2.31-2014.R3 05/20 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Sevkiyat Hareketleri Üzerinden Oluşturulan İrsaliyelerde İndirim ve Promosyon Satırları

Sevkiyat Fişi F9 menüsü Sevkiyat Hareketlerinde yer alan sıcak satış hareketleri için oluşturulan irsaliyelerde kampanya uygulama, kampanya temizleme, promosyon/indirim/masraf satırı ekleme işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. 


2.Turkcell Hizmetleri-Online Fatura Aktarımı Filtrelerinde Birden Fazla Fatura Eşleştirme Tablosu Seçip Aktarılması

Turkcell Hizmetleri Online Fatura Aktarımı işleminde bulunan Fatura Eşleştirme Tablosu filtresinde birden fazla tablo seçilebilmesi için Grup/Aralık tipine dönüştürülmüştür. 


3.Sevkiyat Fişi-Sevkiyat Hareketleri Satırında İl, İlçe, Semt Adları Kolonu

Satış Yönetimi-Sevkiyat Fişleri içerisinde yer alan Sevkiyat Hareketleri satırına İl, İlçe, Semt Adı kolonları eklenmiştir. 


4.Proje Yönetimi Aktiviteler Ekranından Aktivite Eklenmesi

Proje Yönetimi-Hareketler-Aktiviteler ile ulaşılan ekrandan Aktivite Ekle, Şablondan Aktivite Ekle, İş Tanımı Ekle ve Alt Aktivite Ekle işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. 


5.Proje Yönetiminde Vardiya İstisnaları ve Kullanım Hiyerarşisi

Kaynak kullanım kayıtları oluşturulurken, çalışma girilen tarihin vardiya kapsamı dışında olması durumunda vardiya istisnalarının kontrol edilmesi sağlanmıştır. Vardiya istisnası tanımlamak için, Proje ve Proje Aktivitesi Bağlı Kayıtlarına; Sistem İşletmeni program bölümünde Kurum ve Organizasyonel Birim tanımı F9 menüsüne "Vardiya İstisnaları" eklenmiştir. 


6.Satış/Satınalma Tekliflerinin Proje İçinden Seçilebilmesi

Proje kartı içerisinde yer alan Diğer penceresine, proje ve teklif bağlantısının kurulabilmesi amacıyla, Teklif No alanı eklenmiştir. 


7.Malzeme Takımı İçerisinde Stok Hareketleri Alanından "<..>" Seçeneğinin Kaldırılması

Malzeme takımı tanım kartı içerisinde yer alan stok hareketleri alanından "<..>" seçeneği kaldırılmıştır. 


8.Varlıkların Mevcut Tahsis Yerlerinin Varlık Listelerinde Görünmesi

Varlıkların mevcut tahsis yerlerinin görüntülenmesi amacıyla; Gayrimenkul, Ekipman, Nakil Vasıtası ve Diğer Varlık listelerinde Tahsis Tipi, Tahsis Kategorisi, Tahsis Kodu ve Tahsis Açıklaması kolonları eklenmiştir.


9.Varlık İşletmeye Fişinde "Giriş Hareketi Aktar" İşleminde Fiş Türü Filtresinde Üretimden Giriş Fişi Seçeneği

Varlık Yönetimi-Hareketler-İşletmeye Alma Fişi-İşlemler-Giriş Hareketi Aktar işleminde fiş türü filtresine Üretimden Giriş Fişi Seçeneği eklenmiştir. 


10.Sevkiyat Fişleri Toplu İrsaliye Faturalama İşleminde İşlem Görecek Kayıt Sayısı Bilgisi

Satış Yönetimi-Sevkiyat Fişleri-F9-Toplu İrsaliye Faturalama işleminde "İşlem Görecek Kayıt Sayısı" bilgisinin görülmesi sağlanmıştır. 


11.Satış/Satınalma Sözleşmeleri Dökümü Raporunda Kesintilerin Ayrıntılı Dökümü

Satış/Satınalma Sözleşmeleri Dökümü Raporuna kesintilerin ayrıntılı dökümünü almak adına, "Kesinti Detayları: Listelensin/Listelenmesin" ve "Avans ve Geri Ödemeler: Listelensin/Listelenmesin" filtreleri eklenmiştir. 


