2.33-2014.R5 09/29 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Finans – Krediler – Kredi Kur Değerleme Karşı Bacak Bağlantı Kodlarına Kredi Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Banka Hesapları -> Banka Hesapları Listesi "Genel Kredi" türündeki banka hesabı üzerinde F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları -> Kur Farkı Alacak / Borç Hesabı türündeki muhasebe bağlantı kodu formuna "Kredi Kodu" filtresi eklenmiştir. Böylece Kredi Kodu özelinde de muhasebe bağlantı kodunun verilmesi sağlanmıştır. 


2.Finans – Krediler – Kredi Faiz Tahakkuk İşleminde Karşı Hesap İçin Ayrı Tür Tanımlanması ve Kredi Filtresinin Verilmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Banka Hesapları -> Banka Hesapları Listesi "Genel Kredi" türündeki banka hesabı üzerinde F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneklerine Kredi Faiz Tahakkuku Borç Hesabı ve Kredi Faiz Tahakkuku Alacak Hesabı türleri eklenmiştir. Bu türler seçili iken açılacak muhasebe bağlantı kodu formuna Filtreler başlığı altına Kredi Kodu filtresi eklenmiştir.  


3.Ayrıntılı Satış Siparişleri Dökümü Raporuna Filtre Eklenmesi

Satış Yönetimi -> Sipariş Raporları -> Ayrıntlı Satış Siparişleri Dökümü Raporlarına "Bekleyen Sipariş Miktarı" Filtresi eklenmiştir. Aynı filtre, Satınalma Yönetimi -> Ayrıntlı Satınalma Siparişleri Dökümü Raporuna da eklenmiştir. 


4.Performans Kaydı Değişiklik Sonrası E-Posta Gönderme Sistemi Parametrik Olmalıdır

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Performans Yönetimi -> Parametreler sayfasına "Performans Kayıtlarında Değişiklik Yapıldığında E-Posta Gönderilsin (Evet / Hayır)" parametresi eklenmiştir. Böylece performans kayıtlarına yapılan düzenleme sonrasında kaydı değiştirilen personelin yöneticisine değişiklik yapıldığına dair otomatik olarak bilgi maili gitmesi sağlanmıştır. 


5.Devreden SGK Matrahı Olan Puantajlarda Devirden Kaynaklanan SGK Prim Farkının Ödeme Kalemlerinin Brütüne Yansıtılması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Bordro Çalışma Parametreleri -> Diğer Parametreler sayfasındaki "Devreden SGK Primi Mesai Brütüne" parametresinin adı "Devreden SGK Matrahı Ödemelere (Dağıtılmayacak / Dağıtılacak) olarak değiştirilmiştir.


6.Eğitim Talepleri Browser'ına Pozisyon Kolonunun Eklenmesi

Eğitim Yönetimi -> Hareketler -> Eğitim Talepleri -> Eğitim Talepleri Listesi kolonları arasına "Pozisyon" kolonu eklenmiştir. Böylece pozisyonlara göre planlama yapılması sağlanmıştır.


7.Eğitim Talepleri Browser Filtrelerine Ek Yapılması

Eğitim Yönetimi -> Hareketler -> Eğitim Talepleri -> Eğitim Talepleri Listesi -> Filtreler sayfasına pozisyon, bordro kodu, görev yeri, birim, bölüm ve kurum filtreleri eklenmiştir. 


8.Banka Ve Kasadan Girilen Faturaların, İşlemin Yapıldığı Banka Ve Kasa Fişi Üzerinden Yazdırılması

Finans Yönetimi –> Hareketler -> Banka Fişleri Listesi -> F9 -> "Gönder" Menü seçenekleri arasına "Gönder (Fatura) seçeneği eklenmiştir.
Finans Yönetimi –> Hareketler -> Kasa İşlemleri -> "Günlük Kasa Fişi" formu üzerindeki çıktı seçeneklerine "Gönder (Fatura)" seçeneği eklenmiştir.
Böylece Banka ve Kasadan girilen faturaları, işlemin yapıldığı banka ve kasa fişi üzerinden yazdırılması sağlanmıştır. 


9.Finans Hareketleri İçin Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Parametresinin Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans Yönetimi -> Parametreler sayfasına aşağıdaki parametreler eklenmiştir:

 • Cari Hesap Fişlerinde Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşım Kontrolü Yapılsın (Evet / Hayır)
 • Çek/Senet Bordroları İçin Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşım Kontrolü Yapılsın (Evet / Hayır)
 • Banka Fişlerinde Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşım Kontrolü Yapılsın (Evet / Hayır)
 • Kasa İşlemlerinde Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşım Kontrolü Yapılsın (Evet / Hayır)


Böylece değer aşım kontrolünün yapılması kullanıcı seçimine bırakılmıştır. 


