2.34-2014.R6 12/01 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Malzeme Fişleri Browser Filtrelerine Kullanıcı Tanımlı Fiş Türlerinin Eklenmesi

Malzeme Yönetimi -> Hareketler -> Malzeme Fişleri -> Filtreler sayfasına "K. T. Malzeme Fiş Türü Kodu" Filtresi eklenmiştir. Böylece kullanıcı tanımlı fiş türlerinin de seçilebilmesi sağlanmıştır. 


2.Fark Puantajları Hesaplama İşleminde Fark Maaşın Öndeğeri "Terfi Farkı" Olmalı

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar -> Puantaj Kartları Listesi -> F9 -> Fark Puantajı Ekle -> Fark Puantajı Ekle Formundaki "Maaş Tipi" alanının yanındaki alan; Sektör Tipi "Kamu" ise "Terfi Farkı" sektör tipi "Özel" ise "Ücret Farkı" öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır. 


3.Puantaj, İşyeri Değişikliği Yapılan Personelin Önceki İşyerinden Devreden SGK Matrahı Varsa Yeni İşyerindeki Puantajında Dikkate Alınmalı

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Bordro Çalışma Parametreleri -> Bordro Parametreleri Formunda Diğer Parametreler sayfasına "İşyeri Değişikliklerinde Devreden SGK Matrahı" Parametresi eklenmiştir. 


4.Performans Kaydı Değişiklik Sonrası E-Posta Gönderme Sistemi Parametrik Olmalıdır

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Performans Yönetimi -> Parametreler sayfasına "Performans Kayıtlarında Değişiklik Yapıldığında E-Posta Gönderilsin (Evet / Hayır)" parametresi eklenmiştir. Böylece performans kayıtlarına yapılan düzenleme sonrasında kaydı değiştirilen personelin yöneticisine değişiklik yapıldığına dair otomatik olarak bilgi maili gitmesi sağlanmıştır. 


5.Satınalma ve Satış Yönetimi Parametrelerine Parametre Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Satınalma Yönetimi ve Satış Yönetimi -> Parametreler -> Genel başlığı altına "Tarih Değişikliğinde FPB Kuru Güncellensin" parametresi eklenmiştir. 


6.Satınalma ve Satış Yönetimi Parametrelerine Parametre Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Satınalma Yönetimi ve Satış Yönetimi -> Parametreler -> Fatura başlığı altına "Muhasebeleşmede Faturanın Başlık Organizasyonel Birimi Kullanılsın Evet / Hayır" parametresi eklenmiştir.


7.Bütçe Kalemlerine "Hesaplama ve Kontrol Kriter(leri)" Seçilebilmesi ve Bu Kalemlerin Seçildiği Bütçelere Hesaplama ve Kontrol Kriterlerinin Öndeğer Olarak Gelmesi

Bütçe Yönetimi -> Tanımlar -> Bütçe Kalemleri -> Bağlı Kayıtlar Menüsüne "Hesaplama ve Kontrol Kriterleri" seçeneği eklenmiştir. Böylece bütçe kalemlerine hesaplama kontrol kriteri seçilmesi ve bu bütçe kalemlerinin seçildiği bütçelere hesaplama kontrol kriterlerinin öndeğer olarak yansıması sağlanmıştır. 


8.Teminat Mektuplarına Durum Değiştirme Özelliğinin Eklenmesi

Finans Yönetimi –> Hareketler -> Teminat Fişleri Listesi -> F9 -> "Toplu Durum Değişikliği" seçeneğinin ismi "Durumunu Değiştir" olarak değiştirilmiştir. Böylece durum değiştirme özelliğinin Teminat Mektubu Fişleri için de geçerli olması sağlanmıştır. 


9.Sevkiyat Fişi Satırındaki Cari Hesap Üzerinden Cari Hesaplar Browser'ına Ulaşılması

Satış Yönetimi -> Hareketeler -> Sevkiyat Fişleri -> Sevkiyat Fişi -> F9 Menüsüne "Cari Hesaplar" seçeneği eklenmiştir. Böylece sevkiyat fişi satırındaki cari hesaplar üzerinden cari hesaplar listesine ulaşım sağlanmıştır. 


