2.42-2015.R6 12/07 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.E-Beyannamelerde Formül Girilen Alanların Karakter Sayılarının Arttırılması

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> e-Beyannameler -> E-Beyannamelerde Formül girilen alanların karakter sayısı "1000" karaktere çıkarılmıştır. 


2.Teminat Mektubu Fişleri Üzerinden Muhasebe Fiş Basımı Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Teminat Mektubu Fişleri -> F9 -> Gönder (Muhasebe Fişi) seçeneği eklenmiştir. 


3.Yetkinlik Tanımlarında Açıklama Alanının Karakter Sayısının Arttırılması

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Yetkinlikler -> Açıklama alanının karakter sayısı 100 karakter arttırılmıştır. 


4.Yetkinlikler İçin Rapor Alındığında Detaylar (Skalalar) Kısmını da Rapora Gelmesi

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Yetkinlikler -> Yetkinlikler Listesi -> F9 -> Raporlama -> Liste Raporu tıklandığında açılan raporda; tanımlanırken derece girilmiş yetkinliklerde "Yetkinlik Detay Satırı"nın gösterilmesi sağlanmıştır. 


5.Kullanıcı Yetkisi ve Grup Yetkisi Raporlarına Filtre Ekleri

Sistem İşletmeni -> Diğer Tanımlar -> Raporlar -> Kullanıcı Yetkileri Raporu -> Filtreler Bölümüne "Yetki Kodu Tanımlanmayan Formlar" filtresi eklenmiştir.
Sistem İşletmeni -> Diğer Tanımlar -> Raporlar -> Grup Yetkileri Raporu -> Filtreler Bölümüne "Listelenme Şekli" ve "Yetki Kodu Tanımlanmayan Formlar" filtresi eklenmiştir. 


6.Genel Muhasebe / İşlemler / Yansıtma İşlemi Filtreler Ekranına "Özel Kod" Filtresinin Eklenmesi

Genel Muhasebe -> İşlemler -> Yansıtma -> Yansıtma Filtrelerine "Fiş Özel Kodu" filtresi eklenmiştir.


7.Teminatlar Listesine Yüklenici Kodu ve Yüklenici Unvanı Kolonlarının Eklenmesi

Finans Yönetimi –> Tanımlar -> Teminatlar -> Teminatlar Listesine "Yüklenici Kodu" ve Yüklenici Unvanı" kolonları eklenmiştir. 


8.Kaynak Fişlerden Oluşan Muhasebe Fişlerinin Satır Açıklamalarına Kaynak Fişlerinin Özel Kodlarının Getirilmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Malzeme Yönetimi / Satınalma Yönetimi / Satış Yönetimi / İthalat Yönetimi / Finans Yönetimi -> Parametreler -> "Muhasebe Fişlerine Gelecek Açıklamalar" Parametrelerine yeni birer sıra ve bu sıralarda seçilmek üzere "Fiş Özel Kodu" seçeneği eklenmiştir. Böylece kaynak fişlerden oluşan muhasebe fişlerinin satır açıklamalarına, kaynak fişlerine ait özel kodların getirilmesi sağlanmıştır. 


9.Bordro Tahakkuklarını Muhasebeleştirme İşleminde Genel Birim Veya İşyeri Bazında Yapılması İçin Tahakkuklaştırma Türünün Seçilmesi

Genel Muhasebe -> İşlemler -> Bordro Tahakkuklarını Muhasebeleştir ekranına "Organizasyonel Birim Türü" alanı eklenmiştir. Böylece bordro tahakkuklarını muhasebeleştirme işleminin "genel birim" veya "işyeri" bazında yapılması sağlanmıştır. 


10.Muhasebe Fişleri Listesinde Kayıt Sayısı Bilgisinin Tür Bazında Alınması

Genel Muhasebe -> Hareketler -> Muhasebe Fişleri Listesi -> F9 -> Kayıt Sayısı seçeneğinin "Tür" bazında alınması sağlanmıştır. 


11.Banka Fişleri Listesinde Kayıt Sayısı Bilgisinin Tür Bazında Alınması

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Banka Fişleri Listesi -> F9 -> Kayıt Sayısı seçeneğinin "Tür" bazında alınması sağlanmıştır. 


12.Cari Hesap Fişleri Listesinde Kayıt Sayısı Bilgisinin Tür Bazında Alınması

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri Listesi -> F9 -> Kayıt Sayısı seçeneğinin "Tür" bazında alınması sağlanmıştır. 