12.Malzeme Yönetimi-Kayıt Atama Listeleri-Malzeme ve Hizmet Listesi Raporunda Malzeme Özellikleri Filtresi

Malzeme Yönetimi-Kayıt Atama Listeleri-Malzeme ve Hizmet Listesi Raporuna "Malzeme Özellikleri: Listelensin/Listelenmesin" filtresi eklenmiştir. 


13.Satış/Satınalma Siparişleri Listesinde İşlem Para Birimi Değeri

Satış/Satınalma Siparişleri Listesi'ne Tutar(İPB) kolonu eklenmiştir. 


14.Aynı Tarihte Birden Fazla Hakediş Oluşturma

Hakedişler-Hakediş Kaydı-Önceki Toplamlar alanında, hakedişin kendisinden önceki hakediş tarihli kayıtları ve kendisiyle aynı tarihteki kayıtları hesaplayacak şekilde düzenleme yapılmıştır. 


15.Analiz Detayları Günceller Dağıtım Oranları Toplamı Kontrolü

Analiz Detayları Günceller kutucuğu işaretli iken belirlenen bütçe kalemi analiz detaylarının dağıtım oranı sıfır olduğunda otomatik olarak 100 yazılması engellenmiştir. Sıfırdan farklı olduğunda 100 olması gerektiğine dair uyarı verilmesi sağlanmıştır.
Dağıtım oranı %100 den fazla verildiğinde alınan uyarıda hatanın hangi bütçe kaleminden kaynaklandığının gösterilmesi sağlanmıştır.
Bütçe satırı analiz detayları penceresinde yer alan Kapat düğmesi yerine Kaydet ve Vazgeç düğmeleri eklenmiştir. 


16.Malzeme Sınıf Ağacı'nda Koda Göre Sıralama

Malzeme Yönetimi-Tanımlar-Malzeme Sınıf Ağacı listesinde koda göre sıralama yapılması sağlanmıştır. 


17.Proje Planlanan Kaynak Kullanım Girişlerini Aktivitenin Durumundan Bağımsız Yapılması

Proje Yönetimi-Aktivite Kaynak girişi ve Planlanan Kaynak Kullanım Girişlerinin aktivite durumundan bağımsız olarak yapılması sağlanmıştır. 


18.Satış Teklifleri Kopyalanırken Teklife Bağlı Fiyat Tekliflerinin De Kopyalanması

Satış Yönetimi-Satış Teklifleri kopyalanırken, teklife bağlı fiyat tekliflerinin de kopyalanması sağlanmıştır. 


19.Proje Kaynak Atama Sihirbazında Değişiklik 52220/Kaynak Atama Ekranında Varlık ve Personeller Kod ve Açıklamaya Göre Sıralanabilmeli

Proje-F9-Kaynak Atama ile ulaşılan ekranda sadeleştirme yapılmıştır. Ekranın adı Projeye Kaynak Atama olarak düzenlenmiş ve kaynak seçim türü aktivite seçim ekranına eklenmiştir. İkinci adımda ulaşılan ekran 2 bölümlü hale getirilerek sol bölümde kaynaklar sağ bölümde ise aktivite atanacak olanların listelenmesi sağlanmıştır. 


20.Satınalma/Satış Fiyat Farkı muhasebe Bağlantı Kodları Ambar Kodu/Ambar Grup Kodu Filtresi

Genel Muhasebe-Tanımlar-Muhasebe Bağlantı Grupları-Bağlı Kayıtlar-Muhasebe Bağlantı Kodları-Satınalma/Satış Fiyat Farkı Faturası Muhasebe Kodları ekranında Ambar Kodu ve Ambar Grup Kodu filtresi eklenmiştir. 


21.İncele Modunda Açılan Proje Aktivitelerinden Doküman Kataloğuna Erişilmesi

İncele modunda açılan proje aktivitelerinde doküman kataloğuna erişim sağlanmıştır. 


22.Maliyet Dağıtım Fişleri Fatura Aktarım Seçeneklerinde Organizasyonel Birimin Filtre Olarak Kullanılması

Malzeme Yönetimi Maliyet Dağıtım Fişlerinde belirtilen Organizasyonel Birim'in, fatura aktarım seçenekleri ekranında filtre görevi görmesi sağlanmıştır. 