10.Satış Elemanı Üzerinden "Satıcı – Cari Hesap Bağlantısı Aktar" İşleminin Yapılması

Satış Yönetimi -> Tanımlar -> Satış Elemanları -> F9 -> "Cari Hesap Bağlantılarını Aktar" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile aktif satırdaki satış elemanının cari hesap bağlantıları, aktarım penceresinde seçilen satış elemanlarına aktarılmış olur. 


11.Sevkiyat Fişi Üzerinden Açılan Sevkiyat Hareketleri Formunda Satırların İşaretli Gelmesi

Satış Yönetimi -> Hareketler -> Sevkiyat Fişleri -> F9 -> Sevkiyat Hareketleri Formunda Satış Siparişleri sayfasında sipariş satırlarının işaretli olarak gelmesi sağlanmıştır. 


12.Turkcell Hizmetleri Menüsüne Fatura Şifre Talebi Seçeneğinin Eklenmesi

Turkcell Hizmetleri -> İşlemler seçeneği altına "Fatura Şifre Talebi" seçeneği eklenmiştir. 


13.Envanter Raporuna Filtre Eklenmesi

Malzeme Yönetimi -> Maliyet Raporları -> Envanter Raporu filtre seçenekleri arasına "Ambar Grup Kodu" Filtresi eklenmiştir. 


14.Finans Parametrelerine Ek Yapılması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans Yönetimi -> Parametreler -> Muhasebe Fişlerine Gelecek Açıklama – Çek ve Senet Bordroları" filtre seçenekleri arasına "Vade" seçeneği eklenmiştir. 


15.Satış Elemanları Formuna Organizasyonel Birim Alanının Eklenmesi

Satış Yönetimi -> Tanımlar -> Satış Elemanları -> Satış Elemanları Formuna "Organizasyonel Birim" alanı eklenmiştir. 


16.Malzeme Fişleri İçin Toplu Durum Değişikliği Yapılması

Malzeme Yönetimi -> Hareketler - > Malzeme Fişleri -> F9 Menüsüne "Toplu Durum Değişikliği" seçeneği eklenmiştir. 


17.Cari Hesap Ödeme Hareketlerinin Güncellenmesi ve Tekrar Oluşturulması

Finans Yönetimi -> İşlemler -> "Ödeme/Tahsilat Hareketleri Güncelleme" menü seçeneği eklenmiştir. Böylece cari hesap ödeme hareketlerinin güncellenmesi tekrar oluşturulması sağlanmıştır. 


18.Çapraz Hareket Tanımlarında Kullanım Kolaylığı Sağlanması

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> Ticari Sistem -> Çapraz Hareket Kuralları -> Çapraz Hareket Kuralı Formuna "Kaydederken Görüntülensin" checkbox'ı eklenmiştir. Böylece kullanıcının fiş üzerindeyken veya kayıt aşamasında oluşacak çapraz hareket bilgilerini görmesi ve bu bilgiler üzerinde değişiklik yapması sağlanmıştır. 


19.Senaryo Personel Kartlarına Organizasyonel Yapıyla İlgili Alanların Eklenmesi ve Senaryo Raporunun Güncellenmesi

Ücret Senaryoları Yönetimi -> Tanımlar -> Senaryo Personel Kartları -> Senaryo Sanal Personel Kartı Formuna organizasyonel yapıyla ilgili olarak "Kurum – İşyeri – Bölüm – Birim" alanları; ayrıca "Pozisyonu" alanı eklenmiştir. Böylece sanal personelin birim bilgilerinin ve pozisyon bilgisinin gruplanarak raporlanması sağlanmıştır.
Ücret Senaryoları Yönetimi -> Raporlar -> Ücret Senaryo Sonuçları Raporuna "Kurum – İşyeri – Bölüm – Birim" filtreleri eklenmiştir. 


