2.28-2013.R11 12/23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikleri


1.Proje Yönetiminde Manüel Malzeme Talep Fişi Oluşturma

Proje yönetiminde manüel olarak malzeme talep fişi oluşturulması sağlanmıştır. Bunun için Proje Listesi F9 menüsüne "Malzeme Talep Fişi Oluştur" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek "Otomatik Malzeme Temin Önerisi Oluştur" parametresi Hayır olduğunda aktif olmaktadır. 


2.Satınalma Sözleşmeleri Listesine Eklenen Kolonlar

Satınalma Sözleşmeleri listesine Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Yüklenici Kodu, Yüklenici Açıklaması, Organizasyonel Birim Kodu, Organizasyonel Birim Açıklaması, Sicil No, Personel Adı ve Personel Soyadı kolonları eklenmiştir. 


3.Varlık Tahsis Talebinde Diğer Varlıklar

Varlık Yönetimi-Hareketler-Varlık Talepleri-Tahsis Talepleri-Talep Bilgileri başlığı altında yer alan kategori seçenekleri arasına Diğer Varlık eklenmiştir. 


4.Birim Seti Tanım Ekranında Daha Fazla Kolon Gösterilmesi

Malzeme Yönetimi-Tanımlar-Birim Setleri tanım ekranında öndeğer olarak daha fazla kolon gösterilmesi sağlanmıştır. 


5.Satınalma/Satış Faturaları Listesinde Fatura Türünün Açıklamasının Gösterilmesi

Satınalma/Satış Faturaları listesinde yer alan Tür kolonunda fatura türünün açıklamasının gösterilmesi sağlanmıştır. 


6.Proje Yönetimi Malzeme Talep Fiş Satırında Teslim Tarihinin Değiştirilebilmesi

Proje Yönetimi-Hareketler-Malzeme Talep Fişleri listesinde durumu Öneri olan talep fişlerinde, satırda yer alan Teslim Tarihi alanı değiştirilebilir. 


7.Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantısı Ziyaret Tarihi Seçilebilir Olmalı

Satış Yönetimi-Tanımlar-Satış Elemanları-Bağlı Kayıtlar-Cari Hesap Bağlantıları ile ulaşılan pencerede yer alan Ziyaret Tarihi alanında takvime ulaşılarak seçim yapılabilmesi sağlanmıştır. 


8.Satış/Satınalma Sözleşmeleri İçerisindeki Aşama Alan Açıklaması Genişletilmesi

Satış Sözleşmeleri içerisinde yer alan Aşama alanı açıklaması genişletilmiştir. 


9.Satış/Satınalma Sözleşmeleri Listesinde Aşama Açıklaması Kolonu

Satış/Satınalma Sözleşmeleri listesine Aşama Açıklaması kolonu eklenerek, aşama kodundan ayrı olarak aşama açıklamasının da listede gösterilmesi sağlanmıştır. 


10.Projede Aktivite Kaydı Yaparken Verilen Takvim veya Vardiya Bulunamadı Uyarısı

Projeye aktivite kaydetme esnasında verilen uyarı takvim için ise Takvim Bulunamadı, vardiya için ise Vardiya Bulunamadı olacak şekilde düzenlenmiştir. 


11.Proje Maliyetleri Hesaplandıktan Sonra Verilen Uyarı

Proje kaydı içerisinde yer alan maliyetler penceresinden yapılan maliyetlendirme işlemi tamalandığında işlemin tamamlandığına dair uyarı verilmesi sağlanmıştır. 


12.Malzeme Tanım Kartı İçerisindeki Grup Kodu Alanı Karakter Sayısı

Malzeme tanım kartı içerisinde yer alan Grup Kodu alanının karakter sayısı 25'e çıkartılmıştır. 


13.Malzeme/Hizmet Üzerinden Sevkiyat Hareketlerine Ulaşım

Malzemeler/Hizmetler-İlişkili Kayıtlar menüsüne Sevkiyat Hareketleri seçeneği eklenerek malzeme üzerinden ilgili sevkiyat hareketlerine ulaşım sağlanmıştır. 


14.Malzeme/Hizmet Üzerinden Bağlı Teklif ve Sözleşmelere Ulaşım

Malzemeler/Hizmetler-İlişkili Kayıtlar menüsüne Teklif Hareketleri ve Sözleşmeler seçenekleri eklenmiştir. Bu sayede malzeme/hizmete ait alınan/verilen teklif bilgileri ile sözleşme bilgilerine malzeme üzerinden ulaşım sağlanmıştır. 