10.Personel Kartı – İlişkili Kayıtlar Menüsüne Eğitim Talepleri Seçeneğinin Eklenmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> F9 -> İlişkili Kayıtlar Menüsüne "Eğitim Talepleri" Seçeneği eklenmiştir. Böylece eğitim taleplerinin personel kartları üzerinden takip edilmesi sağlanmıştır.


11.Performans Kayıtları Raporu'na Filtre Eklenmesi

Performans Yönetimi -> Raporlar -> Performans Kayıtları Raporu -> Filtrelerine "Personele Ait Kayıtlar (Aynı Sayfada / Ayrı Sayfada)" seçeneği eklenmiştir. Böylece rapor, birden fazla kişi için alınmak istendiğinde her sicil için ayrı sayfalara basılması sağlanmıştır. 


12.Zorunlu Belgeler İle Doküman Yönetimi – Klasör İlişkisinin Kurulması

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Gerekli Belge Tanımları -> Gerekli Belge Tanım Formuna "Doküman Kütüphanesi Adı ve Klasör" alanları eklenmiştir. Böylece Gerekli belgeler ile doküman yönetimi - klasör ilişkisi kurularak ilgili belgelerin aynı klasör içinde saklanması sağlanmıştır.


13.Banka Ödeme Emri Raporuna Filtre Eklenmesi

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Banka Ödeme Emri Raporuna "Puantaj Durumu" Filtresi eklenmiştir.


14.Varlık Yönetimi – Varlık Tanımlarına Alan Eki

Varlık Yönetimi -> Tanımlar -> Varlık Tanımları (Gayrimenkul – Nakil Vasıtası – Ekipmanlar – Diğer Varlıklar) için hem kartın içine hem de browser'a "2. Açıklama" alanı eklenmiştir. 


15.Sicil Kartı Üzerinden Kullanıcı Oluşturma İşleminde Kullanıcı Adı – TC Kimlik Numarası Olmalı

Sistem Ayarları -> Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Personel Yönetimi -> Parametreler sayfasına "Kullanıcı Oluşturulurken (Sicil Numarası Kullanılacak / TC Numarası Kullanılacak) seçeneği eklenmiştir. 


16.Puantaj Kartı Hesaplama Filtrelerine Ek

Ücret Yönetimi -> İşlemler - > Puantaj Kartları Hesaplama -> Filtreler sayfasına "İşe Giriş Tarihi" ve "İşten Çıkış Tarihi" filtreleri eklenmiştir. 


17.Malzeme Fişleri Listesi Filtrelerine, Kullanıcı Tanımlı Malzeme Fiş Türleri İçin Filtre Eklenmesi

Malzeme Yönetimi -> Hareketler -> Malzeme Fişleri Listesi -> Filtreler sayfasına "K.T. Malzeme Fiş Türü Kodu" Filtresi eklenmiştir. 


17.Banka Fişlerinde Satıra "Hesap No" Kolonunun Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Banka Fişleri -> Banka Fişi Formunda satıra "Hesap No" kolonu eklenmiştir. 


18.Sözleşmeler / İdari Şartname Bilgilerinde Teminat Kesintisi Alanında Tutar Girişinin Yapılması

Satış Yönetimi -> Hareketler -> Satış Sözleşmeleri -> Satış Sözleşmesi Formunda İdari Şartname sayfasında yer alan "Teminat Kesintisi" alanına tutar girişinin yapılması sağlanmıştır. (Daha önce Oran bilgisi giriliyordu) 


19.Atamalar Browser'ına Atama Türü Kolonunun Eklenmesi

Personel Yönetimi > Tanımlar > Personel Kartları > (F9) Çalışma Bilgileri Menüsü > "Atamalar" Listesi Kolon Başlıkları arasına "Atama Türü" kolonu eklenmiştir. 


20.Malzemeler / Bağlı Kayıtlardan Ulaşılan "Lot / Seri Numaraları" Browser'ında Lot'un "Kalan Miktar" Bilgisinin Görünmesi

Malzeme Yönetimi -> Tanımlar -> Malzemeler -> Malzemeler Listesi -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Lot / Seri Numaraları Formuna "Kalan Miktar" kolonu eklenmiştir.


21.Puantaj Veri Giriş Ekranında Birim Filtresi Eklenmesi

Personel Yönetimi -> Hareketler -> Puantaja Esas Bilgi Satırları -> Filtreler sayfasına "Birim" Filtresi eklenmiştir. 


22.Yurt Dışı Müşterileri İçin Puantaj İşlemlerinde "Eksik Çalışma Günü Nedeni Girilmeli" Uyarısının Çıkmaması Parametrik Olmalı

Sistem Ayarları -> Hareketler -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Parametreler sayfasına "Puantaj Kartında Eksik Çalışma Nedeni (Giriş Zorunlu / Girilmediğinde Uyar / Kontrol Edilmeyecek)" Parametresi eklenmiştir. Böylece yurt dışı müşterileri için puantaj işlemlerinde "eksik çalışma günü nedeni girilmeli" uyarısının çıkmaması sağlanmıştır. 