23.Satış Fiyat Güncelleme İşlemi Üzerinden Satınalma Fiyat Kartı Oluşturma ve Güncelleme

Satış/Satınalma-İşlemler-Fiyat Güncelleme işlemine "İşlem Görecek Fiyatlar:Satış/Satınalma/Hepsi" filtresi eklenmiştir. Satış fiyat güncellemesi işlemi yaparken işlem görecek fiyatlar filtresinde satınalma seçimi yapıldığında, satış fiyatı üzerinden satınalma fiyat kartı yaratılması sağlanmıştır. Satınalma fiyat güncellemesi işlemi yaparken işlem görecek fiyatlar filtresinde satış seçimi yapıldığında, satınalma fiyatı üzerinden satış fiyat kartı yaratılması sağlanmıştır. 


24.Satış/Satınalma Sözleşmelerinde Satış Elemanı Kodu

Satış/Satınalma Sözleşmelerine "Satış Elemanı Kodu" filtresi eklenmiştir. Sözleşme teklifler üzerinden oluşturuluyorsa alanın aktarılması sağlanmıştır. 


25.Proje Planlanan ve Gerçekleşen Kaynak Kullanım Girişlerinde Takvim ve Vardiya Öncelikleri

Planlanan ve gerçekleşen kaynak kullanım girişlerinde, hesaplama esnasında kaynak üzerinde takvim bulunmadığında takvim ve vardiya kontrol öncelikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Kaynak takvimi/vardiyası
 • Yoksa aktivite takvimi/vardiyası
 • Yoksa proje takvimi/vardiyası
 • Yoksa projenin organizasyonel birim takvimi/vardiyası
 • Yoksa kurum takvimi/vardiyası26.Satış Teklifleri Üzerinden Girilen Fiyat Tekliflerinde Açıklama Alan Karakter Sayısı

Satış teklifleri üzerinden girilen fiyat tekliflerinde Açıklama alanının karakter sayısı 1000 yapılmıştır.


27.Muhasebe Fişleri Durum Değişikliğinde Bütçe Kontrolü

Muhasebe fişleri durumu değişikliği penceresinde kontrol seçenekleri arasına Bütçe Kontrolü kutucuğu eklenmiştir. 


28.E-Beyannameler Listesi Filtresinde Organizasyonel Birim Filtresi

Genel Muhasebe-Tanımlar-E-beyannameler listesi Filtre ekranına Organizasyonel Birim filtresi eklenmiştir. 


29.Muhasebe Fişlerini Onayla İşleminde Çoklu Değer Seçimi Yapılması

Muhasebe Yönetimi-İşlemler-Muhasebe Fişlerini Onayla işleminde Tarih aralığı, fiş no, belge no, Fiş Özel Kodu, Muhasebe fiş türü, kaynak türü filtreleri için çoklu filtre değeri verilmesi sağlanmıştır. 


30.Proje Yönetimi Toplu Kaynak Kullanım Girişinde Aktivite Açıklamalarının Görünmesi

Proje Yönetimi-İşlemler-Toplu Kaynak Kullanım Girişi işleminde proje kodu altında listelenen kırılımda aktivite açıklamalarının da görünmesi sağlanmıştır. 


31.Muhtasar E-Beyannamesi Ödemeler Penceresinde Cari Hesap Bilgileri

Genel Muhasebe-Tanımlar-E-Beyannameler-Muhtasar-Ödemeler penceresinde satırın en başına Cari Hesap listeden seçim alanı eklenmiştir. Ad, soyad, adres, TC kimlik no ve vergi kimlik no alanlarına bilgi gelmesi sağlanmıştır. 


32.Proje Yönetimi Hakediş Hesaplarken Hakediş İmalat Tutarının Küsuratlı Girilmesi

Proje Yönetimi-Hareketler-Hakedişler-Hakediş Kaydı penceresinde yer alan Hakediş İmalat Tutarı alanına küsuratlı tutar girilebilmesi sağlanmıştır. 