15.Satış/Satınalma Sözleşmesi Açıklama Alanına Göre Arama Yapılabilmesi

Satış sözleşmeleri içerisinde belirtilen açıklama alanına göre satış sözleşmeleri listesi üzerinden arama yapılması sağlanmıştır. Listeye ait Filtreler'e "açıklama" seçeneği eklenmiştir. 


16.Satış Sözleşmelerinde Aşama Açıklaması Alan Bilgisine Göre Arama Yapılabilmesi

Satış sözleşmelerinde belirtilen aşama açıklama alanına göre satış sözleşmeleri listesi üzerinden arama yapılması sağlanmıştır. Listeye ait Filtreler'e "Sözleşme Aşama Açıklaması" seçeneği eklenmiştir. 


17.Satış/Satınalma Sözleşmelerinde Belirtilen Cari Hesabın Liste Üzerinden Görüntülenmesi

Satış/Satınalma sözleşmeleri-Genel Bilgiler-Müşteri/Tedarikçi Bilgileri alanı altında belirtilen cari hesap kodu ve açıklamasının liste üzerinde gösterilmesi sağlanmıştır. Satış sözleşmeleri listesine Yüklenici Kodu ve Yüklenici Açıklaması kolonları eklenmiştir. 


18.Satış/Satınalma Teklifleri Bilgi Giriş Ekranında Aşama ve Genel Açıklama Alanları

Satış/Satınalma Teklifleri bilgi girişi ekranına Sözleşmelerde olduğu gibi Aşama ve genel Açıklama alanı eklenmiştir. Satış/Satınalma Teklifleri Listesi Filtreler'i arasına Teklif Aşaması filtresi eklenmiştir. 


19.Satış/Satınalma Teklifleri Bilgi Giriş Ekranında Fiyat Teklifleri

Satış/Satınalma Teklifleri listesi Bağlı Kayıtlar menüsünden girilen Fiyat Tekliflerinin, teklif kaydı yaratılırken ekranda yer alan Devam tuşu ile açılması sağlanmıştır. Satış/Satınalma Teklifleri listesi F9-sağ fare tuşu menüsüne de Fiyat Teklifi Oluştur seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile teklife ait fiyat teklifi oluşturulması sağlanmıştır.
Mevcut satış/satınalma fiyat teklif kartı içerisine teklif kartına ait genel bilgilerin görülebileceği teklif bilgileri alanı eklenmiştir. 


20.Satış Sözleşmeleri Teklif No Alanından Satış Teklifleri De Eklenebilmeli

Satış Sözleşmeleri içerisinde yer alan Teklif No alanı ile ulaşılan satış teklifleri alanından Veirlen Tekliflerin de girilebilmesi sağlanmıştır. 


21.Satış Teklifleri Eklerken Açılan Formda Türü Alanının Öndeğer Olarak Cari Hesap Gelmesi

Satış teklifleri Ekle ile açılan formda yer alan Türü alanının öndeğer olarak Cari Hesap gelmesi sağlanmıştır. 


22.Alınan/Verilen Teklifler İçin Teklif Türü

Satış/Satınalma/İhale Yönetimi'nden girilen Alınan/Verilen Teklif tanımlarına "Teklif Türü" alanı eklenmiştir. Teklif türlerinin tanımlanabilmesi için Sistem Ayarları-Türler-Genel menüsü altına Teklif Türleri seçeneği eklenmiştir. 


23.Satış/Satınalma Faturaları Gönder/Toplu Gönder Filtrelerin'de Satır Birleştirme Filtresi

Satış/Satınalma Faturaları Gönder/Toplu Gönder basım filtreleri arasına "Fatura Yazdırılırken Aynı Malzemenin Hareketleri Birleştirilsin-Evet/Hayır" ve "Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyat Satırları- Birleştirilmesin/Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun/Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Gösterilsin" seçenekleri eklenmiştir. 


24.Malzeme Raporlarında Kullanıcı Tanımlı Malzeme Fişi Türü Filtresi

Malzeme Yönetiminde, Fiş Listesi, Hareket Dökümü, Giriş Çıkış Toplamları, Malzeme Ekstresi ve Lot/Sari Hareketleri Dökümü raporlarına "K.T.Malzeme Fişi Türleri" filtresi eklenmiştir. 


