2.25-2013.R8 09/02 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Satış Faturaları KDV Raporunda "0" KDV'li Faturaların Listelenmesi

Satış Yönetimi->Fatura Raporları->Satış Faturaları KDV Raporu ile "0" KDV'li faturaların da listelenmesi sağlanmıştır. 


2.İncele Yetkisi Olan Kullanıcıların Kayıt Üzerine Çift Tıkladığında İncele Modunda Açılması

Kaydın görüntülendiği modülde İncele yetkisi olan kullanıcı çift tıkla kaydı "İncele" modunda, Değiştir dahil tüm yetkileri var ise "Değiştir" modunda formun açılması sağlanmıştır. 


3.Satınalma/Satış Yönetimi "Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları-Fatura/İrsaliye" Parametresinde Genel Açıklama Alanı

Öndeğer ve Parametreler->Satınalma/Satış Yönetimi->Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları-Fatura/İrsaliye parametresi seçenekleri arasına "Genel Açıklama" alanı eklenmiştir. 


4.Sevkiyat Adresi ve Fatura Adresi Tanımlarına Kayıt Numaralama Şablonu

Satış Noktası Faturalarından Perakende Satış ve Perakende Satış İade Faturaları içerisinde bulunan Fatura Adresi ve Sevkiyat Adresi kod alanları için kayıt numaralama şablonu eklenmiştir.
Sistem Ayarları-Tanımlar-Ticari Sistem-Sevkiyat Adresleri ve Fatura Adresleri tanımlarına kayıt numaralama şablonu eklenmiştir.
Administrator-Kayıt Numaralama Şablonu-Finans Modülü seçenekleri arasına Fatura adresi ve Sevkiyat Adresi eklenmiştir. 


5.Malzeme Seri/Lot Numaraları Karakter Sayısı

Malzeme seri/lot numaraları kod ve açıklama alanlarının karakter sayısı artırılmıştır. 


6.Malzeme Varyantları Penceresinde Fiili ve Gerçek Stok Miktarları

Malzemeler Bağlı Kayıtlar menüsü ile ulaşılan Varyantlar ekranı Kayıtlar penceresine, Fiili Stok ve Gerçek Stok alanları eklenmiştir. 


7.Satış/Satınalma Faturalarında Malzemeye Tanımlanan Resmin Yazdırılması

Malzeme kartı içerisinde tanımlanmış resmin, Satış/Satınalma Faturaları Gönder/Toplu Gönder seçeneği ile yazdırılabilmesi sağlanmıştır. 


8.Tevkifat Limiti Uygulaması

Satınalma ve satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için belirlenen tevkifat limitlerini tarihsel olarak kaydetmek için Sistem Ayarları -Tanımlar-Ticari Sistem menüsü altına tevkifat limitleri eklenmiştir. 


9.Türkmenistan Mevzuatına Göre Aylık Amortisman Hesaplama

Türkmenistan mevzuatına uyum sağlamak adına, amortisman süresinin ay olarak girilebilmesi ve ay bilgisine göre amortisman alınması sağlanmıştır. Bunun için Varlık Yönetimi varlık tanım kartlarında bulunan Sabit Kıymet Kaydı-Amortisman Parametreleri ve Alternatif Parametreleri pencerelerinde bulunan "Amortisman Süresi(Yıl)" alan adından "yıl" kaldırılmış, Yıl ve Ay seçeneğine izin verilen kutu seçeneği eklenmiştir. 


10.Özellik Seti Atanmış Malzeme Kartlarında Değiştirme Yapabilme

Özellik seti atanmış olan konfigüre edilebilir malzemelerde değiştirme yapabilme imkanı sağlanmıştır. Değiştirme esnasında "Konfigüre Edilebilir" işareti kaldırılırsa, malzemeye atanmış olan tüm özellikler silinecek şekilde düzenleme yapılmıştır. 


11.Sipariş/İrsaliye/Faturalarda Kampanya Uygula İşlemi İle Kampanya Seçimi Yapabilme ve Fişe Uygulama

Satış/Satınalma sipariş fişi/irsaliye/faturalarda İşlemler menüsünde bulunan Kampanya Uygula işlemi ile fiş satırına ya da geneline uygun kampanyaların listelenmesi ve en fazla 5 adet olacak şekilde seçim yapılarak fişe uygulanması sağlanmıştır.
Bunun için Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-Satış/Satınalma Yönetimi-Parametreler-Genel menü seçenekleri arasına "Kampanya Seçim Kontrolü Uygulanacak Fişler" parametresi eklenmiştir. 


