2.27-2013.R10 11/18 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Talep Yönetimi-Talep Listesi Raporunda Organizasyonel Birim Filtresi

Talep Yönetimi-Raporlar-Talep Listesi raporu filtre seçenekleri arasına "Organizasyonel Birim Kodu" eklenmiştir.


2.Fiş ve Faturalarda Cari Hesap-Satış Elemanı-Sevkiyat Adresi Bağlantısının Kurulması

Fiş ve Faturalarda bulunan satış elemanı kodunun, satış elemanları-bağlı kayıtlar-cari hesap bağlantıları ekranında tanımlanan cari hesap ve sevkiyat adresiyle uyumlu olarak gelmesi sağlanmıştır. Bunun için Sistem Ayarları-Satış Yönetimi-Parametreler-Genel seçenekleri arasına, "Satış Elemanı Bağlantı Kontrolünde Sevkiyat Adresi Kontrol Edilsin (Evet/Hayır)" parametresi eklenmiştir.
Evet seçiminde fiş/faturalara cari hesap ve sevkiyat adresiyle ilişkili olan satış elemanın getirilmesi sağlanmıştır.


3.Toplu Amortisman/ Değerleme Hesaplama İşleminde Yatki Kodu Filtresi

Varlık Yönetimi-İşlemler-Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplama işlemi filtreleri arasına "Varlık Yetki Kodu" seçeneği eklenmiştir.


4.Malzeme Yönetim Parametrelerinde Maliyet Dağıtım Fişi İçin Öndeğer Muhasebe Fiş Türü Eklenmesi

Sistem ayarları-Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri-Malzeme Yönetimi-Öndeğerler-Malzeme Hareketleri başlığı altında yer alan Muhasebe Fiş Türü(Ana,İkinci,Üçüncü Hesap Planı) filtresinde belirlenen değerin, Maliyet Dağıtım Fişleri içerisinde yer alan muhasebe fiş türü alanı için de geçerli olması sağlanmıştır.


5.Sevkiyat Fişi Satırlarına Ait İrsaliyelerin Listelendiği Sevk Bilgileri Penceresi

Sevkiyat fiş satırları F9-Bilgiler menüsüne Sevk Bilgileri seçeneği eklenmiştir. Böylelikle, satıra ait satış irsaliyesi ve iade irsaliyelerinin izlenmesi sağlanmıştır.


6.Varlıklar Üzerinden Belge Takibi

Tüm varlık kategorileri üzerinden belge takibi yapılması sağlanmıştır. Bunun için gayrimenkul, ekipman, nakil vasıtası ve diğer varlıklar listeleri bağlı kayıtlar menüsüne "Varlık Belgeleri" seçeneği eklenmiştir.


7.Sevkiyat Fişlerinde Sıcak Satış Üzerinden İrsaliye Oluşturulabilmesi

İrsaliye ve fatura hareketlerinde sipariş kontrolü parametresinin değeri Yapılacak olduğunda, sıcak satış üzerinden siparişsiz irsaliye oluşturulamıyordu, parametreden bağımsız yapılarak oluşturulması sağlandı.


8.Proje Yönetimi Üzerinden Varlık Sayaçlarının İlerlemesi

Proje listesi ve Proje Aktivitesi bağlı kayıtlar menüsüne "Gerçekleşen Sayaç Hareketleri" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile aktivitelere tanımlanan varlık tipindeki kaynaklar için sayaç hareketleri toplu bir şekilde girilir. Gerçekleşen sayaç hareketleri, varlık sayaçlarında son değer bilgisini etkiler.


9.Proje Aktiviteleri Üzerinde Kaynaklar İçin Vardiya Saatleri Dışında Planlanan ve Gerçekleşen "Ek Çalışma" Süreleri Girilebilmesi

Kaynak kullanım girişlerinde "Ek Çalışma" girişini mümkün hale getirmek adına, varlık ve personeller için tanımlanan Vardiya İstisnalarının da projede kullanımı sağlanmıştır. Vardiya sınırları dahilinde girişi ek olarak vardiya istisna sürelerinde giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.
Proje Aktiviteleri-Bağlı Kayıtlar- Kaynaklar-Kaynak Kullanım Girişleri penceresinde Ek Çalışma kolonu eklenmiştir.


10.Ödenek Aktarımlarında Kaynak Döviz Kurunu Değiştirme

Bütçe ödenek tahsisi yapılırken kullanılan kur bilgisinin, aktarım gününde güncel olmama ihtimali sebebiyle; kaynak bütçe kalemi döviz türü yerel para biriminden farklı ise Kaynak Ödenek Bütçe Kalemi Döviz Kuru alanının değiştirilebilir olması sağlanmıştır.