20.Ücret Senaryoları Bölümünde Senaryoların Dağıtım Anahtarlarına Göre Hesaplatılması ve Raporlanması

Ücret Senaryoları Yönetimi -> Tanımlar -> Senaryo Personel Kartları -> Senaryo Sanal Personel Kartı Formuna "Dağıtım Şablonu" alanı eklenmiştir. Böylece senaryoların, dağıtım anahtarına göre hesaplanması ve raporlanması sağlanmıştır.
Ücret Senaryoları Yönetimi -> Hareketler -> Senaryolar -> Senaryolar Formu Sonuç Sayfasına "Analiz Boyutu Dağılımı" ve "Proje Dağılımı" sayfaları eklenmiştir. Böylece analiz boyutları dağıtım sonuçlarının senaryolar üzerinden gösterimi sağlanmıştır. 


21.Senaryo Hesaplamalarında Ödeme Kalemlerine Ait Detayların Hesaplanması ve Raporlanması

Ücret Senaryoları Yönetimi -> Hareketler -> Senaryolar -> Senaryolar Formu Sonuç Sayfasına "Ek Mesailer – Sosyal Yardımlar – Ek Ödemeler – Ek Kesintiler" olmak üzere dört ayrı sayfa (sekme) eklenmiştir. 


22.Ödeme Planlarında Vade Tarihlerinin Takvimdeki İş Günlerine Göre Hesaplanması

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Ödeme ve Tahsilat Planları -> Ödeme / Tahsilat Planı Formuna "Ödeme Yapılabilen Günler" ve "Ödeme Gününe Dahil Tatiller" alanları eklenmiştir. Böylece, ödeme/tahsilat planlarına resmi tatiller ve hafta tatillerinin gün hesabında kullanılıp kullanılmayacağına dair seçenekler eklenerek, ödemelerin vade tarihlerinin istendiğinde sadece iş günleri sayılarak hesaplanması sağlanmıştır. 


23.Analitik Bütçe Uygulaması Olması Durumunda Bunun .TXT Formatında Maliyeye Gönderilmesi

Sistem İşletmeni -> Kurum Tanımları -> Kurum Tanımı Formuna İşveren Sayfasına "Saymanlık Kodu" alanı eklenmiştir.
Genel Muhasebe -> Hesap Durumları menüsü altına "Analitik Koda Göre Hesap Toplamları" raporu eklenmiştir. Böylece muhasebe hesapları toplamının analitik kod bazında raporlanması sağlanmıştır. 


24.Satınalma Faturası İle Varlık Ataması Yapılan Varlığın İşletmeye Alma Fişine Fatura Üzerinden Ulaşılması

Malzeme Yönetimi -> Hareketler -> Malzeme Fişleri (Devir ve Projeden Giriş) -> Malzeme Fişi satırında (Varlık türünde) F9 Menüsüne "Varlık Hareketleri" menü seçeneği eklenmiştir.
Satınalma Yönetimi -> Hareketler -> Satınalma Faturaları -> Varlık Satınalma Faturası -> F9 -> İşlemler -> İşletmeye Alma Bilgileri -> F9 Menüsüne "Varlık Hareketleri" seçeneği eklenmiştir.
Malzeme Yönetimi -> Hareketler -> Malzeme Fişleri (Sarf ve Fire Fişleri) -> F9 -> Varlık Atamaları -> F9 Menüsüne "Varlık Hareketleri" seçeneği eklenmiştir.
Satış Yönetimi -> Hareketler -> Satış İrsaliyeleri ve Satış Faturaları -> F9 -> Varlık Atamaları -> F9 Menüsüne "Varlık Hareketleri" seçeneği eklenmiştir. 


