2.38-2015.R4-1 06/08
2.38-2015.R4-2 06/22
2.38-2015.R4-3 07/06
2.38-2015.R4-4 07/20
2.38-2015.R4-5 08/03 Sürümleriyle Gelen Yeni Özellikler


1.Performans Öndeğerleri Ekranına "Değişkenler" Seçeneğinin Eklenmesi

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Öndeğerleri -> Performans Öndeğer Tanımı Formuna "Değişkenler" sayfası eklenmiştir. 


2.Performans Kayıtları Penceresindeki "Hesaplama Formülü" Alanının Karakter Sayısının Arttırılması

Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kayıtları -> Performans Kaydı Formu -> Hedef Performansları Sayfası -> "Hesaplama Formülü" alanının karakter sayısı arttırılmıştır. 


3.Cari Hesap Özel Fişi Gibi Bir Fiş Türü Tanımlanması

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri -> Ödeme/Tahsilat/Günlük Mahsup Fiş Türlerinde "Toplamlar" sayfasına "Toplamları Etkilemez" seçeneği eklenmiştir.


4.Günlük Kasa Fişi İçindeki Hareket Türlerinin Durumlarının Ayrı Bir Kolonda İzlenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Kasa İşlemleri -> Günlük Kasa Fişi Türündeki kasa işlemlerinin satırlarına "Durumu" kolonu eklenmiştir.


5.Bankadan Girilen hizmet Faturalarına Ait Analiz Boyutlarının, Banka Fişine Ait Muhasebe Fişlerine de Gelmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Banka Fişleri üzerinden girilen hizmet faturalarının satırlarına seçilen analiz boyutlarının, banka fişinin ait olduğu muhasebe fişine de gelmesi sağlanmıştır. 


6.E-Defter Geçerlilik Tarihi Girildikten Sonra Her İşlemde Belge Numarasının Parametrik Olarak Girilmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel Muhasebe -> Parametreler -> e-Defter başlığı altına;

  • Fişler Kaydedilirken Belge Numarası Kontrol Edilsin
  • Fişler Kaydedilirken Belge Tarihi Kontrol Edilsin

Seçenekleri eklenmiştir. 


7.Cari Muhasebe Bağlantı Grubu / Satış İade ve Satınalma İade Muhasebe Kodları / Filtreleri arasına "KDV Oranı" Filtresinin Eklenmesi

Genel Muhasebe –> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Grupları -> Bağlı Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları (Ana Hesap Planı) -> Muhasebe Bağlantı Kodları Listesi -> Satınalma İade Muhasebe Kodları / Satış İade Muhasebe Kodları Formlarında Filtreler Bölümüne "KDV Oranı" filtresi eklenmiştir. 


8.Cari Hesap Ekstresine "Fatura Detayı" Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Cari Hesap Raporları -> Cari Hesap Ekstresi -> Fatura Detayı (Evet/Hayır) Filtresi eklenmiştir. Böylece bankadan girilen alınan ve verilen hizmet faturalarının satır açıklamasının ekstrede yer alması sağlanmıştır. 


9.Çek/Senet Bordroları – Kasa İşlemleri İle Kaydedilmiş Çek/Senet İşlemleri Üzerinden İlgili Günlük Kasa Fişine Ulaşılması

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Çek ve Senet Bordroları -> F9 -> Bilgiler -> Kaynak Günlük Kasa Fişi seçeneği eklenmiştir. 


10.Terminoloji Değişikliği Yapılarak "Nitelikler" Yerine "Yetkinlikler" Olmalı

İlgili bölümlerde terminoloji değişikliği yapılmış; "Nitelik/Nitelikler" "Yetkinlik/Yetkinlikler" olarak değiştirilmiştir. 


11.Performans Hedef Tanımlarına Alt Hedef Ekleme Özelliği Olmalı

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımları Listesi -> F9 -> "Alt Hedef Ekle" seçeneği eklenmiştir.
Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımı Formuna "Özel Hedef", "Bölüm" ve "Birim" alanları eklenmiştir. 


12.Leasing Kayıtlarına Açıklama Alanının Eklenmesi 77806

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Leasing kayıtları -> Leasing Kaydı Formuna "Açıklama" alanı eklenmiştir. 


13.Genel Muhasebe – Analiz Boyutu Ekstresi Raporu – Kaynak Türü Filtresine "Muhasebe Fişi" seçeneğinin Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Analiz Boyutu ve Proje Raporları -> Analiz Boyutu Ekstresi Raporunda Kaynak Türü Filtre seçenekleri arasına "Muhasebe Fişi" seçeneği eklenmiştir. 