25.Varlıkların Varlık Grubuna Toplu Olarak Bağlanabilmesi

Varlık Grubu tanımı içerisinde eleman seçimi yapılırken Kod alanından ulaşılan varlık listesi üzerinde toplu seçim yapılarak alana aktarılabilmesi sağlanmıştır. 


26.Proje Listesinde Organizasyonel Birim Alanı ve Filtresi

Projeler listesine ve listede yer alan Filtreler seçenekleri arasına Organizasyonel Birim Kodu ve Organizasyonel Birim Açıklaması alanları eklenmiştir. 


27.Proje Listesinde Özel kod, Yetki Kodu,İş Grubu,Proje Sorumlusu Birim Alanı ve Filtresi

Projeler listesine ve listede yer alan Filtreler seçenekleri arasına Özel Kod, Yetki Kodu, İş Grubu ve Proje Sorumlusu alanları eklenmiştir. 


28.Varlıklar Listelerinde Sabit Kıymet Alanı ve Filtresi

Gayrimenkul, Ekipman, Nakil Vasıtası ve Diğer Varlık listelerine ve Filtreler seçenekleri arasına varlıkların sabit kıymet olup olmadığının görülebildiği Sabit Kıymet alanı eklenmiştir. 


29.İşlem Sırasında Eksik Veri Girişi Kaynaklı Sorunlara Veri Girişi Uyarı

İşlem kaydı esnasında eksik veri girişi kaynaklı sorunlara hata mesajı vermek yerine eksik veri girişi uyarısı verilmesi sağlanmıştır. Formun sol üstünde "Eksik veya Hatalı Veri Girişi Yapılmıştır" uyarısı verilir. 


30.Onaylandı Durumundaki Satış/Satınalma Siparişlerine İncele İle Girildiğinde Ambar Toplamları Son İşlem Tarihi Alanı

Onaylandı durumunda bulunan Satış/Satınalma Siparişlerine İncele ile girildiğinde, F-9 menüsünde yer alan Ambar Toplamları ekranında "Son İşlem Tarihi" alanının aktif gelmesi sağlanmıştır. 


31.Satış Fatura Satırında Hareket Özel Kodunun Manüel Girilmesi

Satış/Satınalma Sipariş/İrsaliye/Fatura satrlarında yer alan Hareket Özel Kodu alanına manüel bilgi girişi yapılması sağlanmıştır. 


32.Değiştir İle Girilmek İstenen Kayıtta Başkaları Tarafından Kullanılıyor Uyarısında Detay Bilgi

Bir kayda Değiştir ile girilmek istenildiğinde alınan "Seçilen Kayıt Başka Kullanıcılar Tarafından Kullanılıyor" uyarısının detayında hangi kullanıcının ilgili kaydı kullandığı bilgisi eklenmiştir. 


33.Listelerde Yer Alan Vari Aktarımı Seçeneğinin Yetkilerden Kapatılabilmesi

Administrator-Kullanıcı Form Yetkileri-Genel seçenekleri arasına Data Import Options seçeneği eklenmiştir. Buradan yetkilendirme işlemi yapılarak, istenirse program içerisinde listelerin (browserların) F9 menüsünde yer alan Veri Aktarımı seçeneğinin gösterilmemesi sağlanmıştır. 


34.Proje Akvitelerinin Tek Listeden Görüntülenmesi,Yazdırılması ve Projeye Bağlanabilmesi

Proje Yönetimi Hareketler menüsü altına Aktiviteler adıyla yeni bir liste eklenmiştir. Aktiviteler listesinden proje aktiviteleri toplu olarak görüntülenebilir, değiştirme ve durum değişikliği işlemleri ile malzeme ve kaynak atama işlemleri yapılabilir. 


35.Sevkiyat Fişlerinde Sevkiyatı Tamamla İşleminin Geri Alınması

Durumu Tamamlanmış olan sevkiyat fişlerinin F9 menüsüne Geri Al(Sevkiyatı Tamamla) seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile sevkiyatı tamamla adımı ile yapılan işlemler geri alınır. 


36.Sevkiyat Fişlerinde Sevkiyata Çıkışı İptal Et İşleminin Uyarı Mesajına Bağlanması

Durumu Yolda olan sevkiyat fişlerinin F9 menüsünde yer alan "Sevkiyata Çıkışı İptal Et" işlemi uyarı mesajına bağlanmıştır. "Sevkiyat hareketlerine bağlı irsaliye(ler) silinecektir.Devam etmek istiyor musunuz?Tamam/Vazgeç" uyarısına Tamam ile devam edilirse irsaliyeler silinecektir. 