12.Sevkiyat Fişi'na Bağlı İrsaliye Durum Kontrolleri

Sevkiyat bağlantılı irsaliye değişikliklerinin belli kurallar çerçevesinde yapılabilmesi için düzenlemeler yapılmıştır. Sevkiyat fişine bağlı irsaliyelerin faturaları silinirken irsaliyelerin de silinmesi, sevkiyat fişinin bulunduğu duruma bağlanmıştır. 


13.Sevkiyat Fişi İle Başlayan İşlemlerde İrsaliye Oluşturulmasının Kullanıcıya Bırakılması

Sevkiyat fişi F9 menüsünde bulunan Sevkiyata Başla ile seçeneği ile başlayan sevkiyata çıkış işleminde irsaliyelerin oluşturulması kullanıcıya bırakılmıştır.
Sevkiyata Başla penceresinden oluşacak olan irsaliye satır bilgileri kaldırılmıştır. Ticari Sistem Parametreleri/ Satış Yönetimi/ Diğer Hareketler bölümü altına Sevkiyat Fişi Sevkiyata Çıkış Tarihi ve Sevkiyat Fişi Sevkiyattan Dönüş Tarihi parametreleri eklenmiştir. Alabileceği değerler Günün Tarihi ve Sevkiyat Fişi Tarihi'dir. 


14.Sevkiyat Fişine Bağlı Olarak Kesilen Plansız İade İrsaliyeleri İle Alınan İade Malların Satış İrsaliyesi İle Tekrar Satılabilmesi

Sevkiyata çıkmış ancak iade alınan ve dağıtıma tekrar eklenmek istenen malzemeler için irsaliye olurturulması ve tekrar satılabilmesi sağlanmıştır.
Sevkiyat Fişleri Listesi F9 menüsüne "Sevkiyat Hareketleri" seçeneği eklenmiştir. Bu pencerede, siparişlere ya da sıcak satış hareketlerine bağlı irsaliyelerin oluşturulması; iadelerin alınması ve alınan iadelerin dağıtıma dahil edilmesi sağlanır.
"Sevkiyatı Tamamla" işleminin çalışma sistemi değiştirilmiştir. Gerçekleşen dönüş tarihi girilerek tamamla denildiğinde iade irsaliyelerinin oluşturulması engellenmiştir. 


15.Dağıtıma Çıkış İşlemi Yapılmış Sevkiyat Fişlerinde Bağlı İrsaliye ve Sipariş Fişlerinin Değiştirilebilmesi

Dağıtıma çıkış işlemi yapılmış olan sevkiyat fişlerine bağlı irsaliye ve sipariş fişlerinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır. 


16.Finans Parametrelerinin Bağlı Kurum Bazında Tanımlanması

Finans Parametrelerinin bağlı kurum bazında da tanımlanabileceği yapının oluşturulması sağlanmıştır. 


17.Personel Listesi Raporuna Filtre Ekleri

Personel Yönetimi / Raporlar / Personel Listesi Raporuna "Çalışma Kanunu" ve "İstihdam Yasası" Filtreleri eklenmiştir. 


18.Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları Raporlarına Filtre Ekleri

Ücret Yönetimi / Raporlar / Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları Raporlarına "İndirim Kanunu", "İstihdam Yasası" ve "Belge Türü" Filtreleri eklenmiştir. 


19.Onaylı Finans Hareketlerinin Parametreye Bağlı Olarak Değiştirilebilmesi

Finans Yönetimi / Hareketler bölümünde tanımlanan, fiş türlerinin onaylı durumda da güncellenmesinin parametreye bağlı olarak tanımlanması sağlanmıştır.
Sistem Ayarları / Öndeğer ve Parametreler / Ticari Sistem / Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreler / Finans / Diğer başlığı altına;

  • Onaylanmış Cari Hesap Fişleri
  • Onaylanmış Çek ve Senet Bordroları
  • Onaylanmış Banka Fişleri
  • Onaylanmış Kasa Fişleri
  • Onaylanmış Leasing Kayıtları
  • Onaylanmış Ödeme Emirleri

parametreleri eklenmiştir.


20.Fiş Numaralama Bölümüne Eğititm Kayıtları Eklenmeli

Eğitim Kayıtları için kayıt numaralama yapılması sağlanmıştır.
Sistem Ayarları / İşlemler / Kayıt Numaralama ile görüntülenen "Kayıt Numaralama" Formunda Kayıt Türü seçeneklerine "Eğitim Kaydı" seçeneği eklenmiştir. 