13.Çek/Senet Bordroları – Tüm Bordro Türleri İçin Bordro Satırlarında "İncele" Komutu'nun Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Çek/Senet Bordroları -> Tüm Bordro Türlerinin Satırları -> F9 Menüsüne "İncele" Seçeneği eklenmiştir. (Bordro içerisinde İncele butonu mevcut) 


14.Yetkinliklerde "Gerçekleşen" Alanlarında Değer ve Açıklama Bilgilerinin de Gösterilmesi

Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kayıtları -> Yetkinlik Performans Kartı -> Performan Bilgileri Sayfası -> "Gerçekleşen (Çalışan / Değerlendirilen / Karar)" Alanlarında "değer ve açıklama" bilgilerinin de gösterilmesi sağlanmıştır. 


15.Ödeme/Tahsilat Hareketleri Listesi Filtrelerine "Fiş Özel Kodu" Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Ödeme/Tahsilat Hareketleri -> Filtreler -> "Cari Hesap Fiş Özel Kodu" ve "Banka Fiş Özel Kodu" filtreleri eklenmiştir. 


16.Kredi Kartı Geri Ödeme Hareketleri Listesi Raporunun Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Raporlar -> Banka Raporları -> "Kredi Kartı Geri Ödeme Hareketleri Listesi" Raporu eklenmiştir. 


17.Çek/Senet Bordroları – Tüm Bordro Türleri İçin Ortalama Gün Alanının Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Çek/Senet Bordroları (Tüm Bordro Türleri İçin) -> Ortalama Gün Alanı eklenmiştir.


18.Performans Geri Bildirim Anket Tanımlarının Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> "Performans Geri Bildirim Anket Tanımları" seçeneği eklenmiştir.
Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kayıtları -> Performans Kaydı ekranına "Geri Bildirim Anketi" sayfası eklenmiştir.
Böylece Performans geri bildirim görüşmesi ile ilgili anket ve değerlendiren / değerlendirilenin yorumlarının girilmesi sağlanmıştır. 


19.Finans Yönetimi Parametrelerine "Borç/Alacak Takip İşlemleri" Parametresinin Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans Yönetimi -> Parametreler -> Diğer -> "Borç/Alacak Takip İşlemleri" Parametresi eklenmiştir. 


20.Ödeme Ve Tahsilat Raporları Menüsüne "Borç Vade Dağılım Raporu"nun Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Ödeme ve Tahsilat Raporları menüsüne Borç Vade Dağılım Raporu eklenmiştir. 


21.Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama İşleminde Filtreye Bağlı Olarak Hizmet Faturasının Kesilmesi

Finans Yönetimi -> İşlemler -> Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama -> Filtreler -> "Eklenecek Fiş Türü" Filtresi eklenmiştir. 


22.Onaylama – Muhasebe Fişi Onaylama İşlemine Filtre Eklenmesi

Sistem Ayarları -> İşlemler -> Onaylama -> Onaylar -> Genel Muhasebe -> Muhasebe Fişleri Onaylama İşlemine "Muhasebe Fiş Türü" Filtresi eklenmiştir. 


23.Genel Muhasebe – İşlemler – Mali Dönem Kapamayı Geri Al İşleminin Eklenmesi

Genel Muhasebe -> İşlemler -> Mali Dönem Kapamayı Geri Al seçeneği eklenmiştir. Böylece "Mali Dönem Kapat" işlemi sonrasında veya manuel olarak oluşturulmuş kapanış ve açılış fişlerinin silinmesi sağlanmıştır. 


24.Sistem İşletmeni – Kullanıcı Tanımı Öndeğerlerinde Birden Fazla Kurum İçin Öndeğer Tanımlanması

Sistem İşletmeni -> Kullanıcılar -> Öndeğerler Sayfasında değişiklikler yapılmıştır. 


25.Riski Azaltan Tüm İşlemler İçin Uyarı Verilip Verilmemesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans Yönetimi -> Parametreler -> "Riski Azaltan İşlemler İçin Risk Kontrolü Parametresi" eklenmiştir. 


26.Muhasebe Bağlantı Gruplarında Satınalma / Satış Fiyat Farkı Faturası Muhasebe Kodlarında Artış Ve Azalışa Göre Ayrı Muhasebe Kodu Verilmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Grupları -> "Malzeme" Türü Satırında -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları (Ana Hesap Planı) -> Satınalma / Satış Fiyat Farkı faturası Muhasebe Kodları Ekranı -> Filtreler Bölümüne "Malzeme Tutarları (Artırılacak / Azaltılacak) Filtresi eklenmiştir. 