37.Personel Kartı İzin Bilgileri Formunda Kullanılabilecek İzin Günü Gösterilmeli

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Çalışma Bilgileri -> İzin Bilgileri Formuna "Toplam İzin Hakkı" alanı eklenmiştir. Böylece yapılan hesaplamaların sonucu gösterilmiş olur. 


38.Muhasebe Bağlantı Grupları – Türü Malzeme Olan Tanımlar İçin Filtre Olarak Malzeme Özel Kodu Alanının Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Grupları -> Bağlı Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları Formunda Filtreler Bölümüne "Malzeme Özel Kodu" alanı eklenmiştir. 


39.Muhasebe Bağlantı Grupları – Cari ve Banka Hesaplarına Özel Kod Alanının Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Grupları -> Bağlı Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları Formunda Filtreler Bölümüne Cari Hesaplar için "Cari Hesap Özel Kodu", Banka Hesapları için "Banka Hesabı Özel Kodu" alanlarıı eklenmiştir. 


40.Browser Üzerinde Tıklandığı Anda Sağ Menünün Kullanıldıkça Aktif Olmasının Yanı Sıra Personel Kartına Değiştir İle Girildiğinde de Sağ Menüde İlgili Alanlara Ait Sık Kullanılanların Görüntülenmesi

Liste, tanım, fiş/fatura formlarında F9 menüsünün kullanıldıkça aktif olması ve görüntülenmesi özelliği Personel Kartları Listesi ve Personel Kartları için de uygulanması sağlanmıştır. 


41.Sistem İzleme Kayıtlarında İşlem Yapan Kişinin IP Numarasının Eklenmesi

Browserlar (Listeler) Üzerinde F9 Menüsü -> Bilgiler -> İzleme Formuna "Kullanıcı IP" Kolonu eklenmiştir. Böylece işlemi yapan kişinin IP Numarası üzerinden de takibi sağlanmıştır.
Sistem (Admin) -> Diğer Tanımlar -> İşlemler -> Sistem İzleme Kayıtları Listesine de "Kullanıcı IP" Kolonu eklenmiştir.
Sistem (Admin) -> Diğer Tanımlar -> İşlemler -> Sistem İzleme Kayıtları Listesi –> Sistem İzleme Kaydı Formuna "Kullanıcı IP" alanı eklenmiştir. 


42.Bordro Tahakkuklarını Muhasebeleştirme İşleminde Diğer Statüsü İçin Mahsup Fişi İşyeri Gözetmeden Birleştirilmeli

Genel Muhasebe -> İşlemler -> Bordro Tahakkuklarını Muhasebeleştir Formunda Öndeğerler sayfasına "Fişler Birleştirilsin" alanı eklenmiştir. Böylece bordro tahakkuklarını muhasebeleştirme işleminde işyerleri için oluşan tüm fiş satırları tek bir fişte toplanması sağlanmıştır. 


43.Kanun Parametrelerine ve Puantaj Öndeğeri Parametrelerine "Doğum Yardımı Katsayısı" Eklenmeli

Sistem Ayarları -> Öndeğerler ve Parametreler -> Ücret Yönetimi ->Bordro Kanun Parametreleri -> Ana Bilgiler Sayfasına "Doğum Yardımı Katsayısı" alanı eklendi.
Ücret Yönetimi -> Tanımlar -> Puantaj Öndeğerleri Parametrelerine "P724: Doğum yardımı Katsayısı" formülü eklenmiştir. Böylece Doğum Yardımı Katsayısı alan değerinin puantaj hesaplamalarına katılması sağlanmıştır. 


44.Kamudaki Yemek Kesintileri İle İlgili Uygulamaların Ürüne Eklenmesi 45937

Sistem Ayarları -> Öndeğerler ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Bordro Kanun Parametreleri -> Kamu Tabloları arasına "Yemek Kesintisi" sayfası eklenmiştir.
Ücret Yönetimi -> Tanımlar -> Puantaj Öndeğerleri Parametrelerine "P725: Kamu Personel Yemek Kesintisi" formülü eklenmiştir.
Sistem Ayarları -> Öndeğerler ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Ücret Parametreleri -> Ek Kesintiler Formunda İşlem Türü alan seçenekleri arasına "Kamu Yemek Kesintisi" eklenmiştir. 