21.Eğitim Kayıtları Raporuna Filtre Ekleri

Eğitim Yönetimi / Raporlar / Eğitim Kayıtları Raporuna Kurum, İşyeri, bölüm, birim filtreleleri eklenmiş, Böylece katılımcıların bu filtrelere göre filtrelenmesi sağlanmıştır. 


22.Puantajlar Listesine Kolon Eki

Ücret Yönetimi / Hareketler / Puantajlar Listesine "Muhasebeleşti" kolonu eklenmiştir. Böylece puantajların muhasebeleşip muhasebeleşmediği, Puantajlar Listesi üzerinden takip edilir. 


23.Bordro Tahakkularını Muhasebeleştirme işlemi ile Oluşan Muhasebe Fişlerinin Satır Açıklamasına İşyeri Kodu Bilgisinin Gelmesi

Genel Muhasebe / İşlemler / "Bordro Tahakkuklarını Muhasebeleştir" işleminde Organizasyonel Birim alanında "genel birim" seçildiğinde oluşan muhasebe fişinin satır açıklamasının başına "İşyeri Kodu" bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. Genel birim seçildiğinde muhasebe bağlantı kodu adedince fiş oluşturulmaktadır. 


24.Cari Hesap Ödeme Tahsilat Fişlerinde İthalat ve İhracat Operasyon Fişleri İle İlişkilendirme Ekleri

Finans Yönetimi / Hareketler / Cari Hesap Fişleri / Ödeme – Tahsilat Fişlerinde (Borç/Alacak dekontu) İthalat ve İhracat operasyon fişleri ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır.
Madde kapsamında;
Cari hesap ödeme, tahsilat ve kur farkı fişi satırlarına "İthalat Dosya Kodu" ve "İthalat Dosya Adı" alanları, Alınan Serbest Meslek Makbuzu fişine ise "İthalat Dosya Kodu" alanı eklenmiştir. 


25.ARGE Aylık Prim Hizmet Belgesi Düzenlemeleri

ARGE Personelleri için hesaplanan Aylık Prim Hizmet Belgelerinin yasal mevzuata göre düzenlenmesi sağlanmıştır. 


26.E-Tahakkuk Muhasebe Bağlantı Kodlarına Hesaplama Formül Eki

Tahakkuk Muhasebe Bağlantı Kodlarının "Hesaplama" alanından ulaşılan Hesaplama Editörü formunun Parametreler bölümüne "P64: Hazinece Karşılanacak Olan Tutar" seçeneği eklenmiştir. Böylece İstihdam teşviği ile hazinece karşılanacak olan tutarın hesaplanması sağlanmıştır. 


27.E-Beyannamelerin İşyeri ve Genel Birim Bazında da Alınabilmesi

E-Beyannamelerin sadece bağlı kurum bazında değil işyeri ve genel birim bazında da alınabilmesi sağlanmıştır. Genel Muhasebe / Tanımlar / E-Beyannameler Formunun Genel Bilgiler Sayfasında yer alan Kurum alanı Organizasyonel Birim olarak değiştirilmiştir. 


28.Bordro Ücret Parametreleri Eki

Sistem Ayarları / Öndeğer ve Parametreler / Ücret Yönetimi / Bordro Çalışma Parametreleri / Diğer Parametreler sayfasına "SSK Eksik Gün Hesaplama Şekli" parametresi eklenmiştir. Aylık Prim Hizmet Belgesi Oluşturma işlemi ve SGK Eksik çalışma Günleri Raporlarının çalışma şeklinin bu parametreye göre belirlenmesi sağlanmıştır. 


29.Personel Eğitim Bilgileri Raporuna Alan Eki

Personel Yönetimi / Raporlar / Personel Eğitim Bilgileri Raporuna "katılım türü (metin)" değişkeni eklenmiştir. 


30.Katılımcı Kayıt Kartı İçinde Sonuç Alanına Seçenek Eklenmsi

Eğitim Yönetimi / Hareketler / Eğitim Kayıtları / Bağlı Kayıtlar / Katılımcı Bilgileri ile ulaşılan Katılımcı Kayıt Kartında "Sonuç" alanında listelenen seçenekler arasına "Belirtilmemiş" seçeneği eklenmiştir. Sınavı olmayan eğitimlerin bu seçenekle gösterilmesi sağlanmıştır. 