11.Varlık Kartları Üzerinden Bakım Talebi ve Bakım Emirlerine Ulaşma

Varlık tanım kartları üzerinden bakım talebi ve emirlerine ulaşım sağlanmıştır. Bunu için gayrimenkul, ekipman, nakil vasıtası ve diğer varlıklar bağlı kayıtlar menüsüne Bakım Talebi ve Bakım Emri seçeneği eklenmiştir.


12.Bütçeye Ait Otomatik Tahsis Fişi Oluşturulması

Bütçeler üzerinde otomatik olarak tahsis fişi oluşturulması amacıyla Bütçe listesi F9 menüsüne "Ödenek Tahsisi Oluştur" seçeneği eklenmiştir.


13.Taslak Durumdaki Sevkiyat Satırlarının Malzeme ve Sipariş Rezervasyonlarını Etkilemesi

Taslak durumda oluşan sevkiyat hareketlerinin, stok ve sipariş rezervasyonlarını etkileyebilmesi için, Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri-Satış Yönetimi-Parametreler-Diğer Hareketler menüsü altına "Taslak Sevkiyat Hareketleri Rezervasyonları Etkilesin(Evet/Hayır)" seçeneği eklenmiştir.
Evet seçimi yapılması durumunda, ambar toplamları Taslak durumda bulunan sevkiyat hareketleri için de güncellenir.


14.Sevkiyat Fişinde Dağıtım Aracının Kapasite Bilgilerinin Görünmesi

Sevkiyat fişi içerisinde kullanılan nakil vasıtasına ait kapasite bilgilerinin gösterilmesi sağlanmıştır.


15.Malzeme Ekstresi Rapor Tasarım Değişkenleri Arasında Giriş ve Çıkış Ambarı

Malzeme Yönetimi-Fiş Dökümleri ve Ekstreler-Malzeme Ekstresi rapor tasarım değişkenleri arasına Giriş ve Çıkış Ambarı seçenekleri eklenmiştir.


16.Fiş ve Faturalarda Sıralı Ek İndirim Uygulama

Satınalma/Satış Noktası Faturaları, Sözleşme,Sipariş,İrsaliye, Fatura(vade farkı hariç) türleri İşlemler menü seçenekleri arasına "Ek İndirimler" eklenmiştir. 5 adet indirim oranı girilen bu formda belirtilen indirim oranları, satırlara sırasıyla uygulanabilmektedir.


17.Yönetici Konsolunun Yetkilerden Tamamen Kapatılabilmesi

Yönetici konsolunun yetkilerden tamamen kapatılabilmesi ve hiç ekrana gelmemesi sağlanmıştır.


18.E-Faturaların GİB Formatında Görüntülenmesi

E-faturaların resmi formatta (GİB Formatı) görüntülenebilmesi için Satış/Satınalma Faturaları listesi Gönder menüsü altına "e-fatura" seçeneği eklenmiştir.


19.E-Fatura Statü Kontrollerinin Yeniden Düzenlenmesi

E-fatura statülerine bağlı kontroller yeniden düzenlenmiştir. Gelen faturalardan Taslak durumunda olanlarda değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır. Giden e-faturalarda ise sadece GİB'e gönderilecek durumundaki e-faturalarda değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.


20.Personel Listesi Raporuna Pozisyon Kodu Ve Pozisyon Açıklaması Alanlarının Eklenmesi Personel Yönetimi -> Raporlar -> Personel Listesi Raporuna "Pozisyon Kodu" ve "Pozisyon Açıklaması" alanları eklenmiştir. Raporun personele ait şirket içi pozisyon bilgilerine göre de alınması sağlanmıştır.


21.Personel Kartları ve Puantaj Kartları Listelerinde Sıralama

Personel Kartları ve Puantaj Kartları Listelerinin İşyeri / Bölüm / Birim / Personel Statüsü alanlarına göre sıralama yapılması sağlanmıştır.


22.Personel Kartı Üzerinden Açılan Zimmetli Varlıklarda Tahsis Fişinin İncelenmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> F9/Bilgiler Menüsü -> Zimmetli Varlıklar üzerinden listelenen tahsis fişlerinin incelenmesi sağlanmıştır.


23.Puantaj Satırında Ücretsiz İzin Günü Mesai Güncellemesi Yapıldığında Otomatik Güncelleme İşleminin Yapılması

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar -> Puantaj Kartları / Mesailer Sayfasında yer alan mesai satırları gün bilgisi otomatik olarak güncellenir. Madde kapsamında; Puantaj öndeğeri uygulandığında yapılabilen Normal Mesai süresinden Ücretsiz İzin süresinin düşürülmesi işlemi puantaj kartı üzerinden yapılan manuel güncellemelerde de çalışır hale getirilmiştir.