45.Personel Listesi ve Tahakkuk Listesi Raporlarına 0-6 Yaş ve 6 Yaş Üzeri Çocuk Sayısı Alanları Standart Olarak Eklenmeli

Personel Yönetimi -> Raporlar -> Personel listesi ve Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Tahakkuk Listesi Raporlarına 0-6 yaş ve 6 yaş üzeri çocuk sayısı alanlarının standart olarak eklenmesi sağlanmıştır. 


46.Sendika Kesintilerinin Tek Puantajda Üretilmesi

Ücret Yönetimi -> Tanımlar -> Puantaj Öndeğerleri -> Ek Kesintiler sayfasına "Önce Kazançlar Hesaplanacak" alanı eklenmiştir. Böylece sendika kesintisinin tek öndeğerden hesaplanması sağlanmıştır. 


47.Ücretsiz İzinde ve Askerde Olan Kamu Personel İçin Hesaplanan Emekli Sandığı Matrahı Üzerinden GSS (%12) Kesilmesi

Ücretsiz izinde ve askerde olan kamu personeli için hesaplanan emekli sandığı matrahı üzerinden GSS (% 12 ) kesilmesi sağlandı. 


48.Performans Dönem Tanımları Browser'ında Aktif Olan Dönemler Listelenmeli, Filtreden Hepsi Listelensin Seçimi Yapılabilmesi

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Dönem Tanımları Formunda Filtreler sayfasına "Gösterilecek Dönemler" filtresi eklenmiştir. Böylece sadece aktif olan kayıtların ya da tümünün, yapılan seçime uygun olarak listelenmesi sağlanmıştır. 


49.Hesaplama Formüllerinde Parametreler Arasında Yetkinliklerden Beklenenlerin Toplamı Alanı Olmalı

Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kaydı Formu üzerinde yer alan Hesaplama Formülü fonksiyonlarına "PERFORMANCELINETOTAL" fonksiyonu eklenmiştir. Bu fonksiyon ile, İlgili onaylanmış satırların ExpType parametresine göre belirlenmiş alanların toplamı alınır.  


50.Kamu Çalışanlarının Yurtdışı Maaş Hesaplamalarıyla İlgili Eklerin Yapılması

Ücret Yönetimi -> Tanımlar -> Puantaj Öndeğer Tanımında sağ üst kısımda yer alan Gün Bilgisi satırlarının sonuna "Dönem Ücreti" satırı eklenmiştir. Böylece öndeğer kullanılarak yapılan hesaplamalarda ücret değerinin, bu formül sonucuna göre hesaplamaya girmesi sağlanmıştır. 


51.Performans Hedef Skalalarında Sonuçların Lineer Olarak Hesaplanması

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Formuna "Performans Puanı" alanı eklenmiştir. Böylece Performans hedef skalalarında sonuçların lineer hesaplanması sağlanmıştır. 


52.Sicil ve Başvuru Kartlarında Girilen TC Kimlik Numarasının Doğruluk Kontrolü

Sicil ve başvuru kartları girişlerinde girilen TC kimlik numarasının doğru olup olmadığının kontrol edilmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 


53.KDV2 E-Beyanname İçindeki Tevkifat Oranları Arasına 7/10 ve 5/10 Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> E-Beyannameler -> KDV2 Türündeki E-Beyanname Formunda Vergi Bildirimi sayfasında yer alan Tevkifat Oranı alan değerleri arasına "7/10" ve "5/10" seçenekleri eklenmiştir. 


54.Puantaj Kartları Browser'ından Fark Puantajlarının Eklenmesi

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar (Puantaj Kartları Listesi) -> F9 Menüsüne "Fark Puantajı Ekle" seçeneği eklenmiştir. Böylece Puantaj Kartları Listesinden fark puantajlarının manuel olarak eklenmesi sağlanmıştır. 


55.İzin Personel Kartı / Bilgiler / Pozisyon Uygunluk Profili Formu Sicilin Rollerine Göre Uygunluk Oranları Hesaplanıp Gösterilmeli

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> F9/Bilgiler menüsünde yer alan Pozisyon Uygunluk profili formu boş geliyordu, sicilin rollerine göre uygunluk oranları hesaplanıp gösterilmesi sağlandı.