31.Eğitim Maliyetleri Raporuna Filtre Eki

Eğitim Yönetmi / Raporlar / Eğitim Maliyetleri Raporu'nda Katılımcı Bilgilerine Bağlı olarak çalışan "Kurum-İşyeri-Bölüm" filtreleri eklenmiştir. 


32.Banka Virman İşlemleri İçin İşlem Dövizi Üzerinden Borç Ve Alacak Alanlarının Eklenmesi

Finans / Hareketler / Banka Fişleri / Günlük/Mahsup türünden fiş satırlarında yer alan "Toplam (İPB) alanı yerine "Borç Tutar (İPB)" ve "Alacak Tutar (İPB)" alanları eklenmiştir. Böylece borç / alacak değerlerinin ayrı ayrı girilmesi sağlanmıştır. 


33.Kurum Tanımı Yapılırken Yeni Döneme Ait Başlangıç Tarihi Verilebilmesi

Admin tarafında Kurum tanımı yapılırken oluşacak dönemin başlangıç tarihi verilebilmesi sağlanmıştır. 


34.Kaynak İşlemlerin Durum Değiştirme Ekranlarında İlgili Muhasebe Fişlerinin Onaylanması

Tüm işlemlerin muhasebe fişlerinin onaylanma işlemi fişler üzerindeki durum değişikliği ekranından da yapılabilir olması sağlanmıştır. 


35.Kasadan Varlık Satınalma ve Satış Faturalarının Girilmesi

Finans Yönetimi / Hareketler / Kasa İşlemleri ile ulaşılan Kasa Fişi içerisinden "Faturalar" bağlantısının seçilmesi ile listelenen fatura türleri arasına "Varlık Satınalma Faturası" ve de "Varlık Satış Faturası" türleri eklenmiştir. 


36.İzin Hareketinin Hangi Döneme Ait Bordroya Yansıtılacağının Belirlenmesi

Bordro Durumu "Uygulanacak" seçili izin kayıtlarında izin tarihlerinden bağımsız olarak izinlerin hangi tarihli puantaja aktarılacağının belirlenmesi sağlanmıştır.


37.Teminat Mektuplarında Komisyon Hesaplama ve Uygulamalarının Yapılması

Finans Yönetimi / Tanımlar / Teminatlar bağlantısı ile erişilen Teminatlar Listesinde, "Alınan Teminat (Banka)" türünden teminat eklemek için görüntülenen ekranda Komisyon Ödeme Bilgileri sayfasına "Ödeme Tipi" seçim alanı eklenmiştir. Böylece teminat komisyonuna ilişkin oluşturulacak olan ödeme satırlarının hangi yöntem ile oluşturulacağının kullanıcı tarafından belirlenmesi sağlanmıştır.


38.Bordro Tahakkukları Muhasebeleştirme Raporunun Eklenmesi

GM / Raporlar / Hesap Durumları / Bordro Tahakkukları Muhasebeleştirme Raporu eklenmiştir.


39.Kıdem İhbar Yükü Rapor Değişkenlerine Ek

Ücret Yönetimi / Raporlar / Kıdem İhbar Yükü Raporuna "Kıdem Hesap Tarihi" filtresi eklenmiştir.


40.Puantaj Kartı Analiz Boyutu Dağıtım Anahtarı İçin Öndeğer Tanımların Yapılması

Ücret Yönetimi / Hareketler / Puantaj Kartı / F9 Menü – Analiz Boyutu Dağıtım Anahtarı Formu üzerinde açılan F9 Menüsüne "Geçmiş Puantajdan Aktar" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile açılan ekran üzerinde, analiz boyutu dağıtım anahtarı değerlerinin aktarılacağı puantajın belirlenmesi sağlanmıştır.


41.Cari Hesap Kartlarına "E-İş Kodu" Alanının Eklenmesi

Finans Yönetimi / Cari Hesaplar / Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler sayfasına "E-İş Kodu" alanı eklenmiştir. Böylece cari hesaplar içinden E-İş kodu atamasının yapılması sağlanmıştır.


42.Gelecek Aylara Ait Giderlerle İlgili Tahakkuk İşlemlerin Yapılabilmesi

Genel Muhasebe / Tanımlar / Muhasebe Bağlantı Kodları menüsüne "Hizmet Gelir ve Giderleri" seçeneği eklenmiştir. Böylece yapılan ödemelerin ödeme yapılan tarihte gider olarak gösterilmesi sağlanmıştır.