24.Personel Kartları Bordro Bilgilerinde Tanımlanan "Çalışma Kanunu" Alanının İşyeri Bazında Tanımlanıp Personel Kartlarına Öndeğer Olarak Getirilmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Bordro Bilgileri / Detay Sayfasında yer alan "Çalışma Kanunu" alanının işyeri bazında tanımlanıp personel kartına öndeğer olarak getirilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca Personel Kartları üzerinde kanuni değişiklik yapılıp işyeri değiştirildiğinde yeni işyerinin "Çalışma Kanunu" otomatik olarak atamaya gelmesi sağlanmıştır.

25.Aile Bireylerine Uygulanan Sosyal Yardım Otomatik Yaş Kontrolü Yapılarak Uygulanması

Aile bireylerine uygulanan sosyal yardım otomatik yaş kontrolü yapılarak uygulanacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. 0-6 yaş arasındaki aile bireyi 7 yaşına girdiğinde otomatik olarak 6 yaş üstü parametresine tabi olarak uygulanması sağlanmıştır.


26.Cari Hesap Kartları İçerisinde Borç Kapama İşleminin Öndeğerinin Belirlenmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar –> Cari Hesaplar -> Parametreler sayfasına seçenekleri "Farklı Dövizli İşlemlerle" ve "Aynı Dövizli İşlemlerle" olan "Borç Alacak Eşleştirme" alanı eklenmiştir. Böylece cari hesap kartı içerisinde "Borç Kapama" işleminin öndeğerinin belirlenebilmesi sağlanmıştır.


27.Personel Kartlarında Tanımlanan Hesap Numaralarının Doğruluğunun Kontrolü ve Hata Durumunda Uyarı Verilmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar –> Personel Kartları / Bordro Bilgileri sayfasında yer alan IBAN alanına uygun olmayan bir değer girişi gerçekleştirildiğinde sistemin, "Hatalı IBAN Numarası" mesajı ile kullanıcıyı uyarması sağlanmıştır.


28.Cari Hesap Banka Bilgilerinde IBAN No ve Hesap No Kontrolü Yapılabilmeli

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Cari Hesaplar Listesi -> İlişkili Kayıtlar -> Banka Hesapları üzerinde IBAN No ve Hesap No Kontrolü yapılması sağlanmıştır. Uygun olmayan bir değer girişi gerçekleştirildiğinde program bir mesaj ile kullanıcıyı uyarmaktadır.


29.Başvuru Projelerinde Başvuru Kartları İçin Teklif Girilirken Yan Hak Bilgilerinin de Girilmesi

Eleman Seçme ve Yerleştirme -> Hareketler -> Başvuru Projeleri -> Bağlı Kayıtlar -> Başvurular - > İlişkili Kayıtlar -> Teklifler Listesinde Bağlı Kayıtlar bağlantısı verilmiş ve Bağlı Kayıtların içine de "Yan Hak Bilgileri" seçeneği eklenmiştir. Böylece Başvuru Projeleri kapsamında adaylara sunulan tekliflere ilişkin yan hak detaylarının sisteme girilmesi sağlanmıştır.


30.Sicil ve Başvuru Kartlarında Fotoğraf Görünmeli

Personel Yönetimi -> Personel Kartları / Eleman Seçme ve Yerleştirme -> Başvuru Kartları ekranında yer alan Fotoğraf sayfası kaldırılmış yerine ekran üzerinde sağ üst köşede doğrudan görüntülenen ve fotoğraf yerleştirilen bir alan eklenmiştir.


31.Puantaj Öndeğerlerinde Yetki Kodu Kullanılabilsin

Ücret Yönetimi -> Tanımlar -> Puantaj Öndeğerleri Tanım ekranına Yetki Kodu alanı eklenmiştir.


32.Personel Eğitim Bilgileri Listesi Raporuna Eğitim ve Sınava Katılım Durumu İle İlgili iki Metin Alanı Eklenmesi

Genel Personel Yönetimi -> Raporlar -> Personel Eğitim Bilgileri Listesi Raporuna eğitim ve sınava katılım durumu ile ilgili olarak iki ayrı metin alanı eklenmiştir.


33.Performans Kaydı İçinden Eklenen Hedef, Yetkinlik, Görev Sorumluluk Kartlarındaki Yorum Alanının Arayüzde Genişletilmesi ve Notlar'ın Yazılabileceği Geniş Metin Alanının Eklenmesi

Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kayıtları üzerinden eklenen Hedef, Yetkinlik Performansları, Görev ve Sorumluluk Kartlarındaki Yorum alanının karakter sayısı arttırılmış ve notların yazılacağı "Notlar" sayfası eklenmiştir.


34.Hem Personel Hem de Eski Personel Listelerinde Filtre Sayfalarına İki Yeni Filtre Eki

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları / Eski Personel Kartları -> Filtreler sayfasına "İşe Giriş Tarihi" ve "İşten Çıkış Tarihi" Filtreleri eklenmiştir.