33.Kredilerin Proje Ve Analiz Boyutu Bilgilerinin Girilmesi Ve Ödemelere Aktarılması

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Krediler -> Kredi Bilgileri Formuna "Dağıtım Şablonu" alanı eklenmiştir. Krediler için seçilen dağıtım şablonunda tanımlı analiz boyutu detaylarının, kredilere bağlı olarak oluşan ödeme ve tahsilat hareketlerine öndeğer olarak yansıtılması sağlanmıştır. 


34.Finans İşlemlerinde Muhasebe Fişlerine Gelecek Açıklamaları Belirleyen Parametrelerin Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans Yönetimi -> Parametreler sayfasına Muhasebe Fişlerine Gelecek Açıklama (Cari Hesap Fişleri - Çek ve Senet Bordroları - Banka Fişleri - Kasa İşlemleri - Teminat Mektubu Fişleri) Parametreleri eklenmiştir. Böylece muhasebe fişlerine gelecek genel açıklamaların parametrik olması sağlanmıştır. 


35.Banka Fişlerine "Bankadan Çek Ödemesi" ve "Bankadan Senet Ödemesi" Fiş Türlerinin Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Türler -> Finans -> Banka Fiş Türleri seçenekleri arasına;

 • Bankadan Çek Ödemesi
 • Bankadan Senet Ödemesi

fiş türleri eklenmiştir. 


36.Puantaj ve Personel İçin Kullanıcı Tanımlı Index Eklenmesi Ve Raporlarda Gruplama Seçeneği Olarak Kullanılması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Personel Yönetimi -> Parametreler sayfasına "Kullanıcı Tanımlı Gruplama" Parametresi eklenmiştir. Böylece Ücret Yönetimi ve Personel Yönetimi modüllerindeki; "Tahakkuk Listesi", "Tahakkuk Toplamları", " Personel Listesi", "Puantaj Bilgileri", "Kıdem / İhbar Yükü " raporları için kullanıcı tanımlı gruplama yapılması sağlanmıştır.
Personel Yönetimi -> Raporlar -> Personel Listesi Raporuna ve Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Tahakkuk Listesi / Puantaj Bilgileri Listesi / Kıdem/İhbar Yükü Raporlarına "Kullanıcı Tanımlı Gruplama" filtresi eklenmiştir. 


37.Puantaj Kartları Gönder Ve Toplu Gönder Formlarının Eklenmesi

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar seçeneği ile erişilen "Puantaj Kartları Listesinde F9-sağ fare menüsünde yer alan "Genel" bağlantısına "Gönder" ve "Toplu Gönder" Formları eklenmiştir. Böylece tek tek her bir puantaj için veya birden fazla puantaj için toplu olarak, yerel para birimine ve raporda yer alacak olan para birimi filtresine göre tüm çalışma parametrelerinin brüt ve de net tutarlarının görüntülenmesi sağlanmıştır. 


38.Personel Terfi Listesi Raporundaki "Terfi Durumu" Filtresinden Çoklu Seçim Yapılmalı

Personel Yönetimi -> Raporlar -> Personel Terfi Listesi Raporunda yer alan "Terfi Durumu" filtresi çoklu seçilebilmesi için seçenekler eklendi. 


39.Net Maaş Alan Personellerde Devreden SGK'dan Kullanılan Rakamın Mesainin Brütüne Yansıtılıp / Yansıtılmayacağı Parametrik Olmalı

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Bordro Çalışma Parametreleri Formunda Diğer Parametreler sayfasına "Devreden SGK Primi Mesai Brütüne" parametresi eklenmiştir. Böylece Net maşa alan personellerde devreden SGK'dan kullanılan rakamın mesainin bütününe yansıtılıp yansıtılmayacağının belirlenmesi sağlanmıştır. 


40.Performans Kaydı Üretme İşlemi Filtreleri Arasına "Birim" Filtresinin Eklenmesi

Performans Yönetimi -> İşlemler -> Performans Kaydı Üretme işlem filtreleri arasına "Birim" Filtresi eklenmiştir. 


41.Personel Borç Kesintilerinde, GV ve DV İstisnaları Borç Kesintisi Tutarı Üzerinden Değil Borç Kesintisinin Brütü Üzerinden Yapılmalı

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar -> Puantaj Kartı Formunda "Ek Ödemeler" sayfasına "Kayıt Numarası" ve "Borç Tanımı" kolonları eklenmiştir. Böylece ek ödemeyle ilişkilendirilmek istenen ve puantaj hesaplaması yapılan personele ait borç kayıtları listesine ulaşım sağlanmıştır. 