56.Satış Siparişleri İçinden Cari Hesap Listesine Ulaşıldığında bu Listenin "Cari Hesap Organizasyonel Birim Parametrelerinde" Belirtilen Filtrelemeye Göre Çalışması

"Cari Hesap Organizasyonel Birim Parametrelerinde" Programın hangi bölümlerinde kullanılacakları ya da kullanılmayacakları belirlenen cari hesapların, cari hesap seçimi yapılan noktalardan ulaşılan Cari Hesap Listelerinde yer almaması sağlanmıştır.


57.KDV1, KDV2 ve Muhtasar Beyannamelerinin Eksiklerinin Tamamlanması ve https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine otomatik olarak gönderilmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar –> E-Beyannameler -> KDV1, KDV2 ve Muhtasar türünden beyannameler için, Form BA ve de Form BS türündeki beyannamelerin "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın" sitesine gönderimleri sürecinde geçerli olan işlem adımları uygulanarak oluşturulan XML dosyalarının siteye gönderimleri sağlanmıştır.
Browserların F9 menüsünde yer alan "GİB Sayfasına Aktar" bağlantısı ile aynı anda birden fazla XML dosyası seçilerek GİB'in sayfasına aktarım işlemi gerçekleştirilmiştir.


58.SGK işten Çıkış Bildirgelerinin sgk.gov.tr ye Otomatik Olarak Gönderilmesi

Personel Yönetimi -> Hareketler -> İşten Çıkış Hareketleri -> F9 Menüsüne "SGK Sayfasına Aktar" seçeneği eklenmiştir. Böylece SGK işten çıkış bildirgelerinin sgk.gov.tr'ye otomatik olarak aktarılması sağlanmıştır.


59.SGK İşe Giriş Bildirgelerinin sgk.gov.tr ye Otomatik Olarak Gönderilmesi

Personel Yönetimi -> Hareketler -> İşe Giriş Hareketleri -> F9 Menüsüne "SGK Sayfasına Aktar" seçeneği eklenmiştir. Böylece SGK işe giriş bildirgelerinin sgk.gov.tr'ye otomatik olarak aktarılması sağlanmıştır.


60.Çek/Senet Bordroları – Onaylanmış Bir Senet Üzerinde Onayını Kaldırmadan Bazı Alan Bilgilerinin Değiştirilmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Çek ve Senet Bordroları -> Satırlarda girilen çek ya da senetlere ait bazı alan bilgilerinin "Değiştir" seçeneği ile değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Bu işlem için, Sistem Ayarlarında bulunan "Onaylanmış Çek/Senet Bordroları" parametresinin "Değiştirilebilir" olarak seçilmesi gerekmektedir.


61.Kayıt Onaylama İşlemlerinin Elektronik İmza İle Yapılması

Programda yer alan Satınalma Faturaları, Satış Faturaları, Cari Hesap Fişleri, Banka Fişleri, Muhasebe Fişleri Listelerinin "Bağlı Kayıtlar"ı içerisine "Elektronik İmzalar" seçeneği eklenmiştir. Böylece kayıt onaylama işlemlerinin elektronik imzayla yapılması ve durum değiştirme ekranlarında elektronik imza ile onaylama işleminin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.


62.Teminatın Son Durumunun Takip Edilmesi ve Gösterilmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar - > Teminatlar seçeneği ile erişilen Teminatlar Listesine "Durumu" ve "İşlem Durumu" kolonları eklenmiştir. Listenin F9 Menüsüne de "Durumunu Değiştir" seçeneği eklenmiştir. Böylece Teminatların durumunu değiştirme özelliği sağlanmıştır.
Teminatlar Listesinde Filtreler sayfasına "İşlem Durumu" ve "Durumu" seçenekleri eklenmiştir.
Finans Yönetimi -> Tanımlar - > Teminatlar seçeneği ile erişilen Teminat Kartına "İşlem Durumu" alanı eklenmiştir. Teminatların güncel işlem durumunun kart üzerinden takibi sağlanmıştır. Ek olarak teminat kartına, teminat bağlantısının mevcut olduğu tüm hareket detaylarının ve harekete bağlı olarak teminatın sahip olduğu işlem durumu bilgisinin görüntüleneceği "Teminat Bilgileri" ve "Komisyon Ödeme Bilgileri" sayfaları eklenmiştir.
Finans Yönetimi -> Diğer Raporlar -> Teminat İzleme Raporu filtreleri arasına "Durumu" ve de "İşlem Durumu" çoklu seçim filtreleri eklenmiştir.