35.İzin Grup Tanımlarında Grup Tanımlarının Filtre Verilerek Yapılması

İzin Yönetimi -> Tanımlar -> İzin Grupları Tanım Formuna Filtreler sayfası eklenmiştir. Böylece İzin Grupları üzerinde filtre tanımlanarak belirli özelliklerdeki personeller için izin grubunun geçerli olması sağlanmıştır. Tek tek personel kartı içinden seçilmesine gerek kalmamıştır.


36.Başvuru Projeleri Proje Özetinde Kimlerin Hangi Pozisyonda İşe Alındırğının Gösterilmesi

Eleman Seçme ve Yerleştirme -> Hareketler -> Başvuru Projeleri -> Eleman Seçme ve Yerleştirme Listesinde Bilgiler Başlığı ile açılan listeye "İşe Alınan Adaylar" seçeneği eklenmiştir. Böylece Eleman seçme ve yerleştirme bölümünde yer alan başvuru projeleri kapsamında değerlendirilen adaylardan işe alınanların hangi pozisyonlar için alındıklarının sistem içerisinde görüntülenmesi sağlanmıştır.


37.Talep Planlamada Eğitim Tanımındaki Önkoşul Kontrollerinin Yapılması

Eğitim Yönetimi -> İşlemler -> Eğitim Talep Planlama işlemi filtreleri arasına "Önkoşullar Uygun Değil İse" tekli seçim filtresi eklenmiştir. Böylece Eğitim tanımında girilmiş olan önkoşulların uygun olmaması durumunda, eğitim talep ve eğitim kayıt işlemlerinin kullanıcının tercihine bağlı olarak tanımlanabilir ya da iptal edilebilir olması sağlanmıştır.


38.Senaryo Sanal Sicil Kartlarına AR-GE Yasası – Adam / Gün ve İstihdam Yasası Alanlarının Eklenmesi

Ücret Senaryoları Yönetimi -> Tanımlar -> Senaryo Personel Kartları formuna İstihdam Yasası, ARGE Yasası ve ARGE Gün/Ay alanları eklenmiştir. Böylece Senaryo Personel Kartı kullanılarak AR-GE ve teşvik tutarlarının hesaplanması sağlanmış olur.


39.Harcırah Kaydının Muhasebe Fişi, Fiş Kayıt Edildiğinde Oluşsun

Borç / Alacak Yönetimi -> Hareketler -> Harcırah Kayıtları Formuna "Muhasebe Fiş Türü" alanı eklenmiştir. Harcırah Kayıtları Listesine "Bağlı Kayıtlar" Bağlantısı ve bağlantı içine de tüm hesap planları için "Muhasebe Fişi" bağlantısı eklenmiştir. Böylece her durumda harcırah kayıtları ile muhasebe fişleri arasında bağlantı kurulması sağlanmıştır. 


40.Admin – Grup Tanımları Üzerinden Ulaşılan "Gruba Dahil Kullanıcılar" Listesinde Kullanımı Kapalı Olan Kullanıcı, "Kullanıcı Tanımları" Listesinde Göründüğü Gibi Görünsün

Admin - Grup Tanımları üzerinden ulaşılan "Gruba Dahil Kullanıcılar" listesinde Kullanımı Kapalı olan kullanıcının, Kullanıcı tanımlarında olduğu gibi pasif ve üzeri çizili şekilde görüntülenmesi sağlanmıştır.


41.Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin sgk.gov.tr'ye Otomatik Olarak Gönderilmesi

Ücret Yönetimi -> İşlemler -> Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Oluşturma Formuna durum bilgilerinin görüntülenmesiiçin "Durumu" Kolonu eklenmiştir. Bu Formun F9 Menüsüne "Durumunu Değiştir" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile Taslak durumdaki kayıtların "Onaylandı" olarak durum değişikliklerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
Yine bu madde kapsamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Oluşturma Formunun F9 Menüsüne "SGK Sayfasına Aktar" bağlantısı eklenmiştir. Böylece aynı anda birden fazla XML dosyası seçilerek SGK'nın sayfasına aktarım işlemi sağlanmıştır.
"Onaylandı" ve de "SGK'ya Gönderildi" durumdaki kayıtlar için "SGK Sayfası'na Aktar" seçeneğinin seçilmesi ile; Kullanıcı Adı, Kodu, Sistem Şifresi ve İşyeri Şifresi bilgileri girilmeden sadece güvenlik anahtarı girişinin gerçekleştirileceği form eklenmiştir.


42.Admin – FormBA ve FormBS Beyannamelerin https://ebeyanname.gib.gov.tr Adresine Otomatik Olarak

FormBA ve FormBS beyannamelerinin https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine otomatik olarak gönderilmesi sağlanmıştır.