42.İzin Talepleri ve Hareketleri Listelerine Filtre Eklenmesi

İzin Yönetimi -> Hareketler -> İzin Talepleri Listesi ve İzin Hareketleri Listesi'nde yer alan Filtreler sayfasına aşağıdaki filtreler eklenmiştir:

 • Planlanan Başlangıç Tarihi
 • Planlanan Bitiş Tarihi
 • Gerçekleşen Başlangıç Tarihi
 • Gerçekleşen Bitiş Tarihi43.İzin Hareketleri Listesi F9 Menüsüne "Toplu Durum Değişikliği" Seçeneğinin Eklenmesi

İzin Yönetimi -> Hareketler -> İzin Hareketleri Listesi F9 (Sağ Fare) Menüsüne "Toplu Durum Değişikliği" seçeneği eklenmiştir. 


44.İşten Çıkış Kaydı İbraname Raporuna Ek Yapılması

İşten Çıkış Kaydı İbraname Raporuna;

 • İhbara Esas Gün 
 • Kıdeme Esas Süre Yıl 
 • Kıdeme Esas Süre Ay 
 • Kıdeme Esas Süre Gün 

değişkenleri eklenmiştir. 


45.Finans İşlemlerinde Tarih Değişikliklerinde İşlem Para Birimi Kur Güncelleme Parametrelerinin Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans -> Parametreler sayfasının "Finans Hareketleri" Başlığı altına "Fiş Tarihi Değişikliğinde İşlem Para Birimi Kuru Güncellensin" parametresi eklenmiştir. Böylece bu parametre ile fiş tarihi değişikliğinde, kurların güncellenmesi sağlanmıştır. 


46.Performans Kaydı Üretme İşleminde Filtrelerde Grup Kodu Verilmeli ve Performans Kayıtları Oluşturulurken Öndeğerde Bulunan Gruplara Ait Satırlar Oluşturulmalı

Performans Yönetimi -> İşlemler -> Performans Kaydı Üretme filtrelerine "Öndeğer Satırı Grup Kodu" filtresi eklenmiştir. Böylece, performans kayıtları oluşturulurken, "Öndeğer Satırı Grup Kodu" filtresi ile belirlenen gruplara ait satırların oluşturulması sağlanmıştır. 


47.Valörlü Kredi İşlemlerinin Takip Edilebilmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Krediler -> Kredi Tanımları Formunda yer alan Kredi Bilgileri sayfasına "Valör Günü" alanı eklenmiştir. Böylece valörlü kredi işlemlerinin takibi sağlanmıştır. 


48.Kredi Kapanış Tarihi ve Değişken Periyodu Girildiğinde Taksit Sayısının Otomatik Hesaplanması

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Krediler -> Kredi Tanımları Formunda yer alan kredi Bilgileri sayfasında "Kapanış Tarihi" ve "Değişken Periyodu" girildiğinde taksit sayısının otomatik olarak hesaplanması sağlanmıştır. 


49.Bankadan Alınan Teminat Mektuplarında Damga Vergisi Oranının Manuel Olarak Değiştirilmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Teminatlar -> Alınan Teminat (Banka) Türündeki Teminat Kartında Komisyon Bilgileri sayfasına "Damga Vergisi Oranı" alanı eklenmiştir. Böylece damga vergisi oranı uygulamayan bankaların oranı değiştirmesi sağlanmıştır. 


50.Finans / Krediler Listesi Filtrelerine Organizasyonel Birim Seçeneğinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Krediler -> Krediler Listesi üzerinde yer alan Filtreler sayfasına "Organizasyonel Birim" seçeneği (filtresi) eklenmiştir. 


51.Proje Görüşmeleri Raporuna Filtre Eklenmesi

Eleman Seçme Ve Yerleştirme -> Raporlar -> Proje Görüşmeleri Raporu Filtre seçeneklerine "Talep Kodu" filtresi eklenmiştir. 


