesabı" olarak değiştirilmiştir. Ödeme türü Nakit olduğunda Ödeme/Tahsilat Noktaları listesine, ödeme türü Kredi Kartı olduğunda ise Banka Hesapları listesine ulaşılması sağlanmıştır.


22.Personel ve Başvuru Kartlarında Erişim Bilgilerinde İl / İlçe vb. Bilgilerin Tanımlanması ve Seçilmesi

Eleman Seçme ve Yerleştirme Program Bölümü Başvuru Kayıtları bağlı kayıtlar altında yer alan Erişim Bilgilerinde ve Personel Yönetimi Program Bölümü Personel Kartları Özlük Bilgileri altındaki Erişim Bilgilerinde, adres bilgilerine ilişkin alanların, ayrı ayrı tanımlanması sağlanmıştır.
Bu madde kapsamında, Erişim Bilgileri Formuna Semt / İlçe / İl / Ülke / Posta Kodu alanları eklenmiştir. Bu alanların Formda yer alması için "Tip" alanında Adres seçimi yapılmalıdır.


23.Eleman Seçme Ve Yerleştirme / Kadro Talepleri Form Ekleri

ESYS / Hareketler / Kadro Talepleri / Kadro Talebi Formuna "Bölüm" "Görev Yeri" ve "Personel Statüsü" alanları eklenmiştir. Böylece kadro talepleri olan personellerin Bölüm / Görev Yeri / Personel Statüsü bilgilerine tanım üzerinden de ulaşılması sağlanmıştır.


24.Eski Personel Kartında Çıkış Bilgilerinin Gösterilmesi


Personel Yönetimi / Tanımlar / Eski Personel Kartları Formuna "Çıkış Tarihi" alanı eklenmiştir. Böylece işten ayrılan personelin "işten çıkış tarihi" bilgisine kolaylıkla ulaşılması sağlanmıştır.


25.Başvuru Kartlarına Fotoğraf Eklenmesi


Eleman Seçme Ve Yerleştirme / Tanımlar / Başvuru Kartları Formuna "Fotoğraf" Sayfası eklenmiştir. Böylece başvuru sahibine ait fotoğrafın başvuru kartında yer alması sağlanmıştır.


26.Cari Hesaplar – Muhasebe Bağlantı Kodları Formunda Fatura Türleri Arasına "Varlık Satınalma Faturası" Eklenmesi


Finans Yönetimi / Tanımlar / Cari Hesaplar / Bağlı Kayıtlar / Muhasebe Bağlantı Kodları / Cari Hesaplar Formunda Fatura sayfasında yer alan Fatura Türleri arasına "Varlık Satınalma Faturası" eklenmiştir.


27.Cari Hesap Kampanya Puan Bilgileri


Cari hesap kartı üzerinden, kampanya uygulaması ile kazanılmış puan bilgilerine, kampanya uygulaması ile kazanılmış puanlara, geçmişten devreden puanlara, ilgili puanlar üzerinden kazanılmış promosyonlar vb. bilgilere ulaşılması sağlanmıştır..
Bu madde kapsamında Finans / Tanımlar / Cari Hesaplar Listesinde Bilgiler menüsüne "Kampanya Puanları" seçeneği eklenmiştir.
Kampanya Puanları ile cari hesap irsaliye ve fatura kayıtlarına uygulanmış olan puan kampanyaları, puan kampanyaları aracılığı ile kazanılmış puanlar, ilgili puanlar karşılığında kazanılmış hediyeler takip edilir. Formda yer alan Filtreler sayfasından sadece belirli koşulları sağlayan kampanyalar ile kazanılan puanlar yapılan filtreleme ile görüntülenir.


28.Bordro Tahakkuklarının Ödeme Emirlerine ve Nakit Akışa Etkileri


Bordro tahakkuklarının ödeme emirlerine ve nakit akışa etkileri ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Ücret Yönetimi / Hareketler menüsüne "Bordro Ödemeleri" menü seçeneği eklenmiştir.
Bu sayede Bordro Ödemeleri ile bordro tahakkukları sonucu personel, SGK ve GİB için ödenecek borçların takibinin kolaylıkla gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bordro Ödemeleri, ilgili menü üzerinden oluşturulabileceği gibi İşlemler menüsü altında yer alan "Bordro Ödemeleri Oluştur" seçeneği ile hızlı ve güvenilir bir şekilde de oluşturulur.
Ücret Yönetimi / İşlemler menüsüne "Bordro Ödemeleri Oluştur" menü seçeneği eklenmiştir.
Bordro Ödemeleri Oluştur işlemi ile filtrelerle belirlenen aralıktaki puantajların Net Ödenecek Tutar, SGK (İşçi + İşveren), Damga Vergisi ve Gelir Vergisi tutarlarıyla Bordro Ödeme Türü seçimine göre Bordro Ödeme Hareketi oluşturulması sağlanmıştır.
Finans / Hareketler / Banka Fişleri ve Kasa Fişleri formunda F9 menüsüne "Personel Bordro Ödemesi" seçeneği eklenmiştir. İnsan Kaynakları Uygulaması ile tanımlanan bordro ödemelerine onay verilmesi halinde, bu ödemelerin banka ve kasa üzerinden takibi sağlanmıştır.


29.Kasa İşlemlerine "Toplu Durum Değişikliği" seçeneğinin eklenmesi


Finans / Hareketler / Kasa İşlemleri Listesi F9 Menüsüne "Toplu durum Değişikliği" seçeneği eklenmiştir. Bu sayede, seçilen kayıtlar üzerinde toplu durum değişikliğinin yapılması sağlanmıştır.