25.Satınalma Faturası İle İşletmeye Alınmış Varlık Kartının Üzerinden Bu Satınalma Faturasının Görüntülenmesi

Varlık Yönetimi -> Tanımlar -> Varlık Browser'ı -> F9 -> Bilgiler -> Hareketler -> Bağlı Kayıtlar altına "Satınalma Faturaları ve Malzeme Fişleri" seçenekleri eklenmiştir. 


26.Terfi Başlangıç Tarih Girişleri ile İlgili Düzenlemeler

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> F9 –> Çalışma Bilgileri -> Atamalar -> Atama Kaydı (Kamu Personeli) Formu Ücret Bilgileri sayfasına "Terfi Başlangıç Tarihi" alanı eklenmiştir.
Personel Yönetimi -> İşlemler -> Toplu Terfi Uygulama işleminde filtre seçeneklerine "Terfi Tarihinden Sonra Puantaj Varsa Atama Başlangıç Tarihi" filtresi eklenmiştir. 


27.Personellerin Yurtdışında Çalıştıkları Döneme Ait Maaş Hesaplamaları

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> F9 –> Çalışma Bilgileri -> Atamalar -> Atama Kaydı Formu Ana Bilgiler sayfasında "Çalışma Durumu" alanının seçenekleri arasına "Yurtdışında" seçeneği eklenmiştir. 


28.Kamu Çalışanları İçin Kazanılmış Hak Aylığı İle İlgili Eklerin Yapılması

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> Personel Kartı (Kamu) –> Ücret Bilgileri sayfasına "Kazanılmış Hak Derecesi" alanı eklenmiştir.
Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> F9 –> Çalışma Bilgileri -> Atamalar -> Atama Kaydı (Kamu Personeli) Formu Ücret Bilgileri sayfasına "Kazanılmış Hak Derecesii" alanı eklenmiştir.


29.Finans Yönetimi – İşlemler – E-Fatura Bilgileri Güncelleme İşlemi Filtrelerine Ek Yapılması

Finans Yönetimi -> İşlemler -> E-Fatura Bilgileri Güncelleme İşlemi filtre seçenekleri arasına "Öndeğer Senaryo Tipi" filtre seçeneği eklenmiştir.


30.ESY - Başvurular- Eski işyerleri Kaydında "Çalıştığı Departman" ve "Yöneticisi" Alanlarının Eklenmesi

Eleman Seçme ve Yerleştirme -> Tanımlar -> Başvurular -> F9 / Bağlı Kayıtları -> Eski İşyerleri -> Eski İşyerleri Formuna "Yöneticisi" ve "Bölümü" alanları eklenmiştir.


31.Puantaj Kartları Hesaplama İşlem Filtrelerine Ek Yapılması

Ücret Yönetimi -> İşlemler -> Puantaj Kartları Hesaplama -> Filtreler sayfasına "Her Borç İçin Puantaj Tekrar Hesaplanacak" filtre seçeneği eklenmiştir. Böylece, puantaj kartları hesaplama işleminde borç aktarımı yapılırken net ücretin her borç aktarımından sonra tekrar hesaplanması sağlanmıştır.


32.Harcırah Kayıtları Raporu ve Harcırah Tahakkuk Bordroları Raporlarına Filtre Eklenmesi

Borç/Alacak Yönetimi -> Raporlar -> Harcırah Kayıtları Raporu ve Harcırah Tahakkuk Bordroları Raporlarına "İşyeri" Filtresi eklenmiştir.


33.Personel Yetkinlikleri Raporuna Filtre Eklenmesi

Personel Yönetimi -> Raporlar -> Personel Yetkinlikleri Raporu'na "Çalışma Statüsü (Çalışanlar / İşten Ayrılanlar) Filtresi eklenmiştir.


34.Cari Hesap ve Banka Hesapları İçin Hesap Dağıtım Şablonlarının Tanımlanması

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> "Hesap Dağıtım Şablonları" menü seçeneği eklenmiştir. Böylece hesap dağıtım şablonu tanımlarının Banka Hesapları ve Cari Hesaplar için kullanılması sağlanmıştır.