23.Puantaj Kartı Formuna "İşe Giriş Tarihi" Alanının Eklenmesi

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar -> Puantaj Kartı Formuna "İşe Giriş Tarihi" alanı eklenmiştir.


24.İşe Giriş ve İşten Çıkış İşlemlerinde İşlem Tamamlandı Yapıldıktan Sonra Hangi Belgelerin Eksik Olduğunu Gösteren Bir Pencerenin Açılması

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Gerekli Belge Tanımları -> Gerekli Belge Tanımı Formuna "Zorunlu Belge" alanı eklenmiştir. Böylece zorunlu belge olarak işaretlenmiş belgeler kayıt oluştuğunda otomatik oluşması sağlanmıştır.
Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Personel Yönetimi -> Parametreler sayfasına "İşe Giriş İşlemlerinde Zorunlu Belge Kontrolü" ve "İşten Çıkış İşlemlerinde Zorunlu Belge Kontrolü" Parametreleri eklenmiştir. 


25.Finans / Kasalar / Bağlı Kayıtlardan Ulaşılan Muhasebe Bağlantı Kodlarına Ödeme Tahsilat Noktasının Filtre Olarak Verilmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Kasalar -> Bağlı Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları -> "Kasalar" türündeki Ana Hesap Planı Formunda Filtreler bölümüne "Ödeme Tahsilat Noktası Kodu" alanı eklenmiştir. 


26.Genel Muhasebe – Muhasebe Fiş Basımı İşleminde Borç ve Alacak Satırları Girintili Olacak Şekilde Basılmalı

Genel Muhasebe -> Muhasebe Fiş Basım İşleminde borç ve alacak satırlarının girintili olacak şekilde basılması sağlanmıştır. 


27.Vergi İstisnasının Parametrik Olması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Bordro Çalışma Parametreleri -> Bordro Parametresi -> Diğer Parametreler sayfasına "Vergi İstisnası SGK Primi (Vergi Matrahından Düşülmeyecek / Vergi Matrahından Düşülecek)" parametresi eklenmiştir. 


28.Satış Yönetimi – Sipariş Raporları – Malzeme Çıkış ve Dağılım Raporu'na Filtre Eklenmesi

Satış Yönetimi -> Sipariş Raporları -> Malzeme Çıkış ve Dağılım Raporu'na "Birim Kodu 1" ve "Birim Kodu 2" Filtreleri eklenmiştir. Böylece birden fazla birim miktarının raporlanması sağlanmıştır. 


29.Taahhüt İşlemlerinde Keşif Artış ve Azalış Bedelinin Tarihsel Olarak Takibi

Satınalma Yönetimi -> Hareketler -> Satınalma Sözleşmeleri -> Satınalma Sözleşmeleri Listesi -> F9 -> Bağlı Kayılar Menüsüne "Keşif Bedelleri" seçeneği eklenmiştir. Böylece keşif artış ve azalışlarının tarihsel olarak takibi sağlanmıştır.
Satınalma Yönetimi -> Raporlar -> Satınalma Sözleşmeleri Dökümü Raporuna "Keşif Bedelleri (Listelensin / Listelenmesin) filtresi eklenmiştir.
Yukarıda, Satınalma Yönetimi için yapılan güncellemeler Satış Yönetimi için de yapılmıştır. 


30.Kasa İşlemleri – Günlük Kasa Fişinin Kopyalanabilir Olması

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Kasa İşlemleri -> Kasa İşlemleri Listesi -> F9 Menüsüne "Kopyala" seçeneği eklenmiştir. Ancak hareket türü uygun olmadığı için kopyalanamayan fişler aşağıdaki gibidir:

 1. Çek Tahsili
 2. Senet Tahsili
 3. Çek Ödemesi
 4. Senet Ödemesi


31.Malzeme Hareketlerinde Karekod Kullanılması

Malzeme Hareketlerinde Karekod kullanılması sağlanmıştır. 


32.Performans Kayıtlarındaki Hedef, Yetkinlik, Görev Sorumluluk Satırlarında "Hesaplanan Sonuç"un Toplu Olarak Hesaplatılması

Performans Yönetimi -> İşlemler -> Performans Kaydı Üretme / Güncelleme -> Parametreler Sayfasına "Hesaplanan Sonuçların Güncellenmesi" alanı eklenmiştir.
Performans Yönetimi -> İşlemler -> "Performans Kayıtları Hesaplama" seçeneğinin adı "Performans Sonuçları Hesaplama" olarak değiştirilmiştir.