27.Takım Yapma/Bozma Fişlerinde Seri/ Lot Takibi

Takım yapma/bozma fişleri F9 menüsüne Üretimden giriş seri/lot/stok yeri bilgileri, Fire seri/lot/stok yer bilgileri ve Sarf seri/lot/stok yer bilgileri seçenekleri eklenmiştir. 


28.e-Arşiv Fatura Statüleri ve İptal Edilebilme Durumlarında Düzenleme

e-Arşiv Faturası statülerine Sunucuda Hata Alındı ve Sunucuda İmzalandı eklenmiştir. Sunucuda hata alındı olduğunda iptal edilemez, sunucuda imzalandı olduğunda iptal edilebilir ve durumu e-Arşiv Faturası Oluşturulacak'a döner. 


29.Malzeme Takımın Bileşenleri İçin Alternatif Malzeme Seçimi

Malzeme takımı türünün takım bileşenlerine alternatif malzeme tanımlanabilmesi için F9 menüsüne Alternatifler seçeneği eklenmiştir.
Alternatif malzeme seçiminin önceliğe veya kullanıcı seçimine göre yapılabilmesi için malzeme yönetimi parametreleri-malzeme hareketleri başlığı altına "Alternatif malzeme önceliğe göre uygulansın: Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir. Parametre Hayır seçildiğinde kullanıcı alternatif malzemeyi seçecektir. 


30.Malzeme Takımı Kopyalandığında Takım Bileşenlerinin de Kopyalanması

Malzeme takımı tanımı kopyalandığında takım bileşenlerinin de kopyalanması sağlanmıştır. 


31.Fiş/Fatura Listelerinde CTRL İle Seçilen Satırların Filtreye Gerek Olmaksızın Toplu Gönderimi

Satış/Satınalma Sipariş/İrsaliye/Fatura, Cari Hesap Fişleri, Banka Fişleri, Çek Senetler ve Muhasebe Fişleri listelerinde, CTRL tuşu ile seçilen satırların tekrar bir filtreye gerek olmaksızın Toplu Gönder ile gönderilmesi sağlanmıştır. 


32.Satış/Satınalma Faturaları Tarih kontrolünden Saat Kıstasının Kaldırılması

Satınalma/Satış siparişlerinin faturalanması esnasında alınan saat uyarısı kaldırılmıştır. Yapılan tarih kontrolünün saat kıstası olmadan sadece sipariş ve fatura tarihlerini karşılaştıracak şekilde olması sağlanmıştır. 


33.Satınalma Faturası-Varlık Satınalma Faturasındaki Satırların İşletmeye Alınması

Varlık satınalma faturaları içerisinde yer alan varlık satırlarının işletmeye alınması için F9 menüsüne İşletmeye Al seçeneği eklenmiştir. Oluşan fişlerin görüntülenebilmesi için de Bağlı Kayıtlar menüsüne İşletmeye Alma Fişi seçeneği eklenmiştir. 


34.Admin-Banka ve Şube Bilgilerinin myLogo Üzerinden Güncellenmesi

Banka ve Şube bilgilerinin myLogo üzerinden güncellenmesi sağlanmıştır. 


35.Satınalma/Satış Kampanya Dökümü Raporunda Kampanya Özel Filtresi

Satınalma Kampanyaları Dökümü raporu "Listeleme Şekli" filtresine "Kampanya Özel Koduna Göre", "Fiş Türü" filtresine "Satınalma Siparişi" seçenekleri ile "Sipariş Numarası: Grup/Aralık" ve "Hareket Türü: Stok Hareketleri/ Sipariş Hareketleri" filtreleri eklenmiştir.
Satış Kampanyaları Dökümü raporuna "Fiş Türü" filtresine "Satış Siparişi" seçeneği ile  "Malzeme Kodu: Grup/Aralık ", "Malzeme Açıklaması: Grup/Aralık ", "Malzeme Özel Kodu: Grup/Aralık " ve "Hareket Türü Stok Hareketleri/ Sipariş Hareketleri " filtreleri eklenmiştir. 


36.Bütçe Yönetimi Hesaplama ve Kontrol Kriterlerinde Muhasebe Fişi Özel Kodu

Bütçe Yönetimi- Tanımlar- Hesaplama ve Kontrol Kriterleri-İşlem Türü Muhasebe olduğunda fiş filtreleri arasına Özel Kod seçeneği eklenmiştir. 