14.Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları Raporlarına, "Rapor Kesintisi" Alanı Maaş Hesaplama Türü Net ve Brüt Olanlar İçin Ayrı Ayrı Eklenmeli

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Tahakkuk Listesi Raporu / Tahakkuk Toplamları Raporlarına aşağıdaki değişkenler eklenmiştir:
Tahakkuk Listesi Raporu
5030-Rapor Kesintisi Net Ücretli
5031- Rapor Kesintisi Brüt Ücretli
Tahakkuk Toplamları Raporu
5042-Rapor Kesintisi Net Ücretli
5043- Rapor Kesintisi Brüt Ücretli


15.Kullanım Dışı Olan Kurum ve İşyerlerine Ait Dönem Ve Puantajların Filtreye Bağlı Olarak Browser'da Görüntülenmesi

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar -> Filtreler Sayfasına "Organizasyonel Birim Durumu" seçeneği eklenmiştir. 


16.İzin Bilgileri Formunun Güncellenmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Tanımları -> Personel Tanımları Listesi -> F9 -> Çalışma Bilgileri -> İzin Bilgileri -> İzin Devir Bilgileri sayfasına "Yıl İçinde Toplam Kullanılan" kolonu eklenmiştir. 


17."Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişlerini Oluştur" Filtrelerine Malzeme, Cari ve Banka Fişleri İçin "Fiş Türleri" Filtresinin Eklenmesi

Genel Muhasebe-> İşlemler -> Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişini Oluştur" Seçeneğinin filtreleri arasına Malzeme – Cari – Banka Fişleri için "Fiş Türü" Filtresi eklenmiştir. 


18.Personel Kartları Üzerinden Zimmet Formunun Alınması

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> F9 -> İlişkili Kayıtlar -> Zimmetli Varlıklar -> Zimmetli Varlıklar Listesi -> F9 -> Zimmet Formu seçeneği eklenmiştir. Böylece personel üzerindeki zimmetli varlıkların izlenmesi sağlanmıştır. 


19.Performans Hedef Tanımlarında "Hedef Tipi" Başlığının "Ölçüm Tipi" Olarak Değiştirilmesi

Performans hedef tanımlarında "hedef tipi" başlığı "ölçüm tipi" olarak değiştirilmiştir. 


20.Satış Sipariş Fişi Toplu Değiştirme İşleminde İşlem Kapsamı Filtresi

Satış Siparişleri F9 menüsünde yer alan Toplu Durum Değişikliği işlem filtreleri arasına "İşlem Kapsamı: Bütün Satırlar/Kullanıcı seçimli satırlar" eklenmiştir. 


21.Bütçe Satırları Penceresinde Kümülatif Dövizli Gerçekleşen Değer Alanı

Bütçe-Bağlı Kayıtlar-Bütçe Satıları penceresinde Dövizli Gerçekleşen Değer sütunu yanına Kümülatif Dövizli Gerçekleşen Değer sütunu eklenmiştir. 


22.Bütçe Parametre Değerleri Toplu Güncelleme İşleminde Gerçekleşen Döviz Kurunu Hesaplama Filtresi

Bütçe Yönetimi-İşlemler-Bütçe Parametre Değerleri Toplu Güncelleme işlem filtre seçenekleri arasına "Gerçekleşen Döviz Kurunu Hesapla: Evet/ Hayır" eklenmiştir. 


23.Satınalma/Satış Sözleşmeleri Üzerinden Sipariş Oluşturma

Satınalma/Satış sözleşmeleri üzerinden sipariş oluşturulabilmesi için sözleşmeler listesi F9 menüsüne "Sipariş Oluştur" seçeneği eklenmiştir. Onaylı sözleşmeler için aktiftir.
Sözleşmeler üzerinden oluşturulan siparişlere ulaşmak için ise sözleşmeler listesi İlişkili Kayıtlar menüsüne "Siparişler" seçeneği eklenmiştir. 


24.Satınalma/Satış Faturaları Toplu Gönder İşlemi Fatura Türleri Filtrelerinde Varlık Satış Faturası

Satınalma/Satış Faturaları-Gönder-Toplu Gönder işleminde yer alan fatura türleri filtre seçenekleri arasına Varlık Satış/Satınalma Faturası eklenmiştir. 


25.Toplu Amortisman Değerleme Hesaplama/Amortisman Değerleme İşlemini Muhasebeleştir İşlemlerinde Çoklu Kategori Seçimi

Varlık Yönetimi-İşlemler-Toplu Amortisman Değerleme Hesaplama ve Genel Muhasebe-İşlemler-Amortisman Değerleme İşlemini Muhasebeleştir işlemi varlık kategorisi filtresinde çoklu seçim yapılması sağlanmıştır. 