33.İzin Devri Hesaplama İşlemine Filtre Eklenmesi

İzin Yönetimi -> İşlemler -> İzin Devri Hesaplama filtre seçenekleri arasına " Hesaplanacak Dönem (Hesaplama Tarihi / Baştan İtibaren)" filtresi eklenmiştir. 


34.Aile Bireyi / Doğum Tarihi Bilgisi Aile Bireyi Formuna Taşınmalı 55548

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Personel Kartları Listesi -> F9 -> Özlük Bilgileri -> Aile Bireyleri -> Aile Bireyi Formuna "Doğum Tarihi" alanı eklenmiştir. 


35.Kur Farkı Fişinin, Satın Alınan Veya İmal Edilen Malın Maliyetine Dahil Edilmesi

Malzeme Yönetimi -> Hareketler -> Maliyet Dağıtım Fişleri -> Maliyet Dağıtım Fiş Formu -> Faturalar Filtresi ile ulaşılan Dağıtılacak Masraflar Formu -> "Fiş Türü" filtre seçeneklerine "Kur Farkı Cari Hesap Fişi" Filtre seçeneği eklenmiştir. Böylece cari hesap kur farkı fişlerinin, maliyet dağıtım fişleri ile malzeme maliyetlerine dağıtımı sağlanmıştır.
Malzeme Yönetimi -> Hareketler -> Maliyet Dağıtım Fişleri -> Maliyet Dağıtım Fiş Formunda satırlara;

 • Cari Hesap Kodu
 • Cari Hesap Unvanı
 • Kur Farkı Para Birimi
 • Borç/Alacak

Kolonları eklenmiştir. 


36.Finans – Krediler – Kredi Faiz Tutarı İçin Kur Değerleme İşleminin Yapılması

Genel Muhasebe -> İşlemler menüsüne "Kredi Kur Farklarını Muhasebeleştir" işlem menüsü eklenmiştir. Böylece kredi kur değerlemelerine bağlı olarak muhasebeleşmenin gerçekleşmesi sağlanmıştır. 


37.Perakende Satış Faturasında Satır İndirimleri KDV Hariç Olarak Hesaplanması İçin Önerilen Net İndirim Uygulaması Her Fatura İçin Tek Bir Yerden Yapılması

Satınalma Yönetimi -> Tanımlar -> Satınalma İndirimleri -> Satınalma İndirim Formuna "Net İndirim" alanı eklenmiştir. Net İndirim alanı Satış İndirimleri formuna da eklenmiştir.
Satınalma Yönetimi -> Tanımlar -> Satınalma Kampanyaları -> Koşullar sayfasına "Net İndirim" kolonu eklenmiştir. Aynı ek Satış Kampanyaları için de yapılmıştır.
Satınalma ve Satış İrsaliye ve Faturalarının Malzeme satırlarına Net İndirim Bilgilerini gösteren ;

 • Net İndirim
 • Net İndirim %
 • Net İndirim Tutarı
 • Net İndirim Tutarı (RPB) / Net İndirim Tutarı (iPB)

Kolonları eklenmiştir. 


38.Kredi Faiz Tahakkuk İşlemlerinin Yapılması Ve Muhasebeleştirilmesi

Genel Muhasebe -> İşlemler menüsüne "Kredi Faiz Tahakkuklarını Muhasebeleştir" menü seçeneği eklenmiştir. Böylece kredi faiz tahakkuklarına bağlı olarak muhasebeleşmenin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 


39.Organizasyon Şeması Üzerinde Bir Pozisyonun, Bağlı Olduğu Pozisyonun Dışında Başka Pozisyonlara da Bağlanabilmesi

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Organizasyon Şemaları Listesi -> Organizasyon Şeması Formu -> Pozisyonlar sayfası üzerinden Ekle ile ulaşılan Pozisyon Kartı Formuna "Detaylar" ve "Bağlı Pozisyonlar" adı altında iki ayrı sayfa eklenmiştir. 


40.Eleman Seçme Yerleştirme – Personel Talepleri İçin "Personel Talebi Onay Tanımları"nın Eklenmesi

Eleman Seçme ve Yerleştirme -> Tanımlar menüsüne "Personel Talebi Onay Tanımları" seçeneği eklenmiştir. Böylece, onay maillerinin hiyerarşiye göre tanımlanması sağlanmıştır. 


41.E-Beyannamelerin Paketlenerek Oluşturulması

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> E-Beyannamelerde oluşturulan xml dosyası gönderim formatının GİB'in dosya formatına uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. 


42.Finans – Krediler – Sabit Taksitli Krediler İçin de Valör Takibinin Yapılması

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Krediler -> "Valör günü" alanı olan tüm kredi türleri için Ödeme Tipi "Sabit taksit" olarak seçildiğinde "Valör Günü" alanının aktif olması sağlanmıştır.