37.Bütçe Gerçekleşen İşlemler Listesinde Tarih Aralığına Göre Kümülatif Değer Alınması

Bütçe Gerçekleşen İşlemler listesi raporunda bütçe kalemlerinin basıldığı yere bir kolon daha eklenerek, kaleme ait gerçekleşen değerlerin kümülatif toplamının alınması sağlanmıştır. 


38.Talep Yönetimi Durum Değiştir Ekranında Onaylama ve Onay İptalinin Onayla ve Öneri Olarak Değişmesi

Talep fişi-F9-Durumunu değiştir ekranında yer alan Onaylama ve Onay İptali seçenekleri Onayla ve Öneri olarak değiştirilmiştir. 


39.Satınalma Yönetimi-Satınalma Talebinin Ambar Transferi İle Karşılanması

Satınalma Talebinin stok durumları kontrol edilerek ambar transferi ile karşılanabilmesi sağlanmıştır. 


40.Maliyet Dağıtım Fişlerinde Muhasebe Fiş Türü Öndeğeri

Maliyet dağıtım fişlerinde kullanılacak olan muhasebe fiş türlerinin öndeğer olarak belirlenebilmesi için, Sistem Ayarları-Malzeme Yönetimi Öndeğerleri-Malzeme Hareketleri başlığı altına Maliyet Dağıtım Fişi Muhasebe Fiş Türü(Ana/ İkinci/ Üçüncü Hesap Planı) öndeğeri eklenmiştir. 


41.Satınalma Dosyaları Üzerinde Gönder Seçeneği

Satınalma Dosyaları listesine Gönder seçeneği eklenmiştir. 


42.Satış/ Satınalma İrsaliye/Fatura Liste Filtrelerinde Satış/Satınalma Elemanı Kodu

Satış/ Satınalma İrsaliye/Fatura listelerinde Filtreler arasına Satış/Satınalma Elemanı Kodu seçeneği eklenmiştir. 


43.Varlık Listesi Raporunda Diğer Varlıklar İçin İşletmeden Çıkış Miktarını Gösteren Kolon

Varlık Listesi raporunda işetmeden çıkan diğer varlıkların çıkış miktarını gösteren kolon eklenmiştir. 


44.Satış/Satınalma Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Belge Tarihinin Parametreye Bağlı Olarak Değişmesi

Satış/Satınalma faturalarında yapılan tarih değişikliğinin belge tarihini değiştirebilmesi parametreye bağlanmış olup, bunun için Sistem Ayarları- Satış/Satınalma Yönetimi Parametreleri-Fatura başlığı altına "Tarih Değişikliğinde Belge Tarihi Değiştirilsin: Evet/Hayır" eklenmiştir. 


45.Projeye Bağlı Oluşturulan Talep Fişinde otomatik olarak Günü Tarihinin Gelmesi

Projeye bağlı olarak oluşturulan talep fişlerinde otomatik olarak günün tarihinin gelmesi sağlanmıştır. 


46.Bütçe Listesi Raporunda Satır Değerlerini Hesapla Filtresi

Bütçe Listesi raporuna "Satır Değerlerini Hesapla: Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Filtre değeri Evet seçildiğinde bütçeye yansıyan gerçekleşen değerlerin rapora yansıması sağlanmıştır. 


47.Malzeme Yönetimi İşlemler Altına Malzeme Hareket Aktarımı İşlemi

Aynı malzeme için herhangi bir nedenle birden fazla kart tanımı yapılması durumunda, bu tanım kartları ile yapılan hareketlerin tek bir malzeme ile izlenmesinin sağlanması için, Malzeme Yönetimi-İşlemler menüsü altına Malzeme Hareket Aktarımı işlemi eklenmiştir. 


48.Proje Kartı İçerisinde Gantt Şemasını Gizle/Göster Düğmesi

Proje Yönetimi-Hareketler-Projeler içerisine Gantt Şemasını Gizle/Göster düğmesi eklenmiştir. 


49.İrsaliyenin Birden Fazla Faturaya Aktarılamaması

İrsaliyenin birden fazla faturaya aktarılmaması için satış/satınalma faturası işlemler menüsünde yer alan "İrsaliye Hareketi Aktar" seçeneği kaldırılmıştır. İrsaliye ve fatura satırlarının birebir aynısı olması sağlanmıştır.

 

50.Malzeme Devir Fişinin Muhasebeleşmesi

Malzeme devir fişlerinin muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.