52.Kadro Talepleri Yerine Personel Talepleri Şeklinde Menü Değişikliği

Eleman Seçme Ve Yerleştirme -> Hareketler -> Kadro Talepleri olan menü ismi "Personel Talepleri" olarak değiştirilmiştir.
Eleman Seçme Ve Yerleştirme -> Raporlar -> Kadro Talepleri Listesi olan rapor ismi "Personel Talepleri Listesi" olarak değiştirilmiştir. 


53.Başvuru Kartına Değerlendirme Tarihi Alanının Eklenmesi

Eleman Seçme Ve Yerleştirme -> Tanımlar -> Başvurular -> Başvuru Kartına "Değerlendirme Tarihi" alanı eklenmiştir.
Eleman Seçme Ve Yerleştirme -> Raporlar -> Başvuru Kartları Listesi raporuna "Değerlendirme Tarihi" Filtresi eklenmiştir. 


54.Personel Kartları Listesi Filtreler Sayfasına Ek Yapılması

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> F9 Menüsü – Ücret Bilgileri -> Borç / Alacak Takibi Listesinden ulaşılan Filtreler sayfasına "Gösterilecek Kayıtlar" Filtresi eklenmiştir. Böylece Borç / Alacak Takibi ekranında kapaması yapılmış olan kayıtların da listelenmesi sağlanmıştır. 


55.AR-GE Başlangıç Tarihinin Eklenmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Formunda Bordro Bilgileri sayfasında yer alan "Detay" sayfasına "AR-GE Başlangıç Tarihi" alanı eklenmiştir. Böylece SGK Teşvik süresi olan "5 yıl" dolsa bile personelin SGK Teşviğinden yararlanması sağlanmıştır. 


56.Kasa İşlemleri – Cari Hesap Ödeme/Tahsilat Ekranında Alan Adı Değişikliği

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Kasa İşlemleri -> Cari Hesap Ödeme/Tahsilat işlemlerinde formda yer alan "Raporlama Para Birimi" alan ismi "Raporlama Para Birimi Tutarı" olarak değiştirilmiştir. 


57.Cari Hesaplara Tanımlı Bankaların Bir Tanesinin Öndeğer Olması

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Cari Hesaplar Listesi -> İlişkili Kayıtlar -> Banka Hesapları Formuna "Öndeğer Hesap" alanı eklenmiştir. Böylece Cari Hesaplara tanımlı banka hesaplarının bir tanesinin öndeğer olması sağlanmıştır. 


58.Ödeme Emirleri Fişine Cari Hesap Ünvanı Alanının Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Ödeme Emirleri Fişlerine "Cari Hesap Ünvanı" alanı eklenmiştir. 


59.Ödeme/Tahsilat Hareketleri Listesine Organizasyonel Birim Kolonunun Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler - > Ödeme/Tahsilat Hareketleri Listesine "Organizasyonel Birim" Kolonu eklenmiştir.


60.Kasa İşlemleri Analiz Detaylarının Ana Hesap/Karşı Hesap Seçimli Yapılması

Finans Yönetimi -> Hareketler - > Kasa İşlemleri -> Kasa Hareketleri Formunda Analiz Detayları sayfasına "Hesap" alanı eklenmiştir. Böylece ana hesap / karşı hesap seçiminin yapılması sağlanmıştır. 


61."Self Servis'te Kullanılacak" İşareti

J-guarda Borç Tanımları, Eğitim Tanımları, İzin Tanımları, Malzeme Tanımları, Performans Hedef Tanımlarında "Self Servis"te kullanılacağını gösteren bir kutucuk eklenmiştir. Böylece sadece işaretli olan tanımların Self Servis Uygulamasında kullanılması sağlanmıştır. 


62.Kasa Ekstresi Raporuna Filtre Eki

Finans Yönetimi -> Raporlar - > Kasa Raporları -> Kasa Ekstresi Raporunun filtre seçenekleri arasına "Devreden Bakiyeler (Basılmasın / Basılsın)" filtresi eklenmiştir. 


63.Kadro Tanımlarına Bağlı Kadro Kartlarının Topluca Oluşturulması

Kariyer Yönetimi -> Tanımlar - > Kadro Tanımları -> "Kadro Tanımları Listesi"nde F9 Menüsüne "Toplu Kadro Kartı Oluşturma" seçeneği eklenmiştir. Böylece kadro kartlarının Kadro Tanımları üzerinden topluca oluşturulması sağlanmıştır.