26.Sistem İşletmeni Kilit Bilgilerinde Kaydın Fiş Numarasının Görülmesi

Sistem İşletmeni-Diğer Tanımlar-İşlemler-Kilit Bilgiler ile ulaşılan kayıtların fiş/fatura numarası bilgilerinin görülmesi için Kayıt Belirteci alanı eklenmiştir. 


27.Hızlı Talep Karşılama İle Satınalma Dosyası Oluşturulduğunda Talep Fişlerindeki Satır Açıklamalarının Birleştirilmesi

Hızlı talep karşıla ile satınalma dosyası oluştururken, talep fişlerinde yer alan satır ve açıklamaları aynı olan satırların birleştirilmeleri sağlanmıştır. 


28.Proje Gannt Şeması'ndaki Kritik Yollar İçin Renklendirme Yapılabilmesi

Proje Yönetimi-Proje-Aktiviteler-Çizelge Özellikleri ile kritik yollar için renk değişikliği yapılması sağlanmıştır. 


29.Talep Fiş Tarihi Değiştiğinde Döviz Kurları

Talep fişi tarihi değiştirildiğinde döviz kurlarının da tarihlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği parametreye bağlanmıştır. Bunun için Sistem Ayarları-Talep Yönetimi-Parametreler-Talep Fişi başlığı altına "Tarih değişikliğinde RPB kuru güncellensin, Tarih değişikliğinde İşlem para birimi kuru güncellensin, Tarih değişikliğinde FPB kuru güncellensin: Evet/Hayır" eklenmiştir. 


30.Muhasebe Onaylı Satış Faturaları Üzerinden Onaylı Muhasebe Fişine Ulaşım

Satış Yönetimi-Satış Faturaları-Bağlı Kayıtlar-Muhasebe Fişleri ile muhasebe onaylı durumda olan satış faturalarının onaylı muhasebe fişine ulaşımı sağlanmıştır. 


31.Sipariş Satırı F9 Bilgiler Sevkiyat Satırı İçerisinde Oluşan Faturayı Görüntüleme

Satış Yönetimi-Satış Siparişi-F9-Bilgiler-Sevkiyat Durumu ile ulaşılan ekranda yer alan faturayı görüntülemek için Faturayı İncele seçeneği eklenmiştir. 


32.Fatura Satırı F9 İşlem Detayları İlişkili İşlemlerde Sipariş Fişinin Görüntülenmesi

Fatura-F9-İşlem Detayları ile ulaşılan ekranda yer alan İlişkili İşlemler sekmesi F9 menüsüne Siparişi İncele seçeneği eklenmiştir. 


33.Bütçe Hesaplama ve Kontrol Kriteri Muhasebe, Banka ve Kasa Fişi Filtrelerinde Tutar Tipi Bakiye Seçilmesi

Bütçe Yönetimi-Hesaplama ve Kontrol Kriterleri-Muhasebe, Kasa ve Banka fişleri için tutar tipi bakiyesi seçilerek, bütçe satırlarına yansıyan değerlerin artı ve eksi işlem görebilmesi sağlanmıştır. Örneğin borç ayağının artı olarak bütçe satırlarına yansıyacağının belirtilmesi sağlanmıştır. 


34.Hesaplama ve Kontrol Kriterleri Analiz Boyutlarında Ana Hesap ve Karşı Hesap Filtresi

Bütçe Yönetimi-Hesaplama ve Kontrol Kriteri-İşlem Türü Muhasebe, Banka İşlemleri ve Kasa İşlemleri olduğunda filtre seçenekleri arasına "Analiz Detayı Hesap Türü: Ana Hesap/ Karşı Hesap" eklenmiştir. 


35.Sevkiyat Fişi Faturala İle Ulaşılan İşlemler Ekranında Sevkiyat Fiş No Alanı

Satış Yönetimi-Sevkiyat Fişi-F9-Faturala ile ulaşılan İşlemler ekranına sevkiyat fişi numarasının yer alacağı bir alan eklenmiştir. 


36.Sevkiyat Fişi içerisindeki İade Alınacak Hareketleri Alanı

Sevkiyat Fişi içerisinde yer alan "İade Alınacak Hareketleri" alan adı "İade Alınacak Hareketler" olarak değiştirilmiştir.


37.Ambar Stok Yeri Tanımlarına Program İçerisinden Ulaşım

Sistem İşletmeninde tanımlanan ambar tanımları ve stok yerlerine program içerisinden ulaşabilmek ve incelemek adına, Sistem Ayarları-Tanımlar-Genel başlığı altına Ambar Stok Yerleri eklenmiştir. 


38.Sipariş Fiş Satırından Ulaşılan Sevkiyat Durumu Ekranından Fatura ve İrsaliye İnceleme

Sipariş Fişleri- Sipariş Satırı-F9-Bilgiler-Sevkiyat Durumu ile ulaşılan ekranda F9 menüsüne Faturayı İncele ve İrsaliyeyi incele seçenekleri eklenmiştir. 


39.E-Faturalarda KDV Muafiyet Sebebi Kodu

e-Fatura ve e-Arşiv faturalarında KDV Muafiyet Sebebi Kodu seçiminin yapılabilmesi için fatura satırlarına ve Diğer sekmesi altına KDV Muafiyet Sebebi Kodu alanı eklenmiştir. E-Fatura/e-Arşiv tipinin seçilebilmesi için ise fatura içerisine "E-Fatura/e-Arşiv Tipi: Seçiniz/Özel Matrah/İstisna/Araç Tescil/Tevkifat" eklenmiştir. 


40.Sevkiyat Fişi Fatura Toplam Tutarı Sıfır(0) İse Fatura Kesilmesinin Engellenmesi

Satış Yönetimi-Sevkiyat Fişleri-F9 Faturala ile oluşacak olan faturanın genel toplamı sıfır ise fatura kesilmesi engellenerek uyarı verilmesi sağlanmıştır. 


41.Sipariş Fişleri Listesi Filtrelerine Aynı İsimli Başka Bir Filtre Kaydedilmek İstenirse Diğerinin Üzerine Yazması Konusunda Uyarı

Sipariş Fişleri listesi Filtreler sekmesinde, aynı isimli ikinci bir filtre kaydedilmek istendiğinde üzerine yazıp yazmaması konusunda kullanıcının uyarılması, Evet denildiğinde ise kaydedilmesi sağlanmıştır. 


42.Satış Faturalarında Hem Malzeme Hem Varlık Olduğunda Sadece Malzeme için SMM Oluşturulması

Satış Faturalarında yer alan Varlık satırları için SMM oluşturulmaması sağlanmıştır. Sadece Malzeme olan satırlarda SMM oluşacak şekilde düzenleme yapılmıştır. 


43.Varlık Listesi Raporunda Durumu İşletmeden Çıktı Olan Diğer Varlıkların Listelenmesi

Varlık Yönetimi- Varlık Listesi Raporunda durumu işletmeden çıktı olan diğer varlıklar için tamamı işletmeden çıkanlarla birlikte, belli bir miktarı işletmeden çıkan varlıkların listelenmesi sağlanmıştır. 


44.Hesaplama ve Kontrol Kriterlerinde Genel Muhasebe Fiş Filtrelerinde İşlem Para Birimi

Bütçe Yönetimi-Hesaplama ve Kontrol Kriterlerinde işlem türü Muhasebe olduğunda fiş filtreleri arasına İşlem Dövizi seçeneği eklenmiştir. 


45.Satınalma Teklifi Satırlarında Teslim Tarihi

Satınalma/Satış Teklifi satırlarına Teslim Tarihi alanı eklenmiştir. 


46.Malzeme Transfer Fişi İçin Giriş Ambarı Durum Değiştirme İle Gerçekleşti Yapılan Satırlara Tekrar Değiştirme İşlemi Yaparken Uyarı Verilmesi

Malzeme Yönetimi-Malzeme Fişleri-Transfer Fişleri-F9-Giriş Ambarı Durum Değiştirme İşlemi yapılmış ve satırlar Gerçekleşti durumuna alınmışsa, tekrar b işlem yapılmak istendiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır. 


47.Satınalma Dosyasına Bağlı Teklif Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda Dosya Analiz Boyutlarının Sipariş Üzerine Gelmesi

Satınalma dosyasına bağlı teklif üzerinden sipariş oluşturulduğunda, satınalma dosyasına ait analiz boyutlarının sipariş üzerine gelebilmesi için,

-Satınalma Teklifleri ekranına Analiz Boyutları sekmesi eklenmiştir.

-Satınalma dosyasına bağlı teklifler üzerinden ihtiyaç listesi aktar işlemi yapıldığında analiz detaylarının da aktarılması sağlanmıştır.

-Teklif üzerinden sipariş oluşturulduğunda, teklife bağlı analiz detaylarının da siparişe aktarılması sağlanmıştır. 


48.Satış Faturalarından SMM Oluşturulurken Maliyetlendirme Çalıştırılmasının Parametreye Bağlanması

Satış faturaları üzerinden Maliyetlendirme işleminin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı parametreye bağlanmıştır. Bunun için Sistem Ayarları-Satış Yönetimi Parametreleri-Fatura altına "SMM Oluşturma İşleminde Maliyetlendirme Çalıştırılsın Mı? : Evet/Hayır/Kullanıcıya Sorulacak" parametresi